Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Jerzy Dobaczewski Patrycja Krauze 2018-08-17 14:46:02 edycja dokumentu
Czesław Kordel Patrycja Krauze 2018-08-17 14:45:30 edycja dokumentu
Olgierd Wyszomirski Patrycja Krauze 2018-08-17 14:44:53 edycja dokumentu
Hubert Kołodziejski Patrycja Krauze 2018-08-17 14:43:56 edycja dokumentu
Hubert Kołodziejski Patrycja Krauze 2018-08-17 14:43:21 edycja dokumentu
Hubert Dominik Kołodziejski Patrycja Krauze 2018-08-17 14:42:36 usunięcie dokument
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rekowskiej w Redzie od istniejącej studni rewizyjnej na skrzyżowaniu ul. Podleśnej z ul. Rekowską, wzdłuż ul. Rekowskiej za skrzyżowanie z ul. Aleja Lipowa, do systemu skrzynek retencyjno ? rozsączających będący odbiornikiem wód deszczowych (dz. nr 93, 141 i 146 obr. 05). Monika Skarżyńska 2018-08-17 14:40:52 dodanie dokumentu
Hubert Dominik Kołodziejski Patrycja Krauze 2018-08-17 14:40:13 edycja dokumentu
Hubert Dominik Kołodziejski Patrycja Krauze 2018-08-17 14:39:58 dodanie dokumentu
Kamil Marcin Bujak Patrycja Krauze 2018-08-17 14:38:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie Budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo Patrycja Krauze 2018-08-13 15:17:31 dodanie dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. "małych zleceń" przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Przy Zespole Szkół Nr 2 w Redzie "TKS Reda-Ciechocino" Patrycja Krauze 2018-08-13 10:12:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Kierownik ds. pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Patrycja Krauze 2018-08-09 16:39:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnetrznych w Urzędzie Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2018-08-08 14:21:35 edycja dokumentu
Plan kontroli wewnętrznej na 2018 rok. Patrycja Krauze 2018-08-07 12:57:53 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w klubie dziecięcym Biedroneczki nr 3 Patrycja Krauze 2018-08-07 12:11:10 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w klubie dziecięcym Biedroneczki nr 2 Patrycja Krauze 2018-08-07 12:10:33 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w klubie dziecięcym Biedroneczki nr 1 Patrycja Krauze 2018-08-07 12:08:01 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w klubie dziecięcym Biedroneczki Patrycja Krauze 2018-08-07 12:07:21 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w żłobku w Redzie przy ul. Norwida 59 Patrycja Krauze 2018-08-07 12:06:15 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w żłobku MILO Akademia Małego Człowieka Patrycja Krauze 2018-08-07 12:05:20 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w żłobku Dzidzisiowo Patrycja Krauze 2018-08-07 12:04:39 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w żłobku Pozytywnych Inicjatyw Nr 63 Patrycja Krauze 2018-08-07 12:03:46 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w żłobku Pozytywnych Inicjatyw Nr 55 Patrycja Krauze 2018-08-07 12:02:58 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli realizacji zapisów umowy nr 20/2017 o wsparcie zadania publicznego pod tytułem "Zajęcia sportowe z nauki pływania dla dzieci Umiem Pływać" zawartej w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Redzie Patrycja Krauze 2018-08-07 12:01:11 edycja dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w niepublicznym przedszkolu Calineczka Patrycja Krauze 2018-08-07 11:58:32 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w niepublicznym przedszkolu Przy Parku Patrycja Krauze 2018-08-07 11:54:59 dodanie dokumentu
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, w ramach realizacji projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energa, Działania 10.1. Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT- wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Patrycja Krauze 2018-08-06 14:35:13 usunięcie dokument
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, w ramach realizacji projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energa, Działania 10.1. Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT- wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Patrycja Krauze 2018-08-06 14:34:28 dodanie dokumentu
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, w ramach realizacji projektu pn. ?Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energa, Działania 10.1. Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT- wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Monika Skarżyńska 2018-08-06 12:37:47 dodanie dokumentu
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej, w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu wraz z dostawą sprzętu na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie. Monika Skarżyńska 2018-08-06 12:36:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Kierownik ds. pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Patrycja Krauze 2018-08-06 10:10:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Kierownik ds. pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Patrycja Krauze 2018-08-06 10:10:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Miłosza Maciej Lewandowski 2018-08-02 12:32:16 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Miłosza Maciej Lewandowski 2018-08-02 12:29:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.26.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Miasto Reda. Maciej Lewandowski 2018-08-02 12:25:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.24.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 Maciej Lewandowski 2018-08-01 12:35:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.24.2018 Burmistrza Miasta Redy w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyotowawczą Maciej Lewandowski 2018-08-01 12:31:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KG.2.2018 w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przydziału środków higieny osobistej dla pracowników w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2018-08-01 12:04:12 dodanie dokumentu
Sprawozdania 2018 Maciej Lewandowski 2018-08-01 11:58:17 edycja dokumentu