Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Wierzbowej, Wiejskiej i Alei Lipowej - uchwała nr XXVII/291/2012 z dnia 28.12.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:53:08 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Leśnej - uchwała nr XXX/331/2013 z dnia 27.03.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:51:35 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego pomiędzy ulicami Gdańską i Leśną wzdłuż terenów kolejowych - uchwała nr XXVI/280/2012 z dnia 28.11.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:50:42 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego pomiędzy ulicami Gdańską i Leśną wzdłuż terenów kolejowych - uchwała nr XXVI/280/2012 z dnia 28.11.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:49:56 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego pomiędzy ulicami Gdańską i Leśną wzdłuż terenów kolejowych - uchwała nr XXVI/280/2012 z dnia 28.11.2012r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:40:32 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie - uchwała nr XXX/332/2013 z dnia 27.03.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:39:20 edycja dokumentu
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej i 1-ego Maja - uchwała nr XXXII/365/2013 z dnia 28.05.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:36:42 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Długiej i Harcerskiej - uchwała nr XXXII/364/2013 z dnia 28.05.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:26:33 edycja dokumentu
Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca - części południowej - uchwała nr XXXIV/374/2013 z dnia 26.06.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:25:06 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulic Spółdzielczej, Przemysłowej i Polnej - uchwała nr XXXIV/375/2013 z dnia 26.06.2013r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:23:22 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy - uchwała nr XLII/453/2014 z dnia 22.01.2014r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:21:10 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej - uchwała nr XLVIII/501/2014 z dnia 18.06.2014r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:20:51 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy - uchwała nr XLII/453/2014 z dnia 22.01.2014r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:18:59 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej - uchwała nr XLVIII/501/2014 z dnia 18.06.2014r. Stanisław Frank 2015-01-09 10:16:10 edycja dokumentu
Letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości w mieście Reda w latach 2015-2018 Maciej Lewandowski 2015-01-07 13:14:48 dodanie dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Maciej Lewandowski 2015-01-07 09:52:25 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2014 r. Maciej Lewandowski 2015-01-07 09:01:44 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2014 r. Maciej Lewandowski 2015-01-07 08:57:57 usunięcie dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-01-07 08:54:02 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-01-05 13:36:01 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2014-12-30 08:12:42 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2014-12-29 15:01:07 edycja dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy Stanisław Frank 2014-12-29 13:57:23 usunięcie dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2014 r. Stanisław Frank 2014-12-29 13:55:40 edycja dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2014 r. Stanisław Frank 2014-12-29 13:55:15 usunięcie załacznika
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2014 r. Stanisław Frank 2014-12-29 13:53:33 edycja dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2014 r. Stanisław Frank 2014-12-29 13:48:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.57.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:41:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.56.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:39:03 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Spółdzielczej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 oznaczonej numerem działki 248/23, o powierzchni 0,8669 ha. Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:27:42 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa na terenie miasta Redy Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:21:30 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa na terenie miasta Redy Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:20:01 usunięcie dokumentu
Opłata targowa Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:15:54 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa na terenie miasta Redy Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:12:53 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:08:47 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:07:10 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2014-12-29 12:07:54 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2014-12-29 12:02:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2014-12-29 11:52:22 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2014-12-29 11:47:48 dodanie dokumentu