Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Podgórnej w Redzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf (PDF, 177KB) 2017-08-09 12:07:29 177KB 147 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 250KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:10:36 250KB 59 razy
2 POZWOLENIE NA BUDOWE.pdf (PDF, 856KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:11:59 856KB 49 razy
3 ZALACZNIK NR 1_PB osiedlowa sieć c.o. ul Podgórna Reda.pdf (PDF, 517KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:13:56 517KB 87 razy
4 ZALACZNIK NR 1_Plan BIOZ Podgórna Reda.pdf (PDF, 226KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:16:03 226KB 46 razy
5 ZALACZNIK NR 1_Rys 1 plan zagospodarowania_Podgórna.pdf (PDF, 2.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:16:42 2.1MB 52 razy
6 ZALACZNIK NR 1_Rys 2 schemat montażowy-Podgórnal.pdf (PDF, 635KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:17:25 635KB 56 razy
7 ZALACZNIK NR 1_Rys 3 schemat instalacji alarmowej-Podgórna,pdf.pdf (PDF, 462KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:18:12 462KB 47 razy
8 ZALACZNIK NR 1_Rys 4 Profil sieci c.o. O1A - T4.pdf (PDF, 152KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:18:51 152KB 49 razy
9 ZALACZNIK NR 1_Rys 5 Profil T4- Podgórna 1,2,3.pdf (PDF, 295KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:19:33 295KB 49 razy
10 ZALACZNIK NR 1_Rys 6 Profil przyłączy do Podgórna 4,7,8,9,11,11A,13, 13A,9.pdf (PDF, 388KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:20:58 388KB 47 razy
11 ZALACZNIK NR 1_Rys 7 Profil przyłączy do Podgórna 18, 16, 17, 19, 10, 15, 21l.pdf (PDF, 340KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:21:51 340KB 48 razy
12 ZALACZNIK NR 1_Rys 8 Przejście w rurze ochronnej.pdf (PDF, 149KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:22:33 149KB 48 razy
13 ZALACZNIK NR 1_Rys 9 Przekrój wykopu.pdf (PDF, 347KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:23:11 347KB 47 razy
14 ZALACZNIK NR 1_Rys 10 Kolizja z kablem energetycznym.pdf (PDF, 201KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:23:45 201KB 47 razy
15 ZALACZNIK NR 1_Rys 11 Przejście przez przegrodę budowlana.pdf (PDF, 213KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:24:24 213KB 50 razy
16 ZALACZNIK NR 1_uzgodnienia.pdf (PDF, 53.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:25:29 53.MB 48 razy
17 ZALACZNIK NR 1A_STWiORB.pdf (PDF, 284KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:26:20 284KB 55 razy
18 ZALACZNIK NR 2_formularz ofertowy.pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:27:01 176KB 52 razy
19 ZALACZNIK NR 2A_ PRZEDMIAR Kosztorys 0 sieci c.o. ul. Podgórna Reda.pdf (PDF, 364KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:27:44 364KB 53 razy
20 ZALACZNIK NR 2B_ PRZEDMIAR_Kosztorys 0 przyłączy c.o. ul. Podgórna Reda.pdf (PDF, 335KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:28:20 335KB 48 razy
21 ZALACZNIK NR 3_wzor oswiadczenia dotyczacego spelniania warunkow udzialu w postepowaniu .pdf (PDF, 150KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:29:01 150KB 45 razy
22 ZALACZNIK NR 4_wzor oswiadczenia dotyczacego przeslanek wykluczenia z postepowania .pdf (PDF, 138KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:29:45 138KB 45 razy
23 ZALACZNIK NR 5_oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (PDF, 133KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:30:35 133KB 46 razy
24 ZALACZNIK NR 6_wykaz robot budowlanych .pdf (PDF, 95.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:31:38 95.KB 47 razy
25 ZALACZNIK NR 7 _ wykaz osob.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:33:40 103KB 48 razy
26 ZALACZNIK NR 8_istotne postanowienia umowy.pdf (PDF, 262KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:35:28 262KB 48 razy
27 ZALACZNIK NR 2_formularz ofertowy.docx (DOCX, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-23 13:36:34 25.KB 11 razy
28 ZALACZNIK NR 3_wzor oswiadczenia dotyczacego spelniania warunkow udzialu w postepowaniu .docx (DOCX, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-23 13:38:01 19.KB 8 razy
29 ZALACZNIK NR 4_wzor oswiadczenia dotyczacego przeslanek wykluczenia z postepowania .docx (DOCX, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-23 13:38:41 21.KB 8 razy
30 ZALACZNIK NR 5_oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx (DOCX, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-23 13:39:49 21.KB 10 razy
31 ZALACZNIK NR 6_wykaz robot budowlanych .docx (DOCX, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-23 13:40:38 19.KB 9 razy
32 ZALACZNIK NR 7 _ wykaz osob.docx (DOCX, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-23 13:41:41 21.KB 10 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_1.pdf (PDF, 253KB) 2017-08-17 14:39:01 253KB 128 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (PDF, 195KB) 2017-08-24 12:17:30 195KB 170 razy
Wynik postępowania
1 UNIEWAZNIENIE.pdf (PDF, 28.KB) 2017-09-05 13:25:38 28.KB 123 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGLOSZENIE O UNIEWAZNIENIU.pdf (PDF, 126KB) 2017-09-05 14:24:56 126KB 126 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Skarżyńska 09-08-2017 12:07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Skarżyńska 09-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Skarżyńska 05-09-2017 14:24:56