Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych w Redzie w roku 2018 Monika Skarżyńska 2017-12-12 12:14:56 dodanie dokumentu
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek oświatowych w 2018 r. Monika Skarżyńska 2017-12-08 14:51:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.58.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawy , w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2017-12-08 12:54:55 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej Patrycja Krauze 2017-12-08 12:52:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 405/3, 406/1, 407/1, 408/1, 411/3, 412/3, 413/3, 415/9, 415/11, 415/13 i 416/1 (obręb 1) w Redzie przy ul. Królowej Marysieńki Stanisław Frank 2017-12-07 16:30:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 405/3, 406/1, 407/1, 408/1, 411/3, 412/3, 413/3, 415/9, 415/11, 415/13 i 416/1 (obręb 1) w Redzie przy ul. Królowej Marysieńki Stanisław Frank 2017-12-07 16:29:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.28.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Redy oraz Sekretarza Miasta do prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Reda oraz Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2017-12-07 12:41:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.27.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Redy. Patrycja Krauze 2017-12-07 12:39:15 dodanie dokumentu
Bezpłatne przejazdy dla uczniów Patrycja Krauze 2017-12-06 15:19:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. ) w szczególności osobom samotnym, starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy. Patrycja Krauze 2017-12-06 13:35:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. ) w szczególności osobom samotnym, starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy. Patrycja Krauze 2017-12-06 13:34:41 usunięcie dokument
Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. ) w szczególności osobom samotnym, starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy. Patrycja Krauze 2017-12-06 13:33:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wstrzymaniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr Patrycja Krauze 2017-12-06 13:07:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.57.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, na okres do 2 lat. Patrycja Krauze 2017-12-06 11:02:57 dodanie dokumentu
Najem nieruchomości przy ul. Gdańskiej 55 Patrycja Krauze 2017-12-06 10:58:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.8.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasto Reda Patrycja Krauze 2017-12-05 09:53:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.8.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Patrycja Krauze 2017-12-05 09:51:20 usunięcie dokument
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:37:03 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:36:20 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:31:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:30:20 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:30:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:27:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:26:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:21:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:19:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:15:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:05:48 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-30 16:04:52 dodanie dokumentu
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie Monika Skarżyńska 2017-11-30 15:17:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.8.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Patrycja Krauze 2017-11-29 10:54:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownika Socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Patrycja Krauze 2017-11-29 08:26:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Specjalista ds. księgowania projektów i programów finanswowych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych w Referacie Finansów i Planowania Patrycja Krauze 2017-11-28 14:35:41 edycja dokumentu
Petycja w sprawie systemu nauczania przedszkolnego Patrycja Krauze 2017-11-24 11:15:31 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2018 r. Patrycja Krauze 2017-11-23 15:34:47 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2018 r. Patrycja Krauze 2017-11-23 15:31:46 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2018 r. Patrycja Krauze 2017-11-23 15:31:22 dodanie dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2018 r. Patrycja Krauze 2017-11-23 15:23:12 usunięcie dokument
Protokół z przeprowadzenia w dniu 6 listopada 2017r. publicznej dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-23 13:29:57 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia w dniu 1 września 2017r. publicznej dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-11-23 13:29:25 edycja dokumentu