Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr OR.5.2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie Konkursu "Mieszkam w Redzie - tu płacę podatki" Maciej Lewandowski 2015-03-17 11:27:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.5.2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie Konkursu "Mieszkam w Redzie - tu płacę podatki" Maciej Lewandowski 2015-03-17 11:27:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.9.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2015 rok Paweł Kozioł 2015-03-16 14:07:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.8.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Misto Reda w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Paweł Kozioł 2015-03-16 14:05:43 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość gruntowa, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne na czas oznaczony, do 3 lat, położona w Redzie przy ul. Polnej w obrębie 2, stanowiąca część działki 1390 o powierzchni 19358 m2. Maciej Lewandowski 2015-03-16 14:05:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.7.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Paweł Kozioł 2015-03-16 14:04:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.11.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie porządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat Maciej Lewandowski 2015-03-16 14:03:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.6.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód Paweł Kozioł 2015-03-16 14:00:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.11.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie porządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat Maciej Lewandowski 2015-03-16 13:59:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.5.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole i do publicznej szkoły Paweł Kozioł 2015-03-16 13:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.4.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Misto Reda w 2015 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kutury i sztuki, ochrony dóbr kultry i dziedzictwo nardowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Paweł Kozioł 2015-03-16 13:54:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.3.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Paweł Kozioł 2015-03-16 13:51:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.2.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 Paweł Kozioł 2015-03-16 13:42:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 08.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-03-16 13:41:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.1.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Paweł Kozioł 2015-03-16 13:39:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.9.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz powierzeń w Urzędzie Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-03-16 07:55:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda Paweł Kozioł 2015-03-16 07:54:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.3.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-03-16 07:54:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.10.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta w Redzie, nie opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Paweł Kozioł 2015-03-16 07:54:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.8.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem Paweł Kozioł 2015-03-16 07:54:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.11.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-03-16 07:54:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.20.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzienia postępowań administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach Paweł Kozioł 2015-03-16 07:54:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.21.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie siedziby Gminy Miasto Reda Paweł Kozioł 2015-03-16 07:53:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.22.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-03-16 07:53:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.23.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lipca 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 9/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzania regulaminu pracy w Urzędzie Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-03-16 07:53:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.24.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent Paweł Kozioł 2015-03-16 07:53:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.25.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian na święto przypadające w innym dniu niż niedziela Paweł Kozioł 2015-03-16 07:53:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.26.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2014 r. o zmianie zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda Paweł Kozioł 2015-03-16 07:53:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.27.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli Pracowników w Urzedzie Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-03-16 07:52:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.28.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-03-16 07:50:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-03-16 07:49:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.29.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie upowaznienia Zastępcy Burmistrza Miasta Redy oraz Sekretarza Miasta do prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Reda oraz Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-03-13 15:47:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.30.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Redy Maciej Lewandowski 2015-03-13 15:46:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.29.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie upowaznienia Zastępcy Burmistrza Miasta Redy oraz Sekretarza Miasta do prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Reda oraz Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-03-13 15:43:43 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej oraz prognozie oddziaływania ustaleń planu na środowisko. Stanisław Frank 2015-03-13 11:02:29 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej oraz prognozie oddziaływania ustaleń planu na środowisko. Stanisław Frank 2015-03-13 11:00:51 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej oraz prognozie oddziaływania ustaleń planu na środowisko. Stanisław Frank 2015-03-13 10:49:12 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej oraz prognozie oddziaływania ustaleń planu na środowisko. Stanisław Frank 2015-03-13 10:48:37 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Maciej Lewandowski 2015-03-13 10:39:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 lutego 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych. Stanisław Frank 2015-03-12 15:40:57 dodanie dokumentu