Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konsultacje społeczne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 571 z późn. zm.) 1. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja 2024-04-17 12:31:27
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy 2024-03-14 16:24:32
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571 z późn. zm.) 2024-03-14 16:18:56
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 13 marca 2024r. 2024-03-13 15:02:25
dokument Konsultacje społeczne dotyczące realizacji zadania pt. "Poprawa efektywności zagospodarowania wód opadowych zlewni KD5 w Gminie Miasto Reda" 2024-02-15 13:01:02
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie 2023-11-28 11:12:20
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie od dnia 18 października 2024 r. 2023-10-18 12:45:39
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie od dnia 18 października 2024 r. 2023-10-18 12:45:39
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie 2023-09-12 12:39:59
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Redzie i nadania jej statutu. 2023-08-21 13:12:44
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie o trybie i sposobie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-08-21 13:12:00
dokument Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy 2023-08-10 16:02:15
dokument Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy 2023-08-10 15:59:20
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie w sprawie projektu uchwały o trybie i sposobie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego od 16 czerwca 2023 r. 2023-06-13 11:48:31
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 18 maja 2023 r. 2023-05-15 14:01:11
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 9 grudnia 2022 r. 2022-12-06 12:26:08
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 25 listopada 2022 r. 2022-11-22 15:04:09
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm) 2022-10-17 15:07:32
dokument Konsultacje z Organizacjami nPozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 19 października 2022 r. 2022-10-14 14:14:37
dokument Konsultacje społeczne w sprawie zasad sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 2022-08-19 15:02:28
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie 2022-08-16 09:39:57
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 16 sierpnia 2022r. 2022-08-11 15:40:53
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 15 czerwca 2022r. 2022-06-15 14:49:16
dokument Konsultacje społeczne w sprawie Planu transportowego dla Miasta Wejherowa i Gmin z którymi Miasto zawarło porozumienia komunalne. 2022-05-09 14:43:53
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm) 2022-02-23 14:24:49
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 21 lutego 2022r 2022-02-17 16:53:03
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 24 stycznia 2022 r. 2022-01-24 09:11:43
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 10 grudnia 2021 r. 2021-12-07 11:18:14
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 29 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy będących w zarządzie Burmistrza Miasta Redy na terenie Gminy Miasto Reda ? zał. nr 1, projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok ? zał. nr 2. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Reda na lata 2022- 2026 -zał. nr 3 2021-11-24 18:29:35
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 2021-11-03 14:25:37
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm) 2021-10-19 12:23:31
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie o zmianie Uchwały nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie 2021-09-10 15:08:22
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie 2021-08-13 15:16:57
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 25 września 2020 r. 2021-05-19 15:28:37
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 24 kwietnia 2021r. 2021-04-21 14:56:25
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 16 kwietnia 2021 r. 2021-04-13 10:01:29
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 16 marca 2021 r. 2021-03-11 13:43:39
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 1 marca 2021 r. 2021-03-01 12:36:30
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.) 2021-02-23 15:15:51
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.) 2021-02-23 07:44:16
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 25  stycznia 2021 r. 2021-01-20 18:27:58
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie 2020-11-17 14:04:00
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 4 listopada 2020 r. 2020-10-29 17:09:33
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm) 2020-10-28 21:16:49
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm) 2020-10-23 13:31:05
dokument Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 2020-10-21 14:56:50
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO REDA DO ROKU 2030 2020-10-19 09:41:51
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 26 września 2020 r. 2020-09-23 13:40:29
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 11 stycznia 2020 r. 2020-09-22 14:58:26
dokument Konsultacje społeczne dotyczące nazwy rond na terenie Miasta Redy 2020-06-29 15:30:58
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 11 stycznia 2020 r. 2020-05-20 12:24:59
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm) 2020-05-19 10:04:11
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm) 2020-05-18 14:18:50
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm) w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej zlokalizowanej na terenie Miasta 2020-03-16 15:31:15
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 11 marca 2020 r. 2020-03-05 16:49:24
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 11 stycznia 2020 r. 2020-01-09 11:12:24
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 12 grudnia 2019 r. 2019-12-09 15:07:12
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 11 grudnia 2019 r. 2019-12-06 09:32:36
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały 2019-11-14 16:50:41
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 15 listopada 2019 r. 2019-11-12 15:04:17
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 14 listopada 2019 r. 2019-11-06 12:51:54
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 17 września 2019 r. 2019-09-12 16:31:16
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm) 2019-09-09 14:11:48
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 12 września 2019 r. 2019-09-06 15:16:39
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 24 lipca 2019 r. 2019-07-19 22:37:26
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 24 lipca 2019 r. 2019-07-19 15:01:43
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 24 czerwca 2019 r. 2019-06-25 08:49:27
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 23 maja 2019 r. 2019-05-20 14:13:01
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 13 maja 2019 r. 2019-05-09 10:36:39
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm) 2019-03-20 17:49:06
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 23 marca 2019 r. 2019-03-19 13:03:52
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 5 marca 2019 r. 2019-02-27 13:15:12
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oDziałalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 28 lutego 2019 r. 2019-02-25 20:15:53
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 21 lutego 2019 r. 2019-02-18 15:21:10
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 21 stycznia 2019 r. 2019-01-16 17:49:08
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), od dnia 14 grudnia 2018 r. 2018-12-11 15:29:54
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm) 2018-12-10 15:21:19
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) 2018-12-07 17:34:03
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie od dnia 22 listopada 2018 r. 2018-11-19 13:11:28
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 29 sierpnia 2018 r. 2018-08-24 15:26:21
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od dnia 25 czerwca 2018 r. 2018-06-20 12:59:06
dokument Konsultacje społeczne w sprawie stosowania dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim "Réda" 2018-06-05 10:52:17
dokument Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miejskiej w Redzie 2018-02-16 15:19:41
katalog Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Reda. 2018-02-16 14:58:44
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. 2017-11-23 09:30:09
dokument Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych 2017-10-12 16:42:28
dokument Konsultacje Społeczne z zakresu rozmieszczenia stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego w Redzie 2017-09-14 10:38:22
dokument Informujemy o zakończeniu I etapu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego dworca kolejowego 2017-09-12 12:20:29
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Heronima Derdowskiego w Redzie 2017-04-28 14:54:01
dokument Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miejskiej w Redzie 2017-03-17 15:14:10
dokument Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miejskiej w Redzie 2017-01-24 14:05:35
dokument Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Redzie 2016-11-04 13:42:17
dokument Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie 2016-06-27 10:44:01
dokument Konsultacje społeczne o zmianie Uchwały Nr XXXIV/377/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2016-03-24 11:14:00
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 2016-03-09 15:07:59
dokument Konsultacje społeczne w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 2016-02-12 14:08:34
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od dnia 19 stycznia do dnia 22 stycznia 2016 r. 2016-01-15 12:07:29
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. NORDA ? Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:26:42
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. NORDA ? Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:12:29
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. NORDA - Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:09:49
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050,opracowanych w ramach projektu pn. NORDA - Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 12:59:07
dokument Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 27 października 2015 r. 2015-10-22 12:24:47
dokument Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2015-10-20 14:27:23
dokument Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Redziew sprawie: -przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku, - ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 2015-05-21 15:25:35
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: o zmianie Uchwały nr V/54/ 2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określania ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Miasto Reda 2015-05-21 14:29:56
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2015-05-21 14:24:27
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie ustalenia kryteriów oraz określania ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Miasto Reda 2015-02-18 14:44:06
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2015-02-18 14:12:24
dokument Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017 2015-02-09 16:06:25