Budowa ul. Polnej ? Etap I w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 176/12

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf (PDF, 406KB) 2018-05-07 13:30:45 406KB 36 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2018-05-07 13:31:00 599KB 24 razy
2 ZALACZNIK NR 1_Decyzja AB.6740.8.2017.17.D.II.pdf 2018-05-07 13:31:13 3.4MB 21 razy
3 ZALACZNIK NR 2_Formularz ofertowy.pdf 2018-05-07 13:31:28 420KB 17 razy
4 ZALACZNIK NR 3_oswiadczenie wykonawcy dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu.pdf 2018-05-07 13:31:41 419KB 17 razy
5 ZALACZNIK NR 4_oswiadczenie wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania.pdf 2018-05-07 13:32:02 330KB 16 razy
6 ZALACZNIK NR 5_oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej.pdf 2018-05-07 13:32:17 390KB 16 razy
7 ZALACZNIK NR 6_Wykaz robot budowlanych .pdf 2018-05-07 13:32:36 206KB 16 razy
8 ZALACZNIK NR 7_Wykaz osob.pdf 2018-05-07 13:32:58 247KB 16 razy
9 ZALACZNIK NR 8_ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf 2018-05-07 13:33:14 415KB 19 razy
10 Zalacznik_nr_1 - Organizacja ruchu.zip 2018-05-07 14:09:15 3.1MB 17 razy
11 zalacznik_nr_1_-_projekt_budowlany.zip 2018-05-07 14:12:33 487MB 26 razy
12 zalacznik_nr_1_-projekt_wykonawczy.zip 2018-05-07 14:14:00 77.MB 22 razy
13 Zalacznik_nr_1 -Przedmiary.zip 2018-05-07 14:14:32 3.0MB 26 razy
14 Zalacznik_nr_1 -SST.zip 2018-05-07 14:14:51 2.6MB 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Skarżyńska 07-05-2018 13:30:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Skarżyńska 07-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 07-05-2018 14:14:51