Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku Patrycja Krauze 2018-04-23 14:10:01 dodanie dokumentu
Przebudowa ul. Kasztanowej polegająca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej i budowie kanalizacji deszczowej. Monika Skarżyńska 2018-04-23 12:50:20 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Patrycja Krauze 2018-04-23 12:40:25 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Patrycja Krauze 2018-04-23 12:39:56 usunięcie dokument
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2018-04-20 15:12:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.10.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2018-04-20 15:11:19 dodanie dokumentu
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda Monika Skarżyńska 2018-04-19 11:47:45 dodanie dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej w Redzie - 25 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 16.00 Patrycja Krauze 2018-04-19 10:20:44 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej w Redzie - 25 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 16.00 Patrycja Krauze 2018-04-19 10:20:00 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej w Redzie - 25 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 16.00 Patrycja Krauze 2018-04-19 10:19:44 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej w Redzie - 25 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 16.00 Patrycja Krauze 2018-04-19 10:19:13 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej - Uchwała nr XL/417/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej. Patrycja Krauze 2018-04-19 10:17:41 dodanie dokumentu
Ogłosznie o naborze na Głównego Specjalistę w Referacie Urbanistyki i Architektury Maciej Lewandowski 2018-04-17 12:34:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLI/429/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 marca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie Joanna Wittki 2018-04-11 12:53:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/383/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie Joanna Wittki 2018-04-11 12:44:40 dodanie dokumentu
Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu ?Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość? współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 Monika Skarżyńska 2018-04-10 11:15:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.14.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie harmonogramu, miejsca oraz zasad zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Patrycja Krauze 2018-04-10 09:06:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.9.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok Patrycja Krauze 2018-04-10 08:19:05 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2017 rok Patrycja Krauze 2018-04-09 11:50:45 edycja dokumentu
Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 Patrycja Krauze 2018-04-09 11:35:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.12.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2018-04-06 13:14:55 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas oznaczony do 3 lat, położona w Redzie przy ulicach: Gniewowskiej, Kazimierskiej, Brzozowej, 12-go Marca, Wiśniowej, Parkowej, Jodłowej oraz Sosnowej. Patrycja Krauze 2018-04-06 13:10:04 edycja dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas oznaczony do 3 lat, położona w Redzie przy ulicach: Gniewowskiej, Kazimierskiej, Brzozowej, 12-go Marca, Wiśniowej, Parkowej, Jodłowej oraz Sosnowej. Patrycja Krauze 2018-04-06 13:08:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Joanna Wittki 2018-04-06 12:42:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Joanna Wittki 2018-04-06 12:41:55 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Joanna Wittki 2018-04-06 12:35:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie Joanna Wittki 2018-04-06 12:28:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie Joanna Wittki 2018-04-06 12:27:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie Joanna Wittki 2018-04-06 12:27:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie Joanna Wittki 2018-04-06 12:15:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie Joanna Wittki 2018-04-06 12:05:41 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2017 rok Patrycja Krauze 2018-04-06 09:19:51 edycja dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie kontroli kwalifikacji opiekuna dziennego oraz warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Patrycja Krauze 2018-04-05 14:31:14 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie kontroli kwalifikacji opiekuna dziennego oraz warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Patrycja Krauze 2018-04-05 14:29:02 dodanie dokumentu
Zarzadzenie nr OK.10.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 marca 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2019" Patrycja Krauze 2018-04-04 14:49:44 dodanie dokumentu
Zarzadzenie nr OK.10.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 marca 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2019" Patrycja Krauze 2018-04-04 14:49:05 usunięcie dokument
Konkurs ofert na wybór realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2019 Patrycja Krauze 2018-04-04 14:42:23 dodanie dokumentu
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 etap II - boisko do piłki nożnej wraz z oświetleniem i ogrodzeniem. Monika Skarżyńska 2018-04-04 13:02:02 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II Szkół Podstawowych z terenu Miasta Redy. Patrycja Krauze 2018-04-03 14:44:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.12.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych z terenu Miasta Redy Patrycja Krauze 2018-04-03 14:42:46 dodanie dokumentu