Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Miasto Reda. Patrycja Krauze 2018-06-22 14:56:41 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR.21.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze 2018-06-22 09:53:08 dodanie dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 27 czerwca 2018r. (środa) o godz. 7.30 Patrycja Krauze 2018-06-21 16:25:35 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 27 czerwca 2018r. (środa) o godz. 7.30 Patrycja Krauze 2018-06-21 16:25:25 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 27 czerwca 2018r. (środa) o godz. 7.30 Patrycja Krauze 2018-06-21 16:25:05 dodanie dokumentu
Oświadczenia za 2017 r. Patrycja Krauze 2018-06-21 14:47:38 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r. Patrycja Krauze 2018-06-21 14:46:51 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r. Patrycja Krauze 2018-06-21 14:45:38 usunięcie dokument
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od dnia 25 czerwca 2018 r. Patrycja Krauze 2018-06-20 12:59:06 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli realizacji zapisów umowy nr 20/2017 o wsparcie zadania publicznego pod tytułem "Zajęcia sportowe z nauki pływania dla dzieci Umiem Pływać" zawartej w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Redzie Patrycja Krauze 2018-06-20 12:46:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.20.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Patrycja Krauze 2018-06-19 07:42:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16.FN.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Budżtu Miasta na 2018 rok. Patrycja Krauze 2018-06-15 11:39:22 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Część 1. Rozbudowy i przebudowy budynku szkoły SP2 przy ul. Zawadzkiego w Redzie. Część 2. Etap I Budowa ul. Polnej w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 176/12 Monika Skarżyńska 2018-06-15 09:39:23 usunięcie załacznika
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Inspekcję Pracy w Urzędzie Miasta Redy. Patrycja Krauze 2018-06-14 14:46:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr ZK.4.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia - ćwiczeń OSP Reda z zkresu zabezpiczenia imprezy masowej. Patrycja Krauze 2018-06-14 14:36:38 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Patrycja Krauze 2018-06-13 13:58:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.20.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Patrycja Krauze 2018-06-12 12:05:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.19.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Patrycja Krauze 2018-06-12 12:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.18.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzainia danych osobowych oraz innych otrzeb związanych z przetwarzaniem informacji w Urzędzie Miasta w Redzie Patrycja Krauze 2018-06-12 11:55:12 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Część 1. Rozbudowy i przebudowy budynku szkoły SP2 przy ul. Zawadzkiego w Redzie. Część 2. Etap I Budowa ul. Polnej w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 176/12 Monika Skarżyńska 2018-06-11 13:57:30 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w niepublicznym punkcie przedszkolnym Chatka Puchatka Patrycja Krauze 2018-06-11 10:01:28 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w niepublicznym punkcie przedszkolnym Pozytywne Inicjatywy nr 56 Patrycja Krauze 2018-06-11 10:00:17 dodanie dokumentu
Sprawozdania 2018 Patrycja Krauze 2018-06-11 09:56:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1281 m2, obejmującej działki: nr 43/126 o pow. 433 m2 i nr 44/4 o pow. 848 m2, położone w kompleksie Rodzinnego Parku Miejskiego przy ul. 1 Maja w Redzie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i wybudowanie budynku z usługami gastronomicznymi Patrycja Krauze 2018-06-08 15:19:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.21.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1281 m2, obejmującej działki: nr 43/126 o pow. 433m2 i nr 44/4 o pow. 848m2, położone w kompleksie Rodzinnego Parku Miejskiego przy ul. 1 Maja w Redzie. Patrycja Krauze 2018-06-08 15:11:22 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Redy: Część 1: Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Betlejem. Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w dzielnicy Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej Część 2: Psi Park Reda ul. Obwodowa. Część 3: Modernizacja Placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie. Postępowanie 13.ZF.PN.RB.2018 Monika Skarżyńska 2018-06-07 14:57:22 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej Patrycja Krauze 2018-06-07 12:40:52 edycja dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej Patrycja Krauze 2018-06-07 12:40:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.20.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2018-06-07 12:39:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.19.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2018-06-07 12:37:37 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, przy ul. Żwirowej Patrycja Krauze 2018-06-07 12:35:44 edycja dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, przy ul. Żwirowej Patrycja Krauze 2018-06-07 12:35:01 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, przy ulicy Fenikowskiego. Patrycja Krauze 2018-06-07 12:32:53 edycja dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, na skrzyżowaniu ulic: Norwida i Szkolnej Patrycja Krauze 2018-06-07 12:32:43 edycja dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, na skrzyżowaniu ulic: Norwida i Szkolnej Patrycja Krauze 2018-06-07 12:31:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.18.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2018-06-07 12:29:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.18.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2018-06-07 12:28:13 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, przy ulicy Fenikowskiego. Patrycja Krauze 2018-06-07 12:25:23 edycja dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, przy ulicy Fenikowskiego. Patrycja Krauze 2018-06-07 12:24:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.17.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2018-06-07 12:18:16 edycja dokumentu