Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miejskiej w Redzie Patrycja Krauze 2018-02-21 15:20:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2018-02-21 14:22:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze 2018-02-21 14:20:33 usunięcie załacznika
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) - Uchwała Nr XXXVIII/397/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) Patrycja Krauze 2018-02-21 11:57:15 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Ogińskiego - Uchwała Nr XIII/393/2006 Rady Miejskiej Redy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Ogińskiego, zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca w Redzie - części południowej. Patrycja Krauze 2018-02-21 11:56:11 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) - Uchwała Nr XXXVIII/397/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) Patrycja Krauze 2018-02-21 11:55:11 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Ogińskiego - Uchwała Nr XIII/393/2006 Rady Miejskiej Redy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Ogińskiego, zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca w Redzie - części południowej. Patrycja Krauze 2018-02-21 11:50:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia w sprawie powołani Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Patrycja Krauze 2018-02-20 14:26:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiksa urzędnicze Patrycja Krauze 2018-02-20 14:23:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze 2018-02-20 14:20:38 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmująca obszar położony w rejonie ul. Warzywniczej w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9MU - uchwała nr VII/89/2011 z dnia 27.04.2011r. Patrycja Krauze 2018-02-19 15:16:03 usunięcie dokument
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Wejherowskiej - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo zatw. Uchwałą Nr XII/194/2000 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18.04.2000r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 67, poz.406 z 2000r.), obejmująca obszar 21U - uchwała nr XLIII/404/2006 z dnia 05.04.2006r. Patrycja Krauze 2018-02-19 15:15:32 usunięcie dokument
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w części dotyczącej obszaru przy ul.Wejherowskiej - uchwała nr XXXV/337/2005 z dnia 08.06.2005r. Patrycja Krauze 2018-02-19 15:14:43 usunięcie dokument
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Ogińskiego - Uchwała Nr XIII/393/2006 Rady Miejskiej Redy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Ogińskiego, zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca w Redzie - części południowej. Patrycja Krauze 2018-02-19 15:12:07 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miejskiej w Redzie Patrycja Krauze 2018-02-16 15:19:52 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miejskiej w Redzie Patrycja Krauze 2018-02-16 15:19:41 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych Patrycja Krauze 2018-02-16 15:06:57 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych Patrycja Krauze 2018-02-16 15:06:31 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych Patrycja Krauze 2018-02-16 15:05:12 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych Patrycja Krauze 2018-02-16 15:04:11 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dla mieszkańców Patrycja Krauze 2018-02-16 15:03:33 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych Patrycja Krauze 2018-02-16 15:01:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2.1.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca Zarządzenie nr 40.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.12.2015 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Miasta Redy oraz Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2018-02-16 13:59:13 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2018 roku Patrycja Krauze 2018-02-16 13:46:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Podatków i Dochodów Patrycja Krauze 2018-02-16 09:57:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.5.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2018 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Patrycja Krauze 2018-02-16 07:38:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.7.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok Patrycja Krauze 2018-02-13 15:22:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.7.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutego 2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży Patrycja Krauze 2018-02-13 13:34:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonej w Redzie, w obrębie 2, pomiędzy ulicami Jodłową i Kasztanową. Patrycja Krauze 2018-02-13 13:32:23 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonej w Redzie, w obrębie 2, pomiędzy ulicami Jodłową i Kasztanową. Patrycja Krauze 2018-02-13 13:32:11 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonej w Redzie, w obrębie 2, pomiędzy ulicami Jodłową i Kasztanową. Patrycja Krauze 2018-02-13 13:31:41 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonej w Redzie, w obrębie 2, pomiędzy ulicami Jodłową i Kasztanową. Patrycja Krauze 2018-02-13 13:30:10 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonej w Redzie, w obrębie 2, pomiędzy ulicami Jodłową i Kasztanową. Patrycja Krauze 2018-02-13 13:29:42 dodanie dokumentu
Urząd Miasta w Redzie poszukuje pracownika na stanowisku pomocniczym i obsługi w Referacie Komunalno-Gospodarczym. Patrycja Krauze 2018-02-13 12:55:35 dodanie dokumentu
Urząd Miasta w Redzie poszukuje pracownika na stanowisku pomocniczym i obsługi w Referacie Komunalno-Gospodarczym. Patrycja Krauze 2018-02-13 12:55:07 usunięcie dokument
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018 Monika Skarżyńska 2018-02-13 08:18:28 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Referacie Finansów i Planowania w Urzędzie Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2018-02-12 15:21:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie - Inspektor ds. energetycznych i inwestycji w Referacie Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Patrycja Krauze 2018-02-12 15:20:30 dodanie dokumentu
Urząd Miasta w Redzie poszukuje pracownika na stanowisku pomocniczym i obsługi w Referacie Komunalno-Gospodarczym. Patrycja Krauze 2018-02-09 15:52:09 edycja dokumentu
Urząd Miasta w Redzie poszukuje pracownika na stanowisku pomocniczym i obsługi w Referacie Komunalno-Gospodarczym. Patrycja Krauze 2018-02-09 15:51:48 dodanie dokumentu