Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Komunikat WCZKG.4976 - Upał/1, od godz. 11:30 dnia 10.07.2024 do godz. 20:30 dnia 10.07.2024; Burze/2, od godz. 16:00 dnia 10.07.2024 do godz. 02:00 dnia 11.07.2024; Dorota Kobiella 2024-07-10 08:37:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.5.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Systemu Stałych Dyżurów. Maciej Lewandowski 2024-07-09 09:03:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.41.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok Maciej Lewandowski 2024-07-09 08:59:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.39.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok. Maciej Lewandowski 2024-07-09 08:56:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.38.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wpłat i wypłat DODATKÓW ENERGETYCZNYCH. Maciej Lewandowski 2024-07-09 08:44:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR ZF.15.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 15.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Budowa oświetlenia dla integracyjnego placu zabaw przy ul. Trzcinowej w Redzie.?. Maciej Lewandowski 2024-07-08 15:21:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR ZF.14.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 15.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Redzie o halę garażową i stację zespołu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, wod-kan, c.o. w Redzie?. Maciej Lewandowski 2024-07-08 15:20:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR ZF.13.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 14.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sporządzenie projektu Planu ogólnego Gminy Miasto Reda wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko". Maciej Lewandowski 2024-07-08 15:18:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR ZK/6/2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 1 lipca 2024 r. o zmianie Zarządzenia Nr ZK/11/2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania i realizacji "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda" Maciej Lewandowski 2024-07-08 15:15:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr. OR.17.2024 w z dnia 1 lipca 2024r w sprawie upoważnień zastępcy i sekretarza Maciej Lewandowski 2024-07-08 15:12:03 edycja dokumentu
Zarządzenie NR.OR.18.2024 w sprawie zmiany Regulaminu pracy z 1 lipca 2024 r Maciej Lewandowski 2024-07-08 15:11:53 edycja dokumentu
Zarządzenie NR.OR.18.2024 w sprawie zmiany Regulaminu pracy z 1 lipca 2024 r Maciej Lewandowski 2024-07-08 15:11:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr. OR.17.2024 w z dnia 1 lipca 2024r w sprawie upoważnień zastępcy i sekretarza Maciej Lewandowski 2024-07-08 15:10:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR.OR.16.2024 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego z dnia 1 lipca 2024 r. Maciej Lewandowski 2024-07-08 15:09:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania województwa pomorskiego. Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-08 14:08:33 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania województwa pomorskiego. Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-08 14:07:25 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania województwa pomorskiego. Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-08 13:56:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania województwa pomorskiego. Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-08 13:55:07 dodanie dokumentu
Zmiana MPZP w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 14:51:08 edycja dokumentu
MPA - POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA REDY Joanna Frankowska 2024-07-05 14:41:53 edycja dokumentu
MPA - POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA REDY Joanna Frankowska 2024-07-05 14:41:16 edycja dokumentu
MPA - POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA REDY Joanna Frankowska 2024-07-05 14:39:46 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR UA.3.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 14:36:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie. Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 14:30:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie. Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 14:09:37 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie. Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 13:41:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie. Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 13:41:02 dodanie dokumentu
PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 12:07:57 usunięcie dokumentu
PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 12:07:54 usunięcie dokumentu
Uchwała nr XLVI/481/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 12:07:12 usunięcie dokumentu
Uchwała nr XLIII/464/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 12:07:06 usunięcie dokumentu
RAPORT PODSUMOWUJĄCY PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA REDY W OBSZARZE JEDNOSTKI "D", POŁOŻONEJ POMIĘDZY TERENAMI KOLEJOWYMI, A GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ Z GMINĄ WEJHEROWO, DLA OBSZARU DZIAŁKI NR 341/23 OBR. 1 PRZY UL. GNIEWOWSKIEJ W REDZIE Hanna Dziubek-Lechowska 2024-07-05 12:06:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na części działki nr 656 (obręb 2) położonej przy ul. Wierzbowej w Redzie. Klaudia Gierszewska 2024-07-05 08:52:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na części działki nr 656 (obręb 2) położonej przy ul. Wierzbowej w Redzie. Klaudia Gierszewska 2024-07-05 08:50:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OR.13.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Maciej Lewandowski 2024-07-04 15:18:00 edycja dokumentu
Petycja w/s żądania opublikowania załącznika do rozporządzenia Burmistrza Miasta Redy nr FN.31.2024 w sprawie limitu kart bezgotówkowych. Maciej Lewandowski 2024-07-04 14:16:54 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.40.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok. Maciej Lewandowski 2024-07-04 12:04:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.7.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2024-07-04 11:44:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR.7.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2024-07-04 11:43:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR.7.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2024-07-04 11:42:51 edycja dokumentu