Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr FN.6.2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy. Bartosz Wojciński 2019-02-15 09:45:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.5.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok. Bartosz Wojciński 2019-02-15 09:41:39 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia do Przedszkola nr 1 i do Przedszkola nr 2 w Redzie Postępowanie 5.ZF.PN.D.2019 Justyna Wójcik 2019-02-14 16:13:54 dodanie dokumentu
Ogoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze 2019-02-14 15:44:51 edycja dokumentu
Ogoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze 2019-02-14 15:44:23 edycja dokumentu
Ogoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze 2019-02-14 15:43:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019. Patrycja Krauze 2019-02-14 15:38:47 dodanie dokumentu
Interpelacja nr OR.0003.2.3.2019 dot. wielowątkowych kwestii z zakresu budownictwa mieszkaniowego, w tym planów zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczania terenów budowlanych i realizacji budownictwa mieszkaniowego Patrycja Krauze 2019-02-14 14:49:00 dodanie dokumentu
Ogłosznie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 5, u zbiegu ulic Sosnowej, Korzennej i Miodowej, łącznego obszaru 0,2249 ha. Bartosz Wojciński 2019-02-13 11:09:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.7.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania zasad przy sporządzeniu wniosków o zaangażowanie wydatków budżetowych w Urzędzie Miasta w Redzie. Bartosz Wojciński 2019-02-13 11:06:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.5.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Bartosz Wojciński 2019-02-13 11:00:53 dodanie dokumentu
Księgowy w Referacie Finansów i Planowania Patrycja Krauze 2019-02-12 15:32:10 edycja dokumentu
Specjalista w Referacie Finansów i Planowania Patrycja Krauze 2019-02-12 15:31:32 edycja dokumentu
Specjalista w Referacie Finansów i Planowania Patrycja Krauze 2019-02-12 15:31:23 usunięcie załacznika
Specjalista w Referacie Finansów i Planowania Patrycja Krauze 2019-02-12 15:30:04 edycja dokumentu
Letnie i zimowe sprzątanie dróg, sprzątanie koszy i zagospodarowanie zieleni na terenie miasta Redy w latach 2019-2021 Część 1: Zamiatanie śmieci i usuwania śniegu z terenów gminnych w latach 2019 ? 2021 r. Część 2:Zagospodarowanie zieleni gminnej w latach 2019 ? 2021 r. Część 3: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne z koszy ulicznych w latach 2019 ? 2021 Justyna Wójcik 2019-02-12 10:24:46 dodanie dokumentu
Aspirant pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Patrycja Krauze 2019-02-11 15:42:17 edycja dokumentu
Specjalista w Referacie Komunalno-Gospodarczym Patrycja Krauze 2019-02-11 15:41:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 lutrgo 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2019-02-11 15:40:33 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położonych w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Kwiatowej Patrycja Krauze 2019-02-11 15:36:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.1.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Patrycja Krauze 2019-02-11 08:59:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok Patrycja Krauze 2019-02-07 14:24:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.43.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Budżtu Miasta na 2018 rok Patrycja Krauze 2019-02-06 08:42:10 dodanie dokumentu
Zarządzanie nr OK.3.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Patrycja Krauze 2019-02-06 08:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.3.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutrgo 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze 2019-02-05 13:35:43 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położonych w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy E. Orzeszkowej Patrycja Krauze 2019-02-05 13:32:14 dodanie dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej, na obszarze pasa drogowego ulicy 12 Marca - uchwała nr XLVIII/409/2010 z dnia 28.04.2010r. Patrycja Krauze 2019-02-05 10:53:43 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej, na obszarze pasa drogowego ulicy 12 Marca - uchwała nr XLVIII/409/2010 z dnia 28.04.2010r. Patrycja Krauze 2019-02-05 10:53:15 usunięcie załacznika
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Patrycja Krauze 2019-02-04 07:50:53 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze 2019-02-04 07:50:42 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Patrycja Krauze 2019-02-04 07:49:11 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze 2019-02-04 07:48:21 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze 2019-02-04 07:47:34 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2019 roku w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze 2019-02-01 07:34:27 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2019 roku w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze 2019-01-31 17:17:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.2.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Patrycja Krauze 2019-01-30 07:50:52 dodanie dokumentu
Interpelacja nr OR.0003.2.2.2019 dot. stanu drogi ul. Łopianowej Patrycja Krauze 2019-01-30 07:46:07 edycja dokumentu
Interpelacja nr OR.0003.2.2.2019 dot. stanu drogi ul. Łopianowej Patrycja Krauze 2019-01-30 07:45:58 dodanie dokumentu
Interpelacja nr OR.0003.2.1.2019 dot. ulicy Kwiatowej Maciej Lewandowski 2019-01-29 15:17:34 edycja dokumentu
Interpelacja nr OR.0003.2.1.2019 dot. ulicy Kwiatowej Maciej Lewandowski 2019-01-29 15:17:16 dodanie dokumentu