Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Reda oraz jej jednostek organizacyjnych od 1.01.2018r. do 31.12.2021r.oraz zaciągnięcie przez Gminę Miasto Reda kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2021.Postępowanie 22.ZF.PN.U.2017

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf (PDF, 184KB) 2017-09-13 15:21:35 184KB 128 razy
2 1_OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA.pdf (PDF, 94.KB) 2017-09-15 13:23:13 94.KB 153 razy
3 OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA.pdf (PDF, 94.KB) 2017-11-21 12:16:39 94.KB 155 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ obsługa bankowa.pdf (PDF, 455KB) 2017-09-13 15:22:49 455KB 42 razy
2 ZALACZNIK 1_Opis przedmiotu zamowienia.pdf (PDF, 191KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:23:27 191KB 34 razy
3 ZALACZNIK 2_oswiadczenie podstawy-wykluczenia.pdf (PDF, 162KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:24:10 162KB 31 razy
4 ZALACZNIK 3_oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (3).pdf (PDF, 153KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:24:47 153KB 31 razy
5 ZALACZNIK_4 oswiadczenie-z-art-24 ust. 11 _art. 24.1 5 dni pkt 23-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:25:26 124KB 33 razy
6 ZALACZNIK 5_ Formularz OFERTA.pdf (PDF, 202KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:26:10 202KB 30 razy
7 ZALACZNIK 6_Formularz DOSWIADCZENIE.pdf (PDF, 153KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:26:50 153KB 32 razy
8 ZALACZNIK 7_Istotne postanowienia umowy.pdf (PDF, 207KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:27:30 207KB 34 razy
9 ZALACZNIK 8_wykaz usług bankowych.pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:28:32 114KB 32 razy
10 ZALACZNIK 9_wykaz jednostek organizacyjnych.pdf (PDF, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:29:20 131KB 31 razy
11 ZALACZNIK 10_Spr NDS - 30.06.2017.pdf (PDF, 258KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:30:10 258KB 30 razy
12 ZALACZNIK 10_Spr NDS - 31.12.2015.pdf (PDF, 258KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:30:57 258KB 28 razy
13 ZALACZNIK 10_Spr NDS - 31.12.2016.pdf (PDF, 259KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:31:44 259KB 30 razy
14 ZALACZNIK 10_Spr Rb-N - 30.06.2017.pdf (PDF, 347KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:32:29 347KB 31 razy
15 ZALACZNIK 10_Spr Rb-N - 31.12.2015.pdf (PDF, 351KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:33:11 351KB 28 razy
16 ZALACZNIK 10_Spr Rb-N - 31.12.2016.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:33:58 348KB 29 razy
17 ZALACZNIK 10_Spr Rb-Z - 30.06.2017.pdf (PDF, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:34:41 90.KB 30 razy
18 ZALACZNIK 10_Spr Rb-Z - 31.12.2015.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:35:28 93.KB 34 razy
19 13_09_2017_15_36_15_ZALACZNIK 10_Spr Rb-Z - 30.06.2017.pdf (PDF, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:36:15 90.KB 32 razy
20 13_09_2017_15_36_55_ZALACZNIK 10_Spr Rb-Z - 31.12.2015.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:36:55 93.KB 33 razy
21 ZALACZNIK 10_Spr Rb-Z - 31.12.2016.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:37:39 93.KB 36 razy
22 ZALACZNIK 10_Uch RIO o prognozie długu na 2017r. i lata następne.pdf (PDF, 499KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:38:20 499KB 33 razy
23 ZALACZNIK 10_Uch RIO o projekcie budżetu na 2017r..pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:39:07 1.0MB 34 razy
24 ZALACZNIK 10_Uch RM w Redzie o budżecie miasta na 2017r..pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:39:48 2.0MB 42 razy
25 ZALACZNIK 10_Uch RM w Redzie o WPF na 2017r. i lata następne.pdf (PDF, 769KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:40:46 769KB 40 razy
26 ZALACZNIK 10_Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu - 31.12.2015.pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:41:32 123KB 33 razy
27 ZALACZNIK 10_Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu - 31.12.2016.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:42:13 124KB 32 razy
28 ZALACZNIK 10_Zestawienie zobowiązań z tytułu zadłużenia Gminy Miasto Reda wg stanu na 31.12.2016 i 30.06.2017.pdf (PDF, 180KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 15:43:01 180KB 33 razy
29 SIWZ po zmianach_obsługa bankowa.pdf (PDF, 475KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-15 13:22:15 475KB 31 razy
30 ZALACZNIK 5_ Formularz OFERTA.doc (DOC, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-26 12:36:13 52.KB 17 razy
31 ZALACZNIK 2_oswiadczenie podstawy-wykluczenia.odt (ODT, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-26 12:38:36 11.KB 14 razy
32 ZALACZNIK 3_oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (3).odt (ODT, 10.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-26 12:40:24 10.KB 14 razy
33 ZALACZNIK_4 oswiadczenie-z-art-24 ust. 11 _art. 24.1 5 dni pkt 23-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx.odt (ODT, 10.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-26 12:41:56 10.KB 14 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 1_BIP ODPOWIEDZI.pdf (PDF, 307KB) 2017-09-19 12:28:43 307KB 125 razy
2 Przykład formatu pliku MT 940.pdf (PDF, 99.KB) 2017-09-19 12:29:30 99.KB 169 razy
3 Spr Rb-UZ - 31.12.2016.pdf (PDF, 331KB) 2017-09-19 12:30:14 331KB 134 razy
4 Uch RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016r..pdf (PDF, 939KB) 2017-09-19 12:31:05 939KB 175 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 2_OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA.pdf (PDF, 89.KB) 2017-09-19 11:58:00 89.KB 136 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (PDF, 65.KB) 2017-09-29 14:07:28 65.KB 115 razy
Wynik postępowania
1 ROZTRZYGNI ECIE postępowanie 22.pdf (PDF, 43.KB) 2017-10-16 11:24:07 43.KB 121 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA.pdf (PDF, 129KB) 2017-12-04 12:26:29 129KB 108 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Skarżyńska 13-09-2017 15:21:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Skarżyńska 13-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Skarżyńska 04-12-2017 12:26:29