Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zapytanie ofertowe dot. najmu i serwisu kabin sanitarnych (toalet wc)
2 Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów stałych i płynnych w 2020 roku z obiektów administrowanych przez Urząd Miasta w Redzie
3 Zarządzenie nr OK.27.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu Miasta Redy
4 Zarządzenie nr FN.42.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok
5 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów na terenie miasta Redy.
6 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej.
7 Zarzadzenie nr OK.26.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gimny Miasto Reda w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu Miasta Reda
8 Ogłosznie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, u zbiegu ulic Chopina, łącznego obszaru 0,1683 ha.
9 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonej w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy przy ulicy Gdańskiej
10 Zarządzenie nr GN.41.2019 Burmistrza Miasta Reda w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy