Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami rejonu ul. Osadniczej. Krzysztof Lubner 2020-01-17 15:08:43 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami rejonu ul. Osadniczej. Krzysztof Lubner 2020-01-17 15:08:30 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami rejonu ul. Osadniczej. Krzysztof Lubner 2020-01-17 15:08:18 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami rejonu ul. Osadniczej. Krzysztof Lubner 2020-01-17 15:07:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.2.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2020 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-01-16 16:14:05 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej 9 grudnia 2019 r. w zakresie kontroli kwalifikacji opiekuna dziennego oraz warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Krzysztof Lubner 2020-01-16 13:48:53 edycja dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej 9 grudnia 2019 r. w zakresie kontroli kwalifikacji opiekuna dziennego oraz warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Krzysztof Lubner 2020-01-16 13:48:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla zamierzenia polegającego na przebudowie podstacji trakcyjnej Reda SN 15kV wraz z budową obiektów budowlanych z nią związanych na terenie działek nr 431/4 i 432 (obręb 1) w Redzie u zbiegu ulicy Jana III Sobieskiego z ul. Gdańską. Krzysztof Lubner 2020-01-16 13:41:08 dodanie dokumentu
Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie: Część 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Część 2: Dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Postępowanie 24.ZF.PN.D.2019 Justyna Wójcik 2020-01-16 09:21:04 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr OR.1.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Krzysztof Lubner 2020-01-15 15:11:11 dodanie dokumentu
Plan zamówień na 2020 rok Justyna Wójcik 2020-01-15 13:32:50 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności archiwizacyjnych w Urzędzie Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2020-01-14 14:22:33 dodanie dokumentu
Interpelacja OR.003.2.1.2020 dot. Rozbudowy (poszerzenia) ulicy Górna - Okrężna Krzysztof Lubner 2020-01-14 14:19:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miasta Reda nr ZK.10.2019 z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego Krzysztof Lubner 2020-01-14 07:19:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miasta Reda nr ZK.12.2019 z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych Krzysztof Lubner 2020-01-14 07:19:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miasta Reda nr ZK.10.2019 z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego Krzysztof Lubner 2020-01-14 07:18:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.1.2020 Burmistrza Miasta w Redzie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta w Redzie na 2020 rok. Krzysztof Lubner 2020-01-13 13:35:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr FN.2.2020 Burmistrza Miasta w Redzie z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy. Krzysztof Lubner 2020-01-13 13:34:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji znak GD.ZUZ.3.421.769.2019.BS z dnia 2 stycznia 2020r. Joanna Adryjańska 2020-01-13 13:34:01 dodanie dokumentu
Spotkanie członków komisji dnia 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:15 Beata Lubińska 2020-01-13 09:46:45 edycja dokumentu
XVI sesja Rady Miejskiej w Redzie - 13 stycznia 2020r. (poniedziałek) o godz. 08:00 Beata Lubińska 2020-01-10 15:16:03 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usług medycznych w zakresie medycyny pracy Krzysztof Lubner 2020-01-10 15:01:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr MOPS. 1.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Dampc - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Krzysztof Lubner 2020-01-10 14:37:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr MOPS. 1.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Dampc - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Krzysztof Lubner 2020-01-10 14:37:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności i świadczenia usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-01-09 12:44:07 dodanie dokumentu
Ogoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-01-09 11:20:21 dodanie dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 11 stycznia 2020 r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-01-09 11:12:24 dodanie dokumentu
Przesył sygnału wizyjnego z 23 kamer z systemu monitoringu miejskiego i obsługa 2 Centrów Dowodzenia Wizyjnego w 2020 roku w Redzie. Postępowanie 25.ZF.WR.U.2019 Justyna Wójcik 2020-01-09 09:54:15 dodanie dokumentu
Interpelacja nr OR.0003.2.14.2019 dot. Planów Budownictwa mieszkaniowego w programie M+ Krzysztof Lubner 2020-01-08 09:47:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr FN.1.2020 Burmistrza Miasta w Redzie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta w Redzie na 2020 rok. Krzysztof Lubner 2020-01-07 15:25:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.1.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Krzysztof Lubner 2020-01-07 15:16:35 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka Reda" Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-01-07 12:04:41 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka Reda" Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-01-07 12:04:28 dodanie dokumentu
Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie: Część 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Część 2: Dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Postępowanie 24.ZF.PN.D.2019 Justyna Wójcik 2020-01-07 11:56:57 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda" Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-01-03 15:19:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda" Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-01-03 15:18:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.50.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-01-02 11:00:15 dodanie dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2020 r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2019-12-31 14:24:13 edycja dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2020 r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2019-12-31 14:19:30 dodanie dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2020 r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2019-12-31 14:17:56 usunięcie dokumentu