Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej, na obszarze pasa drogowego ulicy 12 Marca - uchwała nr XLVIII/409/2010 z dnia 28.04.2010r. Stanisław Frank 2015-01-09 13:49:46 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon ul. Puckiej, Długiej i Harcerskiej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/353/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 grudnia 2001r. (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2002r. Nr 11, poz. 187) - uchwała nr XLVIII/408/2010 z dnia 28.04.2010r. Stanisław Frank 2015-01-09 13:48:12 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej, Puckiej i Wejherowskiej - uchwała nr XLIX/420/2010 z dnia 08.06.2010r. Stanisław Frank 2015-01-09 13:46:26 edycja dokumentu
Rysunek nr 4 zmiany studium Miasta Redy z 17 grudnia 2014 r. Stanisław Frank 2015-01-09 13:31:54 dodanie dokumentu
Rysunek nr 3 zmiany studium Miasta Redy z 17 grudnia 2014 r. Stanisław Frank 2015-01-09 13:30:44 dodanie dokumentu
Rysunek nr 2 zmiany studium Miasta Redy z 17 grudnia 2014 r. Stanisław Frank 2015-01-09 13:29:27 dodanie dokumentu
Rysunek nr 1 zmiany studium Miasta Redy z 17 grudnia 2014 r. Stanisław Frank 2015-01-09 13:28:15 dodanie dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy dla obszaru Moście Błota Stanisław Frank 2015-01-09 13:23:29 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy - rejon ul. Leśnej i Leśnej II - uchwała nr LII/441/2010 z dnia 12.07.2010r. Stanisław Frank 2015-01-09 12:56:11 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy - uchwała nr LII/442/2010 z dnia 12.07.2010r. Stanisław Frank 2015-01-09 12:54:35 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie - uchwała nr LII/443/2010 z dnia 12.07.2010r. Stanisław Frank 2015-01-09 12:36:37 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej - uchwała nr LVI/466/2010 z dnia 09.11.2010r. Stanisław Frank 2015-01-09 12:32:19 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon Ciechocina, obejmująca obszary położone w rejonie ulic Olchowej i Brzozowej w Redzie - uchwała nr V/54/2011 z dnia 16.02.2011r. Stanisław Frank 2015-01-09 12:29:20 edycja dokumentu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki D, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo - uchwała nr V/55/2011 z dnia 16.02.2011r. Stanisław Frank 2015-01-09 11:35:26 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Cechowej, Puckiej, Wiejskiej, Jodłowej, Akacjowej i Kazimierskiej - w tym zmiany fragmentów planów miejscowych obowiązujących w tym rejonie - uchwała nr VI/78/2011 z dnia 24.03.2011r. Stanisław Frank 2015-01-09 11:33:18 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Redy obejmującego obszar położony w rejonie ulic Długiej i Skautów w Redzie - uchwała nr VII/88/2011 z dnia 27.04.2011r. Stanisław Frank 2015-01-09 11:32:00 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmująca obszar położony w rejonie ul. Warzywniczej w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9MU - uchwała nr VII/89/2011 z dnia 27.04.2011r. Stanisław Frank 2015-01-09 11:31:13 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon ul. Gniewowskiej, dot. dz. nr 480/3 - uchwała nr XX/214/2012 z dnia 25.04.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 11:29:36 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy na obszarze jednostki "C" w rejonie ul. Gdańskiej i Obwodowej - uchwała nr XXIII/235/2012 z dnia 27.06.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 11:02:19 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego w rejonie ulic Drogowców, Rzemieślniczej i Gniewowskiej - uchwała nr XXVI/279/2012 z dnia 28.11.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:55:45 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Wierzbowej, Wiejskiej i Alei Lipowej - uchwała nr XXVII/291/2012 z dnia 28.12.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:53:08 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Leśnej - uchwała nr XXX/331/2013 z dnia 27.03.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:51:35 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego pomiędzy ulicami Gdańską i Leśną wzdłuż terenów kolejowych - uchwała nr XXVI/280/2012 z dnia 28.11.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:50:42 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego pomiędzy ulicami Gdańską i Leśną wzdłuż terenów kolejowych - uchwała nr XXVI/280/2012 z dnia 28.11.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:49:56 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego pomiędzy ulicami Gdańską i Leśną wzdłuż terenów kolejowych - uchwała nr XXVI/280/2012 z dnia 28.11.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:40:32 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie - uchwała nr XXX/332/2013 z dnia 27.03.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:39:20 edycja dokumentu
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej i 1-ego Maja - uchwała nr XXXII/365/2013 z dnia 28.05.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:36:42 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Długiej i Harcerskiej - uchwała nr XXXII/364/2013 z dnia 28.05.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:26:33 edycja dokumentu
Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca - części południowej - uchwała nr XXXIV/374/2013 z dnia 26.06.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:25:06 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulic Spółdzielczej, Przemysłowej i Polnej - uchwała nr XXXIV/375/2013 z dnia 26.06.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:23:22 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy - uchwała nr XLII/453/2014 z dnia 22.01.2014r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:21:10 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej - uchwała nr XLVIII/501/2014 z dnia 18.06.2014r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:20:51 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy - uchwała nr XLII/453/2014 z dnia 22.01.2014r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:18:59 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej - uchwała nr XLVIII/501/2014 z dnia 18.06.2014r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:16:10 edycja dokumentu
Letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości w mieście Reda w latach 2015-2018 Maciej Lewandowski 2015-01-07 13:14:48 dodanie dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Maciej Lewandowski 2015-01-07 09:52:25 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2014 r. Maciej Lewandowski 2015-01-07 09:01:44 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2014 r. Maciej Lewandowski 2015-01-07 08:57:57 usunięcie dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-01-07 08:54:02 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-01-05 13:36:01 edycja dokumentu