Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw (od 1 lipca 2021r. - OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA CZYM OGRZEWANY JEST BUDYNEK)

 

Grafika dotycząca CEEB - zielone tło, biały domek
CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Miasta w Redzie informuje, że
od dnia 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (zwanej dalej „deklaracją”).


W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Ustawa w art. 27 g przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.

W ewidencji, oprócz danych o źródłach ciepła, docelowo znajdą się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku.

Według zapowiedzi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany na lata 2021-2023.

Grafika dotyczaca CEE - podstawowe informacje


Podmioty objęte obowiązkiem złożenia deklaracji
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.


Termin złożenia deklaracji
Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021r.
Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie prosi jednak o jak najszybsze składanie ww. deklaracji  (nie później niż do 30 listopada 2021r.).
W przypadku nowych obiektów, deklarację dot. użytkowanego źródła ogrzewania budynku należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.


Forma i zakres deklaracji
Zgodnie z art. 27g ust. 3 ww. ustawy deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne       Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Formularze dostępne są na stronie internetowej GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.
Na ww. stronie internetowej dostępne są również przykłady wypełnionych deklaracji: Formularz A, Formularz B.

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:
1. w formie elektronicznej - przez Internet (poprzez stronę: www.zone.gunb.gov.pl), bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu (forma elektroniczna dostępna od 1 lipca 2021 r.) lub
2. w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Miasta Redy - do  Burmistrza Miasta Redy, w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do przez urzędników.

Deklaracje w formie papierowej właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Miasto Reda mogą złożyć wyłącznie poprzez stronę: www.zone.gunb.gov.pl
- bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_07.07.2021_r.pdf?253

Deklaracje pisemne właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Miasto Reda mogą:
- przesłać na adres Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda lub
- złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Miasta w Redzie (Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska), pok. nr 11 (parter),
tel. 58-738-60-69
, e-mail: ceeb@reda.pl.
 

Dane i informacje zawarte w deklaracji pisemnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie:
– 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej – w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
– 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Grafika dotycząca terminu składania deklaracji do CEEB Grafika dotyczaca CEEB
Źródło: Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (gunb.gov.pl)


Konsekwencje niezłożenia deklaracji
Złożenie w ww. terminach deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw jest obligatoryjne.
Zgodnie  art. 27 h ust. 1 ww. ustawy zagrożone karą grzywny, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.


Grafika dotycząca obowiązku składania deklaracji ws. źródeł ciepła - nowego obowiązku od 01.07.2021r.


Szczegółowe informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdują się na stronie internetowej GUNB:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 
Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (gunb.gov.pl) / https://zone.gunb.gov.pl/


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zachęca do:
- obejrzenia filmu dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwości składania deklaracji od 1 lipca br., zamieszczonego na swoim kanale youtube (link do filmu: https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk),
- do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na dole strony głównej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

 

Materiały
CEEB - informator dla Urzędów
CEEB - informator dla Właścicieli i Zarządców 
Ulotka pt. "1 lipca 2021, złóż deklarację"
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2127

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Formularz-B_budynki-niemieszkalne_deklaracja-b-30.06.2021_v3.pdf (PDF, 259.29Kb) 2021-07-14 10:24:04 98 razy
2 Formularz-A_budynki-mieszkalne_deklaracja-a-30.06.2021_v3.pdf (PDF, 234.41Kb) 2021-07-14 10:24:04 110 razy
3 Informacja_ulotka wlasna_CzP i CEEB_v4.docx (DOCX, 135.46Kb) 2021-06-30 11:38:19 98 razy
4 Ulotka2-min.pdf (PDF, 420.17Kb) 2021-06-25 14:45:23 165 razy
5 Formularz-A_budynki-mieszkalne_v2.pdf (, 356.73Kb) 2021-06-25 11:13:40 146 razy
6 Formularz-B_budynki-niemieszkalne_v2.pdf (, 382.84Kb) 2021-06-25 11:13:40 61 razy
7 Informacja_ulotka wlasna_CzP i CEEB_v3.pdf (, 940.00Kb) 2021-06-25 10:39:30 61 razy
8 Ulotka-1F-1.pdf (PDF, 828.66Kb) 2021-06-22 10:39:17 127 razy
9 Formularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021-1.pdf (, 97.39Kb) 2021-06-17 14:27:53 28 razy
10 Formularz-B_budynki-niemieszkalne_08.04.2021-1.pdf (, 93.91Kb) 2021-06-17 14:27:53 12 razy
11 Informacja na szybę punktów obsługi_ulotka wlasna_CzP i CEEB_v2_pdf.pdf (, 944.43Kb) 2021-06-17 13:37:53 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Frankowska 17-06-2021 00:01:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 17-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 16-11-2021 09:56:34