Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr OK.17.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Patrycja Krauze 2017-06-22 13:42:57 dodanie dokumentu
Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Patrycja Krauze 2017-06-21 11:56:56 edycja dokumentu
Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Patrycja Krauze 2017-06-21 11:56:41 usunięcie załacznika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu. Monika Skarżyńska 2017-06-20 13:18:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXX/323/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Stanisław Frank 2017-06-19 12:59:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXX/323/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Stanisław Frank 2017-06-19 12:58:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXX/323/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Stanisław Frank 2017-06-19 12:54:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXX/323/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Stanisław Frank 2017-06-19 12:54:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXX/323/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Stanisław Frank 2017-06-19 12:52:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 2 - Główny Księgowy Patrycja Krauze 2017-06-14 15:48:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Samodzielny Referent w Referacie Organizacyjnym Patrycja Krauze 2017-06-14 15:24:10 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r. Patrycja Krauze 2017-06-13 16:52:13 edycja dokumentu
Oświadczenia za 2016 r. Patrycja Krauze 2017-06-13 16:50:09 dodanie dokumentu
Oświadczenia za 2016 r. Patrycja Krauze 2017-06-13 16:49:19 usunięcie dokument
Oświadczenia za 2015 r. Patrycja Krauze 2017-06-13 16:48:32 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r. Patrycja Krauze 2017-06-13 16:40:37 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r. Patrycja Krauze 2017-06-13 16:39:02 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Referent w Referacie Komunalno - Gospodarczym Patrycja Krauze 2017-06-13 16:33:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Główny Księgowy Patrycja Krauze 2017-06-13 16:30:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr Patrycja Krauze 2017-06-09 14:48:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr Patrycja Krauze 2017-06-09 14:47:33 dodanie dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. "małych zleceń" przez Parafię pw. WNMP i Św. Katarzyny w Redzie Patrycja Krauze 2017-06-09 11:58:46 edycja dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. "małych zleceń" przez Parafię pw. WNMP i Św. Katarzyny w Redzie Patrycja Krauze 2017-06-09 11:58:00 edycja dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. "małych zleceń" przez Parafię pw. WNMP i Św. Katarzyny w Redzie Patrycja Krauze 2017-06-09 11:56:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZF.3.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady realizacji projektu pt. "Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość", realizowanego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Patrycja Krauze 2017-06-09 09:05:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZF.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady realizacji projektu pt. "Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość", realizowanego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Patrycja Krauze 2017-06-09 09:01:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZF.2.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do otwarcia, dokonania oceny ofert złożonych przez Wykonawców, oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n. "Przebudowa ulicy Podleśnej w miejscowości Reda (Etap I) polegająca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej, budowie kanalizacji deszczowej bez zbiornika retencyjnego". Postępowanie nr 11.ZF.PN.RB.2016 Patrycja Krauze 2017-06-09 09:01:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZF.2.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do otwarcia, dokonania oceny ofert złożonych przez Wykonawców, oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n. "Przebudowa ulicy Podleśnej w miejscowości Reda (Etap I) polegająca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej, budowie kanalizacji deszczowej bez zbiornika retencyjnego". Postępowanie nr 11.ZF.PN.RB.2016 Patrycja Krauze 2017-06-09 08:59:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZF.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady realizacji projektu pt. "Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość", realizowanego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Patrycja Krauze 2017-06-09 08:56:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa Stanisław Frank 2017-06-08 16:12:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa Stanisław Frank 2017-06-08 16:02:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa Stanisław Frank 2017-06-08 16:01:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa Stanisław Frank 2017-06-08 15:59:51 dodanie dokumentu
XXX sesja Rady Miejskiej w Redzie - 13 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 Patrycja Krauze 2017-06-08 13:18:33 dodanie dokumentu
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r Patrycja Krauze 2017-06-07 14:08:49 edycja dokumentu
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r Patrycja Krauze 2017-06-07 14:07:21 edycja dokumentu
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r Patrycja Krauze 2017-06-07 14:06:19 edycja dokumentu
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r Patrycja Krauze 2017-06-07 14:05:47 edycja dokumentu
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r Patrycja Krauze 2017-06-07 14:02:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi gminnej rozbudowa ul. Młyńskiej w Redzie w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie Miasta Redy" Patrycja Krauze 2017-06-07 09:39:36 dodanie dokumentu