Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół kontroli RIO z dnia 13 maja 2011 r Paweł Kozioł 2016-03-09 14:23:01 edycja dokumentu
Protokół pokontrolny RIO 2007 rok Paweł Kozioł 2016-03-09 14:22:07 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dot. Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 30 lipca 2014 r. Paweł Kozioł 2016-03-09 14:20:32 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dot. Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 30 lipca 2014 r. Paweł Kozioł 2016-03-09 14:19:21 usunięcie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dot. Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 30 lipca 2014 r. Paweł Kozioł 2016-03-09 14:16:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.11.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 marca 2016 r. sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży. Paweł Kozioł 2016-03-09 07:53:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.10.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 marca 2016 r. sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży. Paweł Kozioł 2016-03-09 07:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.9.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia szóstych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Paweł Kozioł 2016-03-09 07:51:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.10.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 marca 2016 r. sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży. Paweł Kozioł 2016-03-09 07:50:23 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.10.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 marca 2016 r. sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży. Paweł Kozioł 2016-03-09 07:49:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Redzie Maciej Lewandowski 2016-03-08 15:52:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o szóstych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości połażonych w Redzie przy ul. Łopianowej Maciej Lewandowski 2016-03-08 15:32:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Paweł Kozioł 2016-03-08 15:26:19 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2015 r. Maciej Lewandowski 2016-03-08 15:24:31 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych Maciej Lewandowski 2016-03-04 14:12:37 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych Maciej Lewandowski 2016-03-04 14:12:09 usunięcie dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych Maciej Lewandowski 2016-03-03 14:10:01 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych Maciej Lewandowski 2016-03-03 14:08:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego Monika Skarżyńska 2016-03-01 13:12:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego Monika Skarżyńska 2016-03-01 13:12:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełnijącego Monika Skarżyńska 2016-03-01 13:11:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Monika Skarżyńska 2016-03-01 13:09:03 dodanie dokumentu
Wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowa ul. Wiśniowej ? Etap II Monika Skarżyńska 2016-02-29 14:41:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy Maciej Lewandowski 2016-02-26 14:09:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy Maciej Lewandowski 2016-02-26 14:08:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na młodszego referenta w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2016-02-26 12:53:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w referacie Oświaty w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2016-02-26 12:52:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.6.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Paweł Kozioł 2016-02-22 13:01:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.5.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. Paweł Kozioł 2016-02-22 13:00:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.4.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum. Paweł Kozioł 2016-02-22 12:58:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.7.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Paweł Kozioł 2016-02-22 11:49:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Maciej Lewandowski 2016-02-22 11:41:28 edycja dokumentu
Najem nieruchomości przy ul. Norwida Paweł Kozioł 2016-02-22 11:17:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.8.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda przeznaczonej do oddania w najem, w drodze przetargu, na okres do 10 lat. Paweł Kozioł 2016-02-22 10:52:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Reda w roku 2016 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Paweł Kozioł 2016-02-18 16:04:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. Paweł Kozioł 2016-02-18 11:27:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Paweł Kozioł 2016-02-18 11:20:34 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarwania przezstrzennego miasta Redy w Rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych Stanisław Frank 2016-02-16 09:46:55 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarwania przezstrzennego miasta Redy w Rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych Stanisław Frank 2016-02-16 09:43:03 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarwania przezstrzennego miasta Redy w Rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych Stanisław Frank 2016-02-16 09:42:32 edycja dokumentu