Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Interpelacja nr OR.0003.2.4.2018 dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowegoo Patrycja Krauze 2018-12-13 11:30:37 dodanie dokumentu
Interpelacja nr OR.0003.2.3.2018 dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej Patrycja Krauze 2018-12-13 11:28:58 edycja dokumentu
Interpelacje nr OR.0003.2.1.2018 i OR.0003.2.2.2018 dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej Patrycja Krauze 2018-12-13 11:28:23 edycja dokumentu
II sesja Rady Miejskiej w Redzie - 29 listopada 2018r. Patrycja Krauze 2018-12-13 11:27:04 usunięcie dokument
Interpelacje nr OR.0003.2.1.2018 i OR.0003.2.2.2018 dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej Patrycja Krauze 2018-12-13 11:26:56 edycja dokumentu
Interpelacja nr OR.0003.2.3.2018 dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej Patrycja Krauze 2018-12-13 11:26:41 edycja dokumentu
Interpelacja dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego Patrycja Krauze 2018-12-13 11:26:16 edycja dokumentu
Interpelacja dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego Patrycja Krauze 2018-12-13 11:25:41 edycja dokumentu
Interpelacja dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego Patrycja Krauze 2018-12-13 10:45:11 dodanie dokumentu
Interpelacja nr OR.0003.2.3.2018 dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej Patrycja Krauze 2018-12-13 10:42:42 dodanie dokumentu
Interpelacje nr OR.0003.2.1.2018 i OR.0003.2.2.2018 dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej Patrycja Krauze 2018-12-13 10:39:12 dodanie dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), od dnia 14 grudnia 2018 r. Patrycja Krauze 2018-12-12 15:33:01 edycja dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), od dnia 14 grudnia 2018 r. Patrycja Krauze 2018-12-12 15:32:34 usunięcie załacznika
III sesja Rady Miejskiej w Redzie - 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 15.00 Patrycja Krauze 2018-12-12 14:44:43 edycja dokumentu
III sesja Rady Miejskiej w Redzie - 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 15.00 Patrycja Krauze 2018-12-12 14:44:31 dodanie dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), od dnia 14 grudnia 2018 r. Patrycja Krauze 2018-12-11 15:30:14 edycja dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), od dnia 14 grudnia 2018 r. Patrycja Krauze 2018-12-11 15:29:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.38.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 istopada 2018 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok Patrycja Krauze 2018-12-11 14:40:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.37.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia nr FN.36.2018 z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie Budżetu Miasta na 2018 rok. Patrycja Krauze 2018-12-11 14:38:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.34.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2018-12-11 14:32:44 dodanie dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm) Patrycja Krauze 2018-12-10 15:26:34 edycja dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm) Maciej Lewandowski 2018-12-10 15:21:19 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Patrycja Krauze 2018-12-10 10:48:18 edycja dokumentu
Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych w Redzie, w roku 2019. Monika Skarżyńska 2018-12-10 10:14:16 dodanie dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Patrycja Krauze 2018-12-07 20:46:53 edycja dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Maciej Lewandowski 2018-12-07 17:34:03 dodanie dokumentu
Najem nieruchomości przy ul. Gdańskiej 17 Maciej Lewandowski 2018-12-07 14:58:24 dodanie dokumentu
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek oświatowych w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. Monika Skarżyńska 2018-12-06 12:15:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.33.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia limitu transakcji bezgotówkowych wydatków z budżetu Gminy Miasto Reda dokonywanych przez użytkownika przy użyciu służbowych przedpłacowych kart płatniczych przez pracowników/użytkowników Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2018-12-05 14:47:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.33.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia limitu transakcji bezgotówkowych wydatków z budżetu Gminy Miasto Reda dokonywanych przez użytkownika przy użyciu służbowych przedpłacowych kart płatniczych przez pracowników/użytkowników Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2018-12-05 14:46:49 usunięcie dokument
Zarządzenie nr FN.28.1.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia limitu transakcji bezgotówkowych wydatków z budżetu Gminy Miasto Reda dokonywanych przez użytkownika przy użyciu służbowych przedpłacowych kart płatniczych przez pracowników/użytkowników Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2018-12-05 14:46:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.33.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia limitu transakcji bezgotówkowych wydatków z budżetu Gminy Miasto Reda dokonywanych przez użytkownika przy użyciu służbowych przedpłacowych kart płatniczych przez pracowników/użytkowników Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2018-12-05 14:43:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Płk. Dąbka. Patrycja Krauze 2018-12-05 13:37:49 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Płk. Dąbka. Patrycja Krauze 2018-12-05 13:37:01 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Płk. Dąbka. Patrycja Krauze 2018-12-05 13:36:39 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Płk. Dąbka. Patrycja Krauze 2018-12-05 13:35:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.33.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży. Patrycja Krauze 2018-12-05 13:34:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23.2.FN.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w zakresie prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości przy realizacji projektu o dofinansowanie według umowy nr: RPPM.10.01.-22-0012/17-00 pt.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy" Patrycja Krauze 2018-12-05 07:54:50 dodanie dokumentu
Nowe przepisy w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Patrycja Krauze 2018-12-05 07:43:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.35.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok. Patrycja Krauze 2018-12-05 07:38:28 dodanie dokumentu