Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Specjalista ds. księgowania projektów i programów finanswowych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych w Referacie Finansów i Planowania Maciej Lewandowski 2017-10-20 17:46:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Specjalista ds. księgowania projektów i programów finanswowych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych w Referacie Finansów i Planowania Maciej Lewandowski 2017-10-20 12:12:05 edycja dokumentu
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Redzie - 25 października 2017 r. (środa) godz 16:00 Maciej Lewandowski 2017-10-20 12:08:30 dodanie dokumentu
Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy Monika Skarżyńska 2017-10-20 09:22:39 usunięcie załacznika
Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy Monika Skarżyńska 2017-10-20 08:58:08 usunięcie załacznika
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energa, Działania 10.1. Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT- wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa nr: RPPM.10.01.01-22-0012/17-00). Maciej Lewandowski 2017-10-19 20:40:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.52.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 października 2017r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży. Patrycja Krauze 2017-10-17 15:26:02 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Wiejskiej Patrycja Krauze 2017-10-17 15:24:54 dodanie dokumentu
Zygmunt Żmuda Trzebiatowski Patrycja Krauze 2017-10-17 12:19:14 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r. Patrycja Krauze 2017-10-17 12:18:44 edycja dokumentu
Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Patrycja Krauze 2017-10-13 14:50:08 dodanie dokumentu
Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Patrycja Krauze 2017-10-13 14:49:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr UA.2.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Patrycja Krauze 2017-10-13 14:42:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr UA.2.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Patrycja Krauze 2017-10-13 14:42:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZF.4.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady realizacji projektu pt. "Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość", realizowanego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Patrycja Krauze 2017-10-13 13:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2017 roku w sprwie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2017-10-13 13:00:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2017 roku w sprwie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2017-10-13 13:00:14 usunięcie dokument
Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych Patrycja Krauze 2017-10-12 16:42:58 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych Patrycja Krauze 2017-10-12 16:42:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/FIN/2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 grudnia 2014 r. o zmiania Zarządzenia nr 52/FIN/2011 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Reda Patrycja Krauze 2017-10-11 15:04:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.25.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 września 2017 roku o uchyleniu Zarządzenia nr 52/FIN/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w spawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2017-10-11 14:27:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr FN.12.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 kwietnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia nr 52/FIN/2011 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Reda Patrycja Krauze 2017-10-11 14:26:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.25.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 września 2017 roku o uchyleniu Zarządzenia nr 52/FIN/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w spawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2017-10-11 14:24:09 dodanie dokumentu
Protokół kontroli ZUS z dnia 8 września 2017 r. Patrycja Krauze 2017-10-10 15:00:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Specjalista ds. Zamówień Pulicznych i Funduszy Zewnętrznych Patrycja Krauze 2017-10-10 14:52:43 edycja dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i Jednostkach Organizacyjnch na rok 2017 Patrycja Krauze 2017-10-10 14:51:29 edycja dokumentu
Petycja w sprawie likwidacji sortowni węgla Patrycja Krauze 2017-10-10 14:47:31 edycja dokumentu
Zygmunt Żmuda Trzebiatowski Patrycja Krauze 2017-10-09 14:39:42 dodanie dokumentu
Marek Kamiński Patrycja Krauze 2017-10-09 14:38:15 dodanie dokumentu
Dominika Kowaliszyn Patrycja Krauze 2017-10-09 14:35:55 dodanie dokumentu
Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy Monika Skarżyńska 2017-10-09 13:23:22 usunięcie załacznika
Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy Monika Skarżyńska 2017-10-09 13:12:57 usunięcie załacznika
Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy Maciej Lewandowski 2017-10-06 14:14:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 2 Patrycja Krauze 2017-10-06 11:32:08 edycja dokumentu
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych nad realizacją inwestycji ? Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda?. Monika Skarżyńska 2017-10-04 11:21:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-10-04 10:12:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-10-04 10:11:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-10-04 10:07:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-10-04 10:04:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-10-04 10:02:29 dodanie dokumentu