Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa

Reda, dnia 21.04.2017r.

 

UA.6733.1.1.b.2017

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek P. Wojciecha Damps, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).

 

 

 

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr
inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Frank 21-04-2017 13:22:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Frank 21-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Frank 21-04-2017 13:24:09