Mapa serwisu

Urząd Miasta Reda

|---Dane teleadresowe

Burmistrz

|---Zarządzenia

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2003 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2004 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

            |---Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2005 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2006 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2007 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2008 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Urbanistyki i Architektury

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

            |---Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2009 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

            |---Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2010 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

            |---Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2011 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2012 r.

            |--- Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

            |---Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2013 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

            |---Zarządzenia z Referatu Zarządzania Kryzysowego

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycyjnego

            |---Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2014 r.

            |---Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Komunalnej

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Zarządzania Kryzysowego

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2015 r.

            |---Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

            |---Zarządzenia z Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2016 r.

            |---Zarządzenia Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

            |---Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

            |---Zarządzenia z Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2017 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

            |---Zarządzenia z Referatu Urbanistyki i Architektury

            |---Zarządzenia Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

            |---Zarządzenia z Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

            |---Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Finansowego

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2018 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Urbanistyki i Architektury

            |---Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

            |---Zarządzenia z Referatu Spraw Obywatelskich

            |---Zarządzenia Referatu Komunalno-Gospodarczego

            |---Zarządzenia z Referatu Podatków i Dochodów

            |---Zarządzenia z Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

            |---Zarządzenia Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

            |---Zarządzenia z Referatu Finansów i Planowania

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

      |---Zarządzenia Burmistrza w 2019 r.

            |---Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

            |---Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

            |---Zarządzenia Referatu Komunalno-Gospodarczego

            |---Zarządzenia z Referatu Finansów i Planowania

            |---Zarządzenia z Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Rada Miejska

|---Radni Miasta Redy kadencji 2014-2018

|---Sesje

|---Transmisje Sesji Rady Miejskiej

|---Głosowanie

|---Interpelacje i Wnioski

|---Radni Miasta Redy kadencji 2018-2023

|---Protokoły z sesji

Urząd Miasta

|---Regulamin Organizacyjny

|---Informacja publiczna

|---Jak załatwić sprawę / DRUKI /

|---Petycje

      |---Informacja o petycjach złożonych w latach poprzednich

      |---Rejestr Petycji

            |---2018

            |---2017

      |---Jak złożyć petycję

      |---Podstawa Prawna

|---Oświata

      |---Kwoty dotacji

|---Ochrona danych osobowych

Informacje

|---Obwieszczenia

Odpady komunalne

|---Informacje

Zabytki

|---Gminna Ewidencja Zabytków

      |---Karty budynków

      |---Karty Archeologiczne

|---Gminny Program Opieki Nad Zabytkami

Przetargi, Zamówienia Publiczne

|---Przetargi, Zamówienia publiczne

|---Wykazy nieruchomości

      |---UŻYCZENIE - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

      |---NAJEM - Wykaz nieruchomości

      |---SPRZEDAŻ - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

      |--- DZIERŻAWA - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

|---e-Zamówienia

Prawo lokalne

|---Statut

|---Uchwały Rady Miejskiej

Oferty pracy

|---Nabór na stanowisko urzędnicze

      |---Ogłoszenia o naborze w 2015 roku

      |---Ogłoszenia o naborze w 2016 roku

      |---Ogłoszenia o naborze w 2017 roku

      |---Ogłoszenia o naborze w 2018 roku

      |---Ogłoszenia o naborze w 2019 roku

Działalność Pożytku Publicznego

|---Oferty, konkursy, sprawozdania

      |---Złożone oferty

      |---Ogłoszenia ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

      |---Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego

      |---Sprawozdania

      |---Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

|---Konsultacje społeczne

      |---Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Reda.

Finanse Miasta

|---Budżet, sprawozdawczość

      |---Budżet i jego opiniowanie

Planowanie przestrzene

|---Procedury planistyczne

      |---Plany w opracowaniu

      |---Obowiązujące plany

      |---Studium

            |--- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2008 r.

            |---Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z dnia 30 listopada 2016 r.

            |---Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy dla obszaru Moście Błota z 17 grudnia 2014 r.

      |---Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

      |---Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych

      |---Obwieszczenia

|---Procedury środowiskowe

      |---Informacja o dokumentach zawierających dane o środowisku

      |---Publicznie dostępne wykazy dokumentów o środowisku i jego ochronie

      |---Program ochrony środowiska

|---Rewitalizacja

MPC-K "Koksik"

|---Uchwały

Oświadczenia majątkowe

|---Radni

      |---Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia na zakończenie kadencji 2010-2014

|---Burmistrz

      |---Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

|---Urzędnicy

      |---Oświadczenia majątkowe w 2017 roku

      |---Oświadczenia majątkowe w 2016 roku

      |---Oświadczenia majątkowe w 2015 roku

      |---Oświadczenia majątkowe w 2014 roku

|---Kierownicy jednostek

      |---Oświadczenia majątkowe w 2017 roku

      |---Oświadczenia majątkowe w 2016 roku

      |---Oświadczenia majątkowe w 2015 roku

      |---Oświadczenia majątkowe w 2014 roku

|---inne

      |---Oświadczenia majątkowe w 2017 roku

      |---Oświadczenia majątkowe w 2016 roku

      |---Oświadczenia majątkowe w 2015 roku

      |---Oświadczenia majątkowe w 2014 roku

Kontrole

|---Protokoły i wystąpienia

      |---Audyt i kontrola wewnętrzna

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2019 rok

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2018 rok

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2017 rok

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2016 rok

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2015 rok

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2014 rok

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2013 rok

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2012 rok

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2011 rok

            |---Protokoły z audytu i kontroli wewnętrznej za 2010 rok

      |---Kontrole zewnętrzne

Wybory

|---Wybory prezydenckie 2015

|---Referendum 2015

|---Sejm i Senat 2015

|---Rejestr wyborców

      |---Spis wyborców

      |---Rejestr wyborców

|---Wybory Samorządowe 2018

      |---Informacje dla wyborców

      |---Informacje dla kandydatów i komitetów wyborczych

      |---Kalendarz wyborczy