Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. windykacji podatków i opłat w Referacie Podatków i Dochodów Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-08-13 16:34:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.25.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-08-10 14:43:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OK.25.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-08-10 14:43:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.27.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-08-10 10:36:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.26.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-08-10 10:34:47 dodanie dokumentu
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki części istniejącej. Postępowanie 8.ZF.PN.RB.2020 Justyna Wójcik 2020-08-06 10:51:10 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr OR.10.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-08-03 15:34:45 dodanie dokumentu
Protokół nr XXIII/2020 z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 30 lipca 2020 roku Beata Lubińska 2020-07-31 10:01:21 dodanie dokumentu
Trening Systemu Alarmowania - 01.08.2020 r., godz. 17:00 Dorota Kobiella 2020-07-31 09:39:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Redy Ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Krzysztof Lubner 2020-07-30 16:53:20 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.1843 IMGW-PIB OSTRZEGA - sztorm do 9 B, rano 30.07 i wieczorem 30.07 Dorota Kobiella 2020-07-30 07:38:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, nn 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej. Joanna Wittki 2020-07-29 13:14:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, nn 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej. Joanna Wittki 2020-07-29 13:13:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną ? odwadnianie wykopów budowlanych instalacją igłofiltrową oraz na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia do ziemi w związku z inwestycją pn. ?Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Warzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie?. Krzysztof Lubner 2020-07-29 09:52:12 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.1839 - Sztorm/2, od godz. 10:00 dnia 29.07.2020 do godz. 20:00 dnia 29.07.2020 Dorota Kobiella 2020-07-29 07:58:41 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 6 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 15:30 Beata Lubińska 2020-07-29 07:58:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wolno stojącą wieżą. Joanna Wittki 2020-07-28 15:05:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wolno stojącą wieżą. Joanna Wittki 2020-07-28 15:03:05 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG 1836 - Burze w strefie brzegowej/2, od godz. 11:35 dnia 28.07.2020 do godz. 23:00 dnia 28.07.2020 Dorota Kobiella 2020-07-28 15:00:12 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 14:30 Beata Lubińska 2020-07-28 11:39:48 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 7 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2020-07-28 11:39:08 edycja dokumentu
XX sesja Rady Miejskiej w Redzie - 28 maja 2020r. (czwartek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2020-07-28 11:37:55 edycja dokumentu
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki części istniejącej. Postępowanie 8.ZF.PN.RB.2020 Justyna Wójcik 2020-07-27 12:19:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta Redy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego. Joanna Wittki 2020-07-27 08:49:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta Redy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego. Joanna Wittki 2020-07-27 08:48:45 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 Beata Lubińska 2020-07-24 14:48:50 dodanie dokumentu
1 Justyna Wójcik 2020-07-24 07:59:36 usunięcie dokumentu
1 Justyna Wójcik 2020-07-24 07:59:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Miejskim Osirodku Pomocy Społecznej - Referent ds. świadczenia wychowawczego Patrycja Krauze-Maślankowska 2020-07-23 16:03:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda". Ewelina Gularska 2020-07-22 15:28:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid.243/51 obr. 02 Reda"" Ewelina Gularska 2020-07-22 15:22:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.10.2020 Burmistrza Miasta Redy dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. nazw rond na terenie Miasta Redy Krzysztof Lubner 2020-07-22 14:57:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.9.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Redy przeznaczonej do sprzedaży. Krzysztof Lubner 2020-07-22 11:16:15 edycja dokumentu
Zarządzenie nr GN.9.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Redy przeznaczonej do sprzedaży. Krzysztof Lubner 2020-07-22 11:15:13 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przy ul. Dębowej Krzysztof Lubner 2020-07-22 11:14:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.9.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Redy przeznaczonej do sprzedaży. Krzysztof Lubner 2020-07-22 11:08:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. Joanna Wittki 2020-07-21 15:11:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.23.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok Krzysztof Lubner 2020-07-21 14:11:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr FN.23.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok Krzysztof Lubner 2020-07-21 14:09:41 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 23 czerwca 2020r (wtorek) o godz. 14:30 Beata Lubińska 2020-07-21 10:33:15 edycja dokumentu