Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:18:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:09:16 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon ul. Puckiej, Długiej i Harcerskiej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/353/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 grudnia 2001r. (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2002r. Nr 11, poz. 187) Stanisław Frank 2015-02-17 11:52:49 usunięcie dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej, na obszarze pasa drogowego ulicy 12 Marca Stanisław Frank 2015-02-17 11:52:23 usunięcie dokumentu
Uchwała nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. Stanisław Frank 2015-02-17 11:42:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. Stanisław Frank 2015-02-17 11:39:41 dodanie dokumentu
Dembek Andrzej Maciej Lewandowski 2015-02-16 09:14:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:49:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:49:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:47:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:47:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:46:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:42:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:40:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:39:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:39:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizacje zadań publicznych Miasta Redy w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (10-02-2015) Maciej Lewandowski 2015-02-10 18:27:36 dodanie dokumentu
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017 Maciej Lewandowski 2015-02-09 17:51:55 edycja dokumentu
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017 Maciej Lewandowski 2015-02-09 16:06:25 dodanie dokumentu
Reda: Budowa układu drogowego wraz z niezbędna infrastrukturą na odcinku od zrealizowanego odcinka ul. Kosynierów w Rumi z włączeniem do istniejącego ronda w ul. Obwodowej w Redzie Maciej Lewandowski 2015-02-09 15:56:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR OR.1.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-02-09 08:44:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR GN.4.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Maciej Lewandowski 2015-02-09 08:42:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Reda w roku 2015 Maciej Lewandowski 2015-02-06 14:32:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:50:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:46:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:45:18 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:44:49 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:44:18 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:43:35 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:42:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 185/2 Maciej Lewandowski 2015-02-05 13:53:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 06.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-02-04 15:31:11 dodanie dokumentu
Reda: Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Reda ul. Derdowskiego 25 Maciej Lewandowski 2015-02-04 14:44:02 dodanie dokumentu
Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Lewandowski 2015-01-30 14:40:21 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe na dzień 1.12.2014 Maciej Lewandowski 2015-01-30 14:36:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok Maciej Lewandowski 2015-01-29 10:52:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 05.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie rocznego opracowania sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia i sprawozdań finansowych za 2014 rok Maciej Lewandowski 2015-01-29 09:55:51 dodanie dokumentu
Oświetlenie ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Reda w 2015 roku Maciej Lewandowski 2015-01-21 15:28:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 04.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:42:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 03.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:40:28 dodanie dokumentu