Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr OR.11.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 maja 2017 roku o zmianie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Redzie i dyrektorów (kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych. Patrycja Krauze 2017-08-18 13:13:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o szóstych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie w obrębie 2, przy ulicy Łopianowej Maciej Lewandowski 2017-08-18 12:19:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie w obrębie 2, u zbiegu ulic Trzcinowej i Polnej Maciej Lewandowski 2017-08-18 12:13:39 dodanie dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 Maciej Lewandowski 2017-08-18 11:18:39 dodanie dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 Maciej Lewandowski 2017-08-18 11:17:49 usunięcie dokument
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 Maciej Lewandowski 2017-08-18 11:14:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.18.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 sierpnia 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.1.2016 w sprawie zasad używania flagi aństwowej Rzeczpospolitej Polskiej, flagi Redy raz flagi Unii Europejskiej w miejscach publicznych na terenie miasta Redy Patrycja Krauze 2017-08-16 15:07:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.18.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 sierpnia 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.1.2016 w sprawie zasad używania flagi aństwowej Rzeczpospolitej Polskiej, flagi Redy raz flagi Unii Europejskiej w miejscach publicznych na terenie miasta Redy Patrycja Krauze 2017-08-16 15:02:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.3.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia - ćwiczeń OSP Reda z zakresu zabezpieczenia imprezy masowej Patrycja Krauze 2017-08-16 12:01:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.23.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budźetu Miasta Redy na 2017 rok Patrycja Krauze 2017-08-16 11:51:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.17.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egaminu kończącego służbę przygotowawczą. Patrycja Krauze 2017-08-16 11:22:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.16.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egaminu kończącego służbę przygotowawczą. Patrycja Krauze 2017-08-16 11:21:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią Stanisław Frank 2017-08-11 12:08:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej ul. Młyńskiej w Redzie w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie Miasta Redy" Maciej Lewandowski 2017-08-11 11:57:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej ul. Młyńskiej w Redzie w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie Miasta Redy" Maciej Lewandowski 2017-08-11 11:55:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2.IN.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej i powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zmówień publicznych. Patrycja Krauze 2017-08-11 09:35:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2.IN.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej i powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zmówień publicznych. Patrycja Krauze 2017-08-11 09:34:14 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2.IN.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej i powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zmówień publicznych. Patrycja Krauze 2017-08-11 09:30:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) Patrycja Krauze 2017-08-10 12:36:40 usunięcie dokument
Czesław Kordel Patrycja Krauze 2017-08-09 13:42:52 dodanie dokumentu
Olgierd Wyszomirski Patrycja Krauze 2017-08-09 13:36:32 dodanie dokumentu
Tadeusz Wiśniewski Patrycja Krauze 2017-08-09 13:34:37 dodanie dokumentu
Jerzy Dobaczewski Patrycja Krauze 2017-08-09 13:32:17 dodanie dokumentu
Zygmunt Trzebiatowski Patrycja Krauze 2017-08-09 13:29:06 dodanie dokumentu
Cezary Jakubowski Patrycja Krauze 2017-08-09 13:27:13 dodanie dokumentu
Cezary Jakubowski Patrycja Krauze 2017-08-09 13:26:45 usunięcie dokument
Cezary Jakubowski Patrycja Krauze 2017-08-09 13:18:46 dodanie dokumentu
Hubert Kołodziejski Patrycja Krauze 2017-08-09 13:17:18 dodanie dokumentu
Wojciech Kozłowski Patrycja Krauze 2017-08-09 13:15:30 dodanie dokumentu
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda Monika Skarżyńska 2017-08-09 13:15:01 usunięcie załacznika
Stanisław Kubera Patrycja Krauze 2017-08-09 13:10:05 dodanie dokumentu
Danuta Wasiniewska Patrycja Krauze 2017-08-09 13:06:36 dodanie dokumentu
Anna Sulkowska Patrycja Krauze 2017-08-09 13:05:06 dodanie dokumentu
Jolanta Dampc Patrycja Krauze 2017-08-09 13:02:34 dodanie dokumentu
Genowefa Bojke Patrycja Krauze 2017-08-09 13:01:07 dodanie dokumentu
Mirosław Rożyński Patrycja Krauze 2017-08-09 12:59:14 dodanie dokumentu
Anna Milewska Patrycja Krauze 2017-08-09 12:57:10 dodanie dokumentu
Iwona Nowicka Patrycja Krauze 2017-08-09 12:55:17 dodanie dokumentu
Jan Skrobul Patrycja Krauze 2017-08-09 12:53:49 dodanie dokumentu
Marek Kamiński Patrycja Krauze 2017-08-09 12:51:57 dodanie dokumentu