Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie nr FN.34.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 września 2020 r. o zmianie Zarządzenia nr FN.32.2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok
2 Informacja Polski Społki Gazownictwa dotycząca akcji przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2020."
3 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki w części istniejącej. Postępowanie 11.ZF.PN.RB.2020
4 Punkty zbierania folii, sznurków, opon rolniczych
5 PSZOK I PSZON
6 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wolno stojącą wieżą na fragmencie działki nr 1360/2 (obręb 2) w Redzie w rejonie ul. Spółdzielczej.
7 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nn 0,4kV i kontenerowej stacji transformatorowej na fragmencie działki nr 1347 (obręb 1) w Redzie przy ul. Morskiej.
8 Zarządzenie nr FN.33.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy i kmórki urzędu Miasta do projektu uchwały budżetowej miasta na 2021 rok
9 Zarządzenie nr FN.32.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok
10 Oferta złożona w ramach tzw. "małych zleceń" przez Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka Reda", ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda