Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi Przebudowa ulicy Podleśnej w miejscowości Reda (Etap I) polegająca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej, budowie kanalizacji deszczowej bez zbiornika retencyjnego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf (PDF, 184KB) 2017-04-25 09:34:01 184KB 148 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 373KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:35:23 373KB 176 razy
2 ZALACZNIK NR 1_OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.pdf (PDF, 84.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:35:41 84.KB 167 razy
3 ZALACZNIK NR 2_Formularz ofertowy.pdf (PDF, 215KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:36:02 215KB 164 razy
4 ZALACZNIK NR 3 _OSWAIDCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU .pdf (PDF, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:36:22 131KB 161 razy
5 ZALACZNIK NR 4_OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA .pdf (PDF, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:36:40 109KB 161 razy
6 ZALACZNIK NR 5_oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (PDF, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:37:00 101KB 166 razy
7 ZALACZNIK NR 6_WYKAZ USLUG .pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:37:22 102KB 162 razy
8 ZALACZNIK NR 7_ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf (PDF, 147KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:37:46 147KB 166 razy
9 Pozwolenie na budowe.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:39:07 1.9MB 165 razy
10 Reda_Podlesna_Projekt budowlany.pdf (PDF, 77.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:39:49 77.MB 188 razy
11 Reda_Podlesna_Projekt stałej organizacji ruchu.pdf (PDF, 9.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:40:13 9.4MB 173 razy
12 Reda_Podlesna_Specyfikacje techniczne.pdf (PDF, 3.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:40:51 3.6MB 173 razy
13 SCHEMATY rys_29.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:41:25 1.3MB 161 razy
14 Zestawienie przyłaczy.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-25 09:41:45 49.KB 162 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_7.ZF.PN.U.2017.pdf (PDF, 23.KB) 2017-05-08 13:33:09 23.KB 136 razy
Wynik postępowania
1 ROZSTRZYGNIECIE.pdf (PDF, 32.KB) 2017-05-15 08:51:17 32.KB 138 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA.pdf (PDF, 138KB) 2017-06-02 09:54:00 138KB 146 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Skarżyńska 25-04-2017 09:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Skarżyńska 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Skarżyńska 02-06-2017 09:54:00