Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr OR.25.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian na święto przypadające w innym dniu niż niedziela Maciej Lewandowski 2015-01-20 10:04:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.24.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent Maciej Lewandowski 2015-01-20 10:03:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.23.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lipca 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 9/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzania regulaminu pracy w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-01-20 10:00:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.22.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:58:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.21.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie siedziby Gminy Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:56:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.20.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzienia postępowań administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:53:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.19.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 maja 2014r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR/16/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta Redy. Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:51:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.18.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 maja 2014r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR/8/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu tworzenia projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów aktów prawnych i Burmistrza Miasta oraz postępowania z nimi Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:49:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.17.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:48:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.16.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:47:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.15.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie rozpowszechniania materiałów promocyjnych Gminy Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:46:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.14.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:45:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.13.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 kwietnia 2014r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR.13/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy Burmistrzem Miasta Redy, Zastępcą Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:45:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.12.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 kwietnia 2014r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda. Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:43:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.11.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:42:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.10.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta w Redzie, nie opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:40:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.9.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz powierzeń w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:38:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.8.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:37:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:35:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR MOPS 6/2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:33:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR MOPS 5/2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:31:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:27:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.3.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:22:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR OR.1.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Redy Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:21:12 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:14:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:13:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.1.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:10:42 dodanie dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-20 09:06:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-01-20 08:57:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-01-20 08:52:54 dodanie dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-20 08:38:14 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-20 08:04:55 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2015 roku Maciej Lewandowski 2015-01-19 15:35:32 dodanie dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-19 12:14:29 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-19 12:11:38 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-19 12:10:33 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-19 12:07:31 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-19 11:57:45 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-19 11:47:34 edycja dokumentu
Zarządzenie NR OR.1.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Redy Maciej Lewandowski 2015-01-19 11:24:19 dodanie dokumentu