Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Interpelacja w sprawie podcinki konarów drzew przy ulicy Rekowskiej Maciej Lewandowski 2021-03-05 20:59:09 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 22 lutego 2020r (poniedziałek) o godz. 14:00 Beata Lubińska 2021-03-05 11:05:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze - księgowość w MOPS w Redzie Maciej Lewandowski 2021-03-04 16:58:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. płac i księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Maciej Lewandowski 2021-03-04 16:57:28 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. płac i księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Maciej Lewandowski 2021-03-04 16:49:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. płac i księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Maciej Lewandowski 2021-03-04 16:47:48 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. płac i księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Maciej Lewandowski 2021-03-04 16:45:49 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie umożliwienia budowy w Redzie budynków biurowych generujących nowe miejsca pracy na terenie po byłej sortowni/składnicy opału Patrycja Krauze-Maślankowska 2021-03-03 13:25:28 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2021-03-03 12:08:26 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2021-03-03 12:07:44 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 9 marca 2021r. (wtorek) o godz. 16:00 Beata Lubińska 2021-03-03 12:06:31 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 3 marca 2021r. (środa) o godz. 10:00 Beata Lubińska 2021-03-03 11:59:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.3.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Patrycja Krauze-Maślankowska 2021-03-02 14:24:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr ZF.1.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Patrycja Krauze-Maślankowska 2021-03-02 14:21:14 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. projektów i programów finansowanych z udziałem środków unijnych, zagranicznych lub krajowych w Referacie Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych. Patrycja Krauze-Maślankowska 2021-03-02 14:19:24 edycja dokumentu
Przebudowa mostu na ul. Puckiej w Redzie - czasowa zmiana organizacji ruchu Joanna Frankowska 2021-03-02 12:19:27 edycja dokumentu
Przebudowa mostu na ul. Puckiej w Redzie - czasowa zmiana organizacji ruchu Joanna Frankowska 2021-03-02 12:18:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu drogi publicznej ul. Łąkowej na odcinku ok. 120 m, poprzez wykonanie jezdni wraz z chodnikiem i oświetleniem na terenie działek nr 810/1, 811 (obręb 1) w Redzie. Joanna Wittki 2021-03-01 14:13:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 773/1, 810/1, 811 (obręb 1) w Redzie. Joanna Wittki 2021-03-01 14:11:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu drogi publicznej ul. Łąkowej na odcinku ok. 120 m, poprzez wykonanie jezdni wraz z chodnikiem i oświetleniem na terenie działek nr 810/1, 811 (obręb 1) w Redzie. Joanna Wittki 2021-03-01 14:00:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 773/1, 810/1, 811 (obręb 1) w Redzie. Joanna Wittki 2021-03-01 13:58:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 773/1, 810/1, 811 (obręb 1) w Redzie. Joanna Wittki 2021-03-01 13:57:11 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. projektów i programów finansowanych z udziałem środków unijnych, zagranicznych lub krajowych w Referacie Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych. Patrycja Krauze-Maślankowska 2021-03-01 13:55:20 edycja dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 1 marca 2021 r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2021-03-01 12:36:30 dodanie dokumentu
Przebudowa mostu na ul. Puckiej w Redzie - czasowa zmiana organizacji ruchu Joanna Frankowska 2021-03-01 08:28:40 edycja dokumentu
Przebudowa mostu na ul. Puckiej w Redzie - czasowa zmiana organizacji ruchu Joanna Frankowska 2021-03-01 08:28:10 edycja dokumentu
Przebudowa mostu na ul. Puckiej w Redzie - czasowa zmiana organizacji ruchu Joanna Frankowska 2021-03-01 08:23:20 usunięcie załacznika
Przebudowa mostu na ul. Puckiej w Redzie - czasowa zmiana organizacji ruchu Joanna Frankowska 2021-03-01 08:22:46 edycja dokumentu
Przebudowa mostu na ul. Puckiej w Redzie - czasowa zmiana organizacji ruchu Joanna Frankowska 2021-03-01 08:22:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.5.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku Krzysztof Lubner 2021-02-26 14:56:05 dodanie dokumentu
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.667.2020.DK z dnia 17.02.2021r. Joanna Adryjańska 2021-02-26 14:08:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR.OR.2.2021 Burmistrza Miasta Redy z 2 lutego 2021 w sprawie powołania komisji socjalnej Maciej Lewandowski 2021-02-25 16:20:14 dodanie dokumentu
ZAMIATANIE ŚMIECI I USUWANIA ŚNIEGU Z TERENÓW GMINNYCH, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z KOSZY ULICZNYCH, ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI ORAZ MYCIE WIAT I TUNELI NA TERENIE MIASTA REDY W OKRESIE 2021.04.01-2023.03.31 Postępowanie 19.ZF.PN.U.2020 Daria Grzesik 2021-02-25 15:11:36 edycja dokumentu
ZAMIATANIE ŚMIECI I USUWANIA ŚNIEGU Z TERENÓW GMINNYCH, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z KOSZY ULICZNYCH, ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI ORAZ MYCIE WIAT I TUNELI NA TERENIE MIASTA REDY W OKRESIE 2021.04.01-2023.03.31 Postępowanie 19.ZF.PN.U.2020 Daria Grzesik 2021-02-25 15:11:26 edycja dokumentu
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021r. Justyna Wójcik 2021-02-25 10:24:59 edycja dokumentu
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w związku ze stwierdzeniem grypy typu H5N8 u ptaków w Parku Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie Patrycja Krauze-Maślankowska 2021-02-25 10:23:23 dodanie dokumentu
WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI) - OBSZAR ZAGROŻENIA obejmujący teren gmin: Luizino, miasto Rumia, miasto Reda, Szemud, gmina miejska Wejherowo, gmina wiejska Wejherowo. Joanna Frankowska 2021-02-24 15:59:25 edycja dokumentu
WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI) - OBSZAR ZAGROŻENIA obejmujący teren gmin: Luizino, miasto Rumia, miasto Reda, Szemud, gmina miejska Wejherowo, gmina wiejska Wejherowo. Joanna Frankowska 2021-02-24 15:57:53 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Gajowej, oznaczona numerem działki 334/15 Krzysztof Lubner 2021-02-23 15:21:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.5.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat. Krzysztof Lubner 2021-02-23 15:19:24 dodanie dokumentu