Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Patrycja Krauze 2017-04-28 15:01:02 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Patrycja Krauze 2017-04-28 14:54:38 usunięcie dokument
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Heronima Derdowskiego w Redzie Patrycja Krauze 2017-04-28 14:54:01 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 Patrycja Krauze 2017-04-28 14:39:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 Patrycja Krauze 2017-04-26 12:41:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 Patrycja Krauze 2017-04-26 12:41:10 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 Patrycja Krauze 2017-04-25 13:32:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 Patrycja Krauze 2017-04-25 13:31:58 usunięcie dokument
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 Patrycja Krauze 2017-04-25 13:12:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2017 roku w sprwie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2017-04-25 11:49:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2017 roku w sprwie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2017-04-25 11:49:22 usunięcie dokument
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi Przebudowa ulicy Podleśnej w miejscowości Reda (Etap I) polegająca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej, budowie kanalizacji deszczowej bez zbiornika retencyjnego. Monika Skarżyńska 2017-04-25 09:34:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2017 roku w sprwie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2017-04-25 08:23:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2017 roku w sprwie zmiany Regulaminu rganizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2017-04-25 08:23:01 usunięcie dokument
Tomasz Ryszard Wiśniewski Patrycja Krauze 2017-04-24 14:02:41 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2017-04-24 09:35:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2017 roku w sprwie zmiany Regulaminu rganizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2017-04-24 09:33:42 dodanie dokumentu
Dostawa pomocy dydaktycznych CZĘŚĆ I - dostawa książek na zajęcia z języka angielskiego CZĘŚĆ II - dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego CZĘŚĆ III - dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu ?Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość? współfinansowanego z EFS w ramach PRO WP 2014-2020. Monika Skarżyńska 2017-04-21 14:28:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa Stanisław Frank 2017-04-21 13:24:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa Stanisław Frank 2017-04-21 13:22:03 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Patrycja Krauze 2017-04-19 10:22:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie Patrycja Krauze 2017-04-18 07:38:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie Patrycja Krauze 2017-04-18 07:37:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie Patrycja Krauze 2017-04-18 07:35:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie Patrycja Krauze 2017-04-18 07:35:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie Patrycja Krauze 2017-04-18 07:34:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.10.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy za 2017 rok Patrycja Krauze 2017-04-13 14:56:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.9.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 rok Patrycja Krauze 2017-04-13 14:55:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.26.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do zamiany. Patrycja Krauze 2017-04-13 14:51:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.25.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 kwietnia 2017 r. sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży. Patrycja Krauze 2017-04-13 14:49:58 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Chopina Patrycja Krauze 2017-04-13 14:42:53 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-04-12 15:25:46 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-04-12 15:24:30 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-04-12 15:15:42 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2017-04-12 15:14:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.8.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 kwienia 2017 r. w sprawie powołania Kommisji ds. Budżetu Obywatrelskiego oraz ustanowienia Regulaminu jej działania. Patrycja Krauze 2017-04-12 14:57:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.24.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze 2017-04-11 12:56:40 dodanie dokumentu
Ogłosznie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie, w obrębie 2 przy ulicy Łopianowej Patrycja Krauze 2017-04-11 12:54:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu ofert na wynajem dmuchanych urządzeń rozrywkowych podczas Dni Redy 2017 Patrycja Krauze 2017-04-11 10:11:55 dodanie dokumentu
Miejski Dom Kultury w Redzie, zaprasza do składania ofert na: wynajem dmuchanych urządzeń rozrywkowych dla dzieci w postaci zjeżdżalni i innych atrakcji, podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich miastu Reda, czyli Dni Redy w dniach 24-25 czerwca 2017. Patrycja Krauze 2017-04-11 10:04:02 usunięcie dokument