Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wydało decyzję Sygn. Akt SKO Gd/4808/23 z dnia 15.04.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.04.2024 r.) uchylającą decyzję Burmistrza Miasta Redy nr UA.6733.1.5.2020.JW z dnia 11.07.2023 r. oraz przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Tut. Urząd podjął czynności w celu ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. 2024-05-22 15:03:51
dokument Zawiadomienie stron postępowania, że dobiega końca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu tymczasowego na części działki nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. 2024-05-15 14:47:53
dokument Zawiadomienie strony będącej właścicielem działki nr 848/5 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym, o wydaniu decyzji nr UA.6730.1.10.2023.HS/KL z dnia 14.05.2024r. o odmowie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348 i części działki nr 1347, w Redzie (obręb 01). 2024-05-14 12:12:14
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22.04.2024 r. dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 2024-05-02 15:56:26
dokument Zawiadomienie stron, będących właścicielami działek nr 848/5 i 855 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym, o zebraniu materiału dowodowego i przygotowaniu projektu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze na części działki nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. 2024-05-02 13:11:47
dokument Zawiadomienie stron będących właścicielami działek nr 848/5 i 855 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym o przesunięciu terminu załatwienia sprawy. 2024-05-02 12:55:47
dokument Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu tymczasowego na części działki nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. - dokument stracił ważność 2024-04-29 12:17:44
dokument Zawiadomienie stron będących właścicielami działki nr 1236 (obręb 2) o nieuregulowanym stanie prawnym o tym, że została wydana decyzja o odmowie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącego budynku wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową na części działki nr 1233 (obręb 02) położonej przy ul. Bukowej w Redzie, zlokalizowanego w odległości 1,5 m od granicy z działką nr 1231 (obręb 02) oraz w odległości 3 m od granicy z działką nr 540/3 (obręb 02). - dokument stracił ważność 2024-04-26 13:52:04
dokument Zawiadomienie stron będących właścicielami działki nr 1236 (obręb 2) o nieuregulowanym stanie prawnym o tym, że dobiega końca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 1233 (obręb 02) położonej przy ul. Bukowej w Redzie, zlokalizowanego w odległości 1,5 m od granicy z działką nr 1231 (obręb 02) oraz w odległości 3 m od granicy z działką nr 540/3 (obręb 02). - dokument stracił ważność 2024-04-26 13:47:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-04-26 09:04:24
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z rowem odwadniającym w Redzie" 2024-04-22 15:08:47
dokument Zawiadomienie strony będącej właścicielem działki nr 848/5 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym, że dobiega końca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348 oraz na części działki nr 1347 (obręb 1) w Redzie - dokument stracił ważność 2024-04-16 14:39:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Obwodowej i Rolniczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-04-12 10:12:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2024-04-11 12:00:06
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego 2024-04-05 15:42:41
dokument Informacja o przeprowadzeniu na terenie Gminy Miasto Reda inwentaryzacji obiektów zabytkowych - dokument stracił ważność 2024-04-04 15:37:20
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego 2024-03-27 11:58:19
dokument Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w dacie podania do publicznej wiadomości obwieszczenia nr UA.6730.1.8.2022.HS/KL z dnia 11.03.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze na części działki nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. 2024-03-26 13:37:49
dokument Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348 oraz na części działki nr 1347 (obręb 1) w Redzie. - dokument stracił ważność 2024-03-26 13:22:04
dokument Zawiadomienie dotychczasowych stron (ustalonych na dzień 29.08.2022 r.) o ponownym prowadzeniu przez tut. organ postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu tymczasowego na części działki nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. - dokument stracił ważność 2024-03-26 09:02:11
dokument Zawiadomienie stron będących właścicielami działek nr 848/5 i 855 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze na części działki nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. - dokument stracił ważność 2024-03-11 12:08:52
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023r. 2024-03-06 07:27:25
dokument Zawiadomienie o korekcie wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348 oraz na części działki nr 1347 (obręb 1) w Redzie - dokument stracił ważność 2024-02-26 13:35:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Rekowa, dla obszaru położonego w rejonie ul. Rekowskiej, Miodowej, Sosnowej i Kościelnej w Redzie - dokument stracił ważność 2024-02-16 08:34:19
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego oraz przygotowaniu projektu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach 1352, 1348 oraz na części działki nr 1347 (obręb 1) w Redzie - dokument stracił ważność 2024-02-02 15:24:55
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego 2024-01-22 10:51:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2024-01-11 16:30:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA.6733.1.3.2023.KG z dnia 10.01.2024 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 417/25, 417/26, 418/8, 431/3 (obręb 1) położonych przy ul. Jana III Sobieskiego w Redzie - dokument stracił ważność 2024-01-10 13:15:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348 oraz na części działki nr 1347 (obręb 1) w Redzie - dokument stracił ważność 2024-01-05 14:52:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-12-29 08:10:28
dokument WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 2023-12-19 11:47:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA.6733.1.2.2023.KG z dnia 07.12.2023 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej o projektowanej długości minimalnej 250 m i maksymalnej 350 m, na działkach nr 559/3 i 559/4 (obręb 2) położonych przy ul. Wierzbowej w Redzie. 2023-12-07 14:23:08
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego - Budowa ul. Rolniczej w Redzie 2023-12-01 15:07:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 417/25, 417/26, 418/8, 431/3 (obręb 1) położonych przy ul. Jana III Sobieskiego w Redzie. - dokument stracił ważność 2023-11-21 10:45:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczeniu nowego terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-11-06 14:46:02
dokument Aneks do planu Polowań 2023-2024 WKŁ Jaźwiec 2023-11-06 13:04:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA.6733.1.2.2023.KG z dnia 23.10.2023 r. dla inwestycji polegającej na: budowie ogrodzenia zabytkowego cmentarza parafialnego, częściowo w funkcji kolumbarium wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 404 (obręb 1) położonej przy ul. Gdańskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-10-23 14:21:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY działającego za pośrednictwem pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn."Przebudowa ul. Bosmańskiej w Redzie na odcinku o długości 351,55 m między skrzyżowaniami z ul. Obwodową i Morską". 2023-10-19 11:39:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-10-13 12:46:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-10-13 12:44:43
dokument Burmistrz Miasta Redy podaje do publicznej widomości Plan Polowań Koła Łowieckiego w sezonie łowieckim 2023/2024 2023-10-11 15:13:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek nr 559/3 i 559/4 (obręb 2) położonej przy ul. Wierzbowej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-10-06 14:00:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Reda - dokument stracił ważność 2023-09-22 08:28:32
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz Gniewowskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-09-11 09:55:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Rumia działającego za pośrednictwem pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2023-09-04 12:24:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowo-wschodniej części jednostki "C", na wschód od ulicy Morskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2023-09-01 10:31:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ogrodzenia zabytkowego cmentarza parafialnego, częściowo w funkcji kolumbarium wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 404 (obręb 1) położonej przy ul. Gdańskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-08-24 14:02:12
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego 2023-08-08 13:28:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie Planu Polowań zbiorowych 2023-2024 2023-08-04 11:57:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Redy nr UA.6733.1.5.2020.JW z dnia 11.07.2023 r. o: 1. Odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, wymianie stanowisk słupowych w osi istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV oraz na wymianie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na terenie działek nr: 807, 806, 805, 804, 811, 779, 780, 781, 778, 755/3, 754/10, 754/9, 754/14, 754/8, 754/7, 754/6, 791 (obręb 1), 677, 676 (obręb 2), 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 177, 152, 149, 158/7, 158/4 (działki nr 158/7, 158/4 powstały po podziale działki nr 158), 49, 348 (obręb 5) w Redzie, 2. Umorzeniu ww. postępowania w części w zakresie działek nr 1201/3, 1200/1, 1199, 1198, 1196/3, 1197/3, 1197/2, 1196/1, 1194, 1195, 1193, 1189/2, 1189/1, 1189/3, 1188/3, 1188/2, 1185 (obręb 2) w Redzie. - dokument stracił ważność 2023-07-11 08:36:18
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 2023-06-27 11:25:34
dokument Zawiadomienie, o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348, 1347 (obręb 1) w Redzie z miejscami postojowymi dla mieszkańców budynków "Aquasfery" zlokalizowanych na działkach nr 839/21, 839/15, 838/5, 842/10 obr.1. - dokument stracił ważność 2023-06-16 15:02:43
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej ulicy Pasierba w Redzie wraz z infrastrukturą - dokument stracił ważność 2023-06-01 16:41:28
dokument Wybory do III kadencji Redzkiej Rady Seniorów 2023-06-01 15:18:04
dokument Zawiadomienie, że dobiega końca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348, 1347 (obręb 1) w Redzie z miejscami postojowymi dla mieszkańców budynków "Aquasfery" zlokalizowanych na działkach nr 839/21, 839/15, 838/5, 842/10 obr.1. - dokument stracił ważność 2023-05-22 15:42:14
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-05-12 11:02:13
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 2023-05-04 15:53:44
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-04-27 15:46:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, wymianie stanowisk słupowych w osi istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV oraz na wymianie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na terenie działek nr: 807, 806, 805, 804, 811, 779, 780, 781, 778, 755/3, 754/10, 754/9, 754/14, 754/8, 754/7, 754/6, 791 (obręb 1), 1201/3, 1200/1, 1199, 1198, 1196/3, 1197/3, 1197/2, 1196/1, 1194, 1195, 1193, 1189/2, 1189/1, 1189/3, 1188/3, 1188/2, 1185, 677, 676 (obręb 2), 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 177, 152, 149, 158/7, 158/4 (działki nr 158/7, 158/4 powstały po podziale działki nr 158), 49, 348 (obręb 5) w Redzie - dokument stracił ważność 2023-04-26 12:52:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Lipową i Kanałem Mrzezino w Redzie, 2. dla obszaru położonego w rejonie ul. Bosmańskiej w Redzie, 3. dla fragmentu południowo-wschodniej części jednostki "C", na wschód od ulicy Morskiej w Redzie, oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. - dokument stracił ważność 2023-04-21 08:38:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2023-01-27 08:14:20
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2022-12-27 10:39:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Garncarskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2022-12-06 11:45:45
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologi o wydaniu decyzji 2022-11-28 11:50:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2022-11-24 15:09:55
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dot. wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego 2022-10-31 14:57:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, wymianie stanowisk słupowych w osi istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV oraz na wymianie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na terenie działek nr: 807, 806, 805, 804, 811, 779, 780, 781, 778, 758/3, 755/3, 754/10, 754/9, 754/14, 754/8, 754/7, 754/6, 791 (obręb 1), 1201/3, 1200/1, 1199, 1198, 1196/3, 1197/3, 1197/2, 1196/1, 1194, 1195, 1193, 1189/2, 1189/1, 1189/3, 1188/3, 1188/2, 1185, 677, 676 (obręb 2), 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 177, 152, 149, 158/7, 158/4 (działki nr 158/7, 158/4 powstały po podziale działki nr 158), 49, 348 (obręb 5) w Redzie. - dokument stracił ważność 2022-10-31 13:56:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy dotyczące Planu Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego JELEŃ Wejherowo w sezonie łowieckim 2022/2023 2022-10-19 13:28:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji nr UA.6733.1.2.2022.KG z dnia 06.10.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci kablowej SN 15kV wraz ze słupem SN oraz rozbiórce sieci napowietrznej SN 15 kV wraz ze słupami SN na fragmentach działek nr 1188/2, 1188/3, 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1192 i 1193 (obręb 2) położonych przy ul. Kazimierskiej w Redzie. - dokument stracił ważność 2022-10-07 08:33:14
dokument Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Redy nr UA.6730.1.4.2022.HS z dnia 29.08.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu tymczasowego z terminem rozbiórki 31.05.2024 r. na części działki nr 849/13, położonej w Redzie (obręb 01). 2022-10-03 12:49:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2022-09-30 07:43:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Reda - dokument stracił ważność 2022-09-22 13:34:59
dokument Decyzja Wójta Gminy Puck określająca dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1442g" Celbowo-Brudzewo-Wejherowo", środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. 2022-09-15 11:32:11
dokument Informacja na temat dokonania z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego niżej opisanych nieruchomości 2022-09-12 13:20:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci kablowej SN 15kV wraz ze słupem SN oraz rozbiórce sieci napowietrznej SN 15 kV wraz ze słupami SN na fragmentach działek nr 1188/2, 1188/3, 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1192 i 1193 (obręb 2) położonych przy ul. Kazimierskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2022-09-02 09:16:40
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu tymczasowego na działce nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. - dokument stracił ważność 2022-08-29 16:48:58
dokument Zawiadomienie, że dobiega końca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu tymczasowego na działce nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. - dokument stracił ważność 2022-08-04 15:56:01
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok. 2022-05-25 11:49:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 2022-05-09 08:46:44
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Garncarskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2022-04-08 07:19:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie - dokument stracił ważność 2022-03-24 16:25:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Obwodowej i Rolniczej w Redzie - dokument stracił ważność 2022-03-24 14:49:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, wymianie stanowisk słupowych w osi istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV oraz na wymianie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na terenie działek nr: 807, 806, 805, 804, 811, 779, 780, 781, 778, 758/3, 755/3, 754/10, 754/9, 754/14, 754/8, 754/7, 754/6, 791 (obręb 1), 1201/3, 1200/1, 1199, 1198, 1196/3, 1197/3, 1197/2, 1196/1, 1194, 1195, 1193, 1189/2, 1189/1, 1189/3, 1188/3, 1188/2, 1185, 677, 676 (obręb 2), 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 177, 152, 149, 158/7, 158/4 (działki nr 158/7, 158/4 powstały po podziale działki nr 158), 49, 348 (obręb 5) w Redzie - dokument stracił ważność 2022-03-17 09:38:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji nr UA.6733.1.6.2021.KK z dnia 10.03.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej, na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie fragmentu działki nr 431/3 (obręb 1) położonej przy ul. Sobieskiego w Redzie. 2022-03-11 13:32:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905, obr. 2 w Redzie - dokument stracił ważność 2022-03-10 13:30:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o budowie linii zasilającej oraz przyłącza energetycznego dla obiektu radiokomunikacyjnego l0773_LE202_Reda_001 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działce ewidencyjnej nr 435/18, w obrąbie geodezyjnym 0001 - Reda, gmina Reda, powiat wejherowski, w województwie pomorskim - linia kolejowa 202. 2022-02-24 12:55:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XXVII/285/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 r. - dokument stracił ważność 2022-02-11 08:07:23
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę drogi gminnej ul. Garncarskiej w Redzie 2022-02-08 13:44:43
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie reprezentowanej przez Pana Romualda Mądrego i Pana Damiana Sawko, z dnia 30.11.2021r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa obiektu radiokomunikacyjnego l0773_LE202_Reda_001 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS. na działce ewidencyjnej nr 435/18, w obrąbie geodezyjnym 0001 ? Reda, gmina Reda, powiat wejherowski, w województwie pomorskim - linia kolejowa 202 - dokument stracił ważność 2021-12-28 10:11:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Redą i Kanałem Mrzezino w Redzie 2021-12-16 15:41:19
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie rozwiązaniami. 2021-09-22 10:41:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905, obr. 2 w Redzie - dokument stracił ważność 2021-09-02 12:50:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej w Redzie - dokument stracił ważność 2021-09-02 12:48:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie - dokument stracił ważność 2021-09-02 12:44:47
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w Redzie. 2021-08-26 09:25:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie fragmentu działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie przy ul. Jesionowej, w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2021-08-20 09:25:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi publicznej ul. Willowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 208 i części działki nr 211/20 (obręb 2) w Redzie. 2021-08-06 07:55:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-07-23 08:40:00
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok 2021-07-23 07:25:43
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok 2021-07-19 14:45:23
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok 2021-07-19 14:42:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w Redzie. 2021-07-16 08:08:48
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla obszaru położonego w rejonie ulic Harcerskiej, Długiej i Alei Lipowej w Redzie. 2021-07-12 08:19:00
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucką a Parkiem Miejskim w Redzie. 2021-07-12 08:11:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucką a Parkiem Miejskim w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Harcerskiej, Długiej i Alei Lipowej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-18 08:16:23
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami rejonu ul. Polnej w Redzie 2021-05-06 17:01:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XXXI/340/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. 2021-05-04 14:31:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie 2021-04-09 08:05:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2021-04-02 08:36:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu drogi publicznej ul. Łąkowej na odcinku ok. 120 m, poprzez wykonanie jezdni wraz z chodnikiem i oświetleniem na terenie działek nr 810/1, 811 (obręb 1) w Redzie. 2021-03-01 14:00:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 773/1, 810/1, 811 (obręb 1) w Redzie. 2021-03-01 13:57:11
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie. 2021-02-22 12:40:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2021-01-29 08:17:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Gminy Miasto Reda do roku 2030. 2020-12-02 12:19:21
dokument Obwieszczenie - Zgodnie z art.42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (t.j. w Dz.U. z 2020r. poz.1683) Burmistrz Miasta Redy podaje do publicznej wiadomości Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego ?JELEŃ? Wejherowo w sezonie łowieckim 2020/2021. 2020-10-30 09:04:49
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok 2020-09-04 09:30:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2020-08-28 09:49:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, nn 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej. 2020-07-29 13:13:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wolno stojącą wieżą. 2020-07-28 15:05:59
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2020-06-10 08:11:43
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 2020-03-16 12:17:17
dokument Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2020-02-26 13:49:03
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla zamierzenia polegającego na przebudowie podstacji trakcyjnej Reda SN 15kV wraz z budową obiektów budowlanych z nią związanych na terenie działek nr 431/4 i 432 (obręb 1) w Redzie u zbiegu ulicy Jana III Sobieskiego z ul. Gdańską. 2020-01-16 13:41:08
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2019-12-03 12:52:46
dokument Obwieszczenie - wydanie decyzji o zwzwoleniu na relaizacji inwestycji drogowej. 2019-11-05 13:17:14
dokument Obwieszczenie dotyczące Planu Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego JELEŃ 2019-11-04 13:54:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy 12 Marca - ul. Długiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. 12 Marca z ul. Pucką w Redzie 2019-11-04 13:32:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fabryki materiałów budowlanych w Redzie-hala produkcji silikatów 2019-10-07 14:33:03
dokument Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach współpracy z Obszarem Metropolitalnym na 2020 rok 2019-09-27 11:15:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-09-06 15:02:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fabryki materiałów budowlanych w Redzie-hala produkcji silikatów 2019-08-02 15:03:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu opinii RDOŚ w Gdańsku w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fabryki materiałów budowlanych w Redzie-hala produkcji silikatów 2019-07-22 10:25:24
dokument KOMUNIKAT - Wybory ławników sądowych Kadencja 2020-2023 2019-06-06 14:20:25
dokument Ogłoszenie listy projektów zatwierdzonych do głosowania 2019-05-28 14:56:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulicy Morskiej w Redzie 2019-05-17 13:39:01
dokument Rusza Projekt Redzka Rada Seniorów 2019-05-09 16:57:37
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 maja 2019 roku w Gminie Miasto Reda 2019-04-30 15:06:53
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 2019-04-29 11:35:45
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gospodarstwa Rybnego - Hodowli Ryb Łososiowatych "Reda", w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych. 2019-04-26 11:45:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbiórkę i budowę mostu na rzece Reda w ciagu drogi wojewódzkiej nr 216 w Redzie 2019-04-10 15:36:40
dokument Nowe przepisy w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2018-12-05 07:43:27
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok 2018-11-09 14:28:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-10-26 15:00:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-10-26 14:57:57
dokument Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach współpracy z Obszarem Metropolitalnym na 2019 rok 2018-10-02 08:26:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie Budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 2018-08-13 15:17:31
dokument Lista projektów przyjętych do głosowania na Budżet Obywatelski 2019 2018-05-28 09:15:34
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2018-05-08 13:09:08
dokument Wysokość opłaty od posiadania psa 2018-04-30 12:34:29
dokument Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 2018-04-09 11:35:49
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 stycznia 2018 roku w Gminie Miasto Reda 2018-01-31 13:18:12
dokument Obwieszczenie o wstrzymaniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr 2017-12-06 13:07:46
dokument Obwieszczenie dotyczące decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowie dróg gminnych - ulicy Karłowicza i Polnej w Redzie 2017-09-13 15:09:13
dokument Przewonienie gazu ziemnego "Jesień 2017" 2017-09-08 14:18:05
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr 2017-06-09 14:47:33
dokument Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r 2017-06-07 14:02:40
dokument Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 2017-06-01 09:40:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie 2017-04-18 07:37:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie 2017-04-18 07:34:19
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 kwietnia 2017 roku w Gminie Miasto Reda. 2017-04-07 14:12:24
dokument Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na rok 2017 2017-02-24 11:48:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie 2017-01-25 12:45:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie budowy przy ul. Gniewowskiej stacji bazowej telefonii komórkowej 2016-12-01 09:00:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie budowy przy ul. Wiejskiej stacji bazowej telefonii komórkowej 2016-12-01 08:57:42
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok 2016-09-27 12:40:46
dokument Obwieszczenie o przesłaniu do SKO w Gdańsku odwołań od decyzji o oś dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych w Redzie - Redzki Wiatr. 2016-09-22 12:09:13
dokument Obwieszczenie o przesłaniu wniosków o opinie do RDOŚ w Gdańsku i SANEPID w Wejherowie dot. budowy przy ul. Gniewowskiej w Redzie stacji bazowej telefonii komórkowej 2016-09-22 12:06:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Aero2 Sp. z o.o. BT41638 na działce nr 1290/2, obręb 1 w Redzie, ul. Łąkowa 26, 84-240 Reda, woj. pomorskie, polegającej na : - budowie stalowego masztu rurowego o wysokości około 11 metrów wraz z szafami, antenami i urządzeniami technicznymi oraz przyłączem elektroenerge-tycznym na dachu budynku przy ul. Łąkowej 26 w Redzie. 2016-08-31 14:05:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT41468, działka nr 341/45, obręb 1 w Redzie, ul. Gniewowska 12, 84-240 Reda, woj. pomorskie, polegającej na posadowieniu wieży strunobetonowej o wysokości około 35 metrów wraz z szafami technologicznymi u jej podnóża i przyłączem elektroenergetycznym. 2016-08-18 08:31:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT41637 REDA POLNOC, działka nr 563/5, obręb 2 w Redzie, ul. Wiejska 104, 84-240 Reda, woj. pomorskie, polegającej na posadowieniu wieży stalowej o wysokości około 38 metrów wraz z szafami technologicznymi u jej podnóża i przyłączem elektro-energetycznym. 2016-08-17 15:25:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych w Redzie - Redzki Wiatr 2016-07-15 15:11:48
dokument Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-06-03 14:23:30
dokument Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości. 2016-05-19 12:02:35
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z "PROJEKTEM ZAŁOZEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWEGO DLA GMINY MIASTO REDA" 2016-05-12 13:46:37
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr 2016-04-29 12:19:07
dokument Informacja o adresach punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 2016-04-11 11:44:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy 2016-02-26 14:08:10
dokument Informacja o dokonaniu z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej 2015-11-19 14:31:13
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda" 2015-10-26 11:43:38
dokument Obwieszczenie o aneksie do raportu Pro Eko Energia Sp. z o.o 2015-09-04 07:16:32
dokument Lokal do wynjęcia z przeznaczeniem na magazyn 2015-08-21 15:10:33
dokument Burmistrz Miasta Redy informuje, ze posiada wolne lokale użytkowe przeznaczone do najmu w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miasta Reda 2015-08-21 15:06:31
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok 2015-07-15 13:49:53
dokument Informacja z dnia 16 czerwca 2015 r. dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 2015-06-16 12:58:24
dokument Lokale- przeznaczone są do wynajmu na okres do 3 lat położone w budynku byłego Młyna, przy ul. Puckiej 9A w Redzie 2015-06-05 11:41:02
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu dot. Budowy zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. Redzki Wiatr wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach : 879 i 743 (obręb 6) w Redzie (lokalizacja turbin). 2015-04-03 07:37:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-02-06 12:45:18