Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok 2020-09-04 09:30:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2020-08-28 09:49:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, nn 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej. 2020-07-29 13:13:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wolno stojącą wieżą. 2020-07-28 15:05:59
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2020-06-10 08:11:43
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 2020-03-16 12:17:17
dokument Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2020-02-26 13:49:03
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla zamierzenia polegającego na przebudowie podstacji trakcyjnej Reda SN 15kV wraz z budową obiektów budowlanych z nią związanych na terenie działek nr 431/4 i 432 (obręb 1) w Redzie u zbiegu ulicy Jana III Sobieskiego z ul. Gdańską. 2020-01-16 13:41:08
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2019-12-03 12:52:46
dokument Obwieszczenie - wydanie decyzji o zwzwoleniu na relaizacji inwestycji drogowej. 2019-11-05 13:17:14
dokument Obwieszczenie dotyczące Planu Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego JELEŃ 2019-11-04 13:54:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy 12 Marca - ul. Długiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. 12 Marca z ul. Pucką w Redzie 2019-11-04 13:32:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fabryki materiałów budowlanych w Redzie-hala produkcji silikatów 2019-10-07 14:33:03
dokument Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach współpracy z Obszarem Metropolitalnym na 2020 rok 2019-09-27 11:15:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-09-06 15:02:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fabryki materiałów budowlanych w Redzie-hala produkcji silikatów 2019-08-02 15:03:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu opinii RDOŚ w Gdańsku w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fabryki materiałów budowlanych w Redzie-hala produkcji silikatów 2019-07-22 10:25:24
dokument KOMUNIKAT - Wybory ławników sądowych Kadencja 2020-2023 2019-06-06 14:20:25
dokument Ogłoszenie listy projektów zatwierdzonych do głosowania 2019-05-28 14:56:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulicy Morskiej w Redzie 2019-05-17 13:39:01
dokument Rusza Projekt Redzka Rada Seniorów 2019-05-09 16:57:37
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 maja 2019 roku w Gminie Miasto Reda 2019-04-30 15:06:53
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 2019-04-29 11:35:45
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gospodarstwa Rybnego - Hodowli Ryb Łososiowatych "Reda", w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych. 2019-04-26 11:45:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbiórkę i budowę mostu na rzece Reda w ciagu drogi wojewódzkiej nr 216 w Redzie 2019-04-10 15:36:40
dokument Nowe przepisy w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2018-12-05 07:43:27
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok 2018-11-09 14:28:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-10-26 15:00:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-10-26 14:57:57
dokument Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach współpracy z Obszarem Metropolitalnym na 2019 rok 2018-10-02 08:26:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie Budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 2018-08-13 15:17:31
dokument Lista projektów przyjętych do głosowania na Budżet Obywatelski 2019 2018-05-28 09:15:34
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2018-05-08 13:09:08
dokument Wysokość opłaty od posiadania psa 2018-04-30 12:34:29
dokument Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 2018-04-09 11:35:49
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 stycznia 2018 roku w Gminie Miasto Reda 2018-01-31 13:18:12
dokument Obwieszczenie o wstrzymaniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr 2017-12-06 13:07:46
dokument Obwieszczenie dotyczące decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowie dróg gminnych - ulicy Karłowicza i Polnej w Redzie 2017-09-13 15:09:13
dokument Przewonienie gazu ziemnego "Jesień 2017" 2017-09-08 14:18:05
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr 2017-06-09 14:47:33
dokument Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r 2017-06-07 14:02:40
dokument Komunikat - Podajemy wyniki głosowania mieszkańców Redy na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 2017-06-01 09:40:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie 2017-04-18 07:37:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie 2017-04-18 07:34:19
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 kwietnia 2017 roku w Gminie Miasto Reda. 2017-04-07 14:12:24
dokument Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na rok 2017 2017-02-24 11:48:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie 2017-01-25 12:45:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie budowy przy ul. Gniewowskiej stacji bazowej telefonii komórkowej 2016-12-01 09:00:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie budowy przy ul. Wiejskiej stacji bazowej telefonii komórkowej 2016-12-01 08:57:42
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok 2016-09-27 12:40:46
dokument Obwieszczenie o przesłaniu do SKO w Gdańsku odwołań od decyzji o oś dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych w Redzie - Redzki Wiatr. 2016-09-22 12:09:13
dokument Obwieszczenie o przesłaniu wniosków o opinie do RDOŚ w Gdańsku i SANEPID w Wejherowie dot. budowy przy ul. Gniewowskiej w Redzie stacji bazowej telefonii komórkowej 2016-09-22 12:06:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Aero2 Sp. z o.o. BT41638 na działce nr 1290/2, obręb 1 w Redzie, ul. Łąkowa 26, 84-240 Reda, woj. pomorskie, polegającej na : - budowie stalowego masztu rurowego o wysokości około 11 metrów wraz z szafami, antenami i urządzeniami technicznymi oraz przyłączem elektroenerge-tycznym na dachu budynku przy ul. Łąkowej 26 w Redzie. 2016-08-31 14:05:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT41468, działka nr 341/45, obręb 1 w Redzie, ul. Gniewowska 12, 84-240 Reda, woj. pomorskie, polegającej na posadowieniu wieży strunobetonowej o wysokości około 35 metrów wraz z szafami technologicznymi u jej podnóża i przyłączem elektroenergetycznym. 2016-08-18 08:31:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT41637 REDA POLNOC, działka nr 563/5, obręb 2 w Redzie, ul. Wiejska 104, 84-240 Reda, woj. pomorskie, polegającej na posadowieniu wieży stalowej o wysokości około 38 metrów wraz z szafami technologicznymi u jej podnóża i przyłączem elektro-energetycznym. 2016-08-17 15:25:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych w Redzie - Redzki Wiatr 2016-07-15 15:11:48
dokument Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-06-03 14:23:30
dokument Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości. 2016-05-19 12:02:35
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z "PROJEKTEM ZAŁOZEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWEGO DLA GMINY MIASTO REDA" 2016-05-12 13:46:37
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr 2016-04-29 12:19:07
dokument Informacja o adresach punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 2016-04-11 11:44:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy 2016-02-26 14:08:10
dokument Informacja o dokonaniu z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej 2015-11-19 14:31:13
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda" 2015-10-26 11:43:38
dokument Obwieszczenie o aneksie do raportu Pro Eko Energia Sp. z o.o 2015-09-04 07:16:32
dokument Lokal do wynjęcia z przeznaczeniem na magazyn 2015-08-21 15:10:33
dokument Burmistrz Miasta Redy informuje, ze posiada wolne lokale użytkowe przeznaczone do najmu w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miasta Reda 2015-08-21 15:06:31
dokument Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 2015-07-15 13:49:53
dokument Informacja z dnia 16 czerwca 2015 r. dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 2015-06-16 12:58:24
dokument Lokale- przeznaczone są do wynajmu na okres do 3 lat położone w budynku byłego Młyna, przy ul. Puckiej 9A w Redzie 2015-06-05 11:41:02
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu dot. Budowy zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. Redzki Wiatr wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach : 879 i 743 (obręb 6) w Redzie (lokalizacja turbin). 2015-04-03 07:37:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-02-06 12:45:18
dokument Węzeł integracyjny Reda 2018-08-24 09:04:35