Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr GN.12.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr GN.50.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18.11.2014r. o ustaleniu wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Reda Patrycja Krauze 2017-03-28 08:55:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.6.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborru na wolne stanowisko urzędnicze Patrycja Krauze 2017-03-27 13:12:49 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Maciej Lewandowski 2017-03-24 14:55:26 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Maciej Lewandowski 2017-03-24 14:54:52 usunięcie dokument
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Maciej Lewandowski 2017-03-24 14:49:22 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Maciej Lewandowski 2017-03-24 14:47:48 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr OK.10.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Patrycja Krauze 2017-03-24 14:19:05 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze 2017-03-24 14:16:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.15.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2017-03-24 14:13:18 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Czesława Miłosza. Patrycja Krauze 2017-03-24 14:10:51 dodanie dokumentu
Miejski Dom Kultury w Redzie, zaprasza do składania ofert na: Zabezpieczenie medyczne, podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich miastu Reda, czyli Dni Redy w dniach 24-25 czerwca 2017 r. Patrycja Krauze 2017-03-24 12:18:26 dodanie dokumentu
Miejski Dom Kultury w Redzie, zaprasza do składania ofert na: Gastronomię, podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich miastu Reda, czyli Dni Redy w dniach 24-25 czerwca 2017 r. Patrycja Krauze 2017-03-24 12:13:50 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr GN.14.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze 2017-03-23 16:45:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.13.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Patrycja Krauze 2017-03-23 16:44:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.13.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Patrycja Krauze 2017-03-23 16:43:52 dodanie dokumentu
Ogłosznie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie, przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha Patrycja Krauze 2017-03-23 16:40:30 dodanie dokumentu
Zarządznenie Nr ZK.2.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wycofania z eksploatacji i przeznaczenia do recyklingu pojadu przejętego na własność Gminy Miasto Reda. Patrycja Krauze 2017-03-23 10:12:37 dodanie dokumentu
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Redzie - 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 16.00 Patrycja Krauze 2017-03-22 16:37:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.9.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Patrycja Krauze 2017-03-20 15:24:57 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miejskiej w Redzie Patrycja Krauze 2017-03-17 15:17:55 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miejskiej w Redzie Patrycja Krauze 2017-03-17 15:14:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda Patrycja Krauze 2017-03-17 14:48:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.6.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, kandydata zamieszkałego w tym obwodzie. Patrycja Krauze 2017-03-17 14:47:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.5.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Reda. Patrycja Krauze 2017-03-17 14:46:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. płac i księgowości w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Patrycja Krauze 2017-03-17 10:52:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.8.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Patrycja Krauze 2017-03-14 15:02:57 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II Szkół Podstawowych z terenu Miasta Redy. Patrycja Krauze 2017-03-14 14:51:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Główny Księgowy Patrycja Krauze 2017-03-11 11:03:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr FN.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok Patrycja Krauze 2017-03-10 11:55:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Księgowy w Referacie Finansowym Patrycja Krauze 2017-03-10 10:49:21 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-03-10 10:02:49 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-03-10 09:57:32 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-03-10 09:56:41 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-03-10 09:49:12 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-03-10 09:45:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.4.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 lutrgo 2017 roku o zmienie Zarządzenie Nr OR.1.2016 w sprawie zasad użwyania flagi państwowej Rzeczpospolitej Polskiej, flagi Redy oraz flagii Unii Europejskiej w miejscach publicznych na terenie miasta Redy. Patrycja Krauze 2017-03-09 16:42:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Główny Księgowy Patrycja Krauze 2017-03-09 16:35:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2017 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze 2017-03-09 14:26:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.8.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 marca 2017 r. o zmiania Zarządzenie Nr FN.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT - 7 w Gminie Miasto Reda oraz jej jednostkach budżetowych. Patrycja Krauze 2017-03-09 13:21:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. o zmiania Zarządzenie Nr FN.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT - 7 w Gminie Miasto Reda oraz jej jednostkach budżetowych. Patrycja Krauze 2017-03-09 13:18:57 usunięcie dokument