Budowa ul. Polnej ? Etap I w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 176/12

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf (PDF, 406KB) 2018-05-07 13:30:45 406KB 142 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 599KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 13:31:00 599KB 62 razy
2 ZALACZNIK NR 1_Decyzja AB.6740.8.2017.17.D.II.pdf (PDF, 3.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 13:31:13 3.4MB 74 razy
3 ZALACZNIK NR 2_Formularz ofertowy.pdf (PDF, 420KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 13:31:28 420KB 59 razy
4 ZALACZNIK NR 3_oswiadczenie wykonawcy dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (PDF, 419KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 13:31:41 419KB 55 razy
5 ZALACZNIK NR 4_oswiadczenie wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania.pdf (PDF, 330KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 13:32:02 330KB 58 razy
6 ZALACZNIK NR 5_oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej.pdf (PDF, 390KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 13:32:17 390KB 51 razy
7 ZALACZNIK NR 6_Wykaz robot budowlanych .pdf (PDF, 206KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 13:32:36 206KB 64 razy
8 ZALACZNIK NR 7_Wykaz osob.pdf (PDF, 247KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 13:32:58 247KB 58 razy
9 ZALACZNIK NR 8_ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf (PDF, 415KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 13:33:14 415KB 81 razy
10 Zalacznik_nr_1 - Organizacja ruchu.zip (ZIP, 3.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 14:09:15 3.1MB 39 razy
11 zalacznik_nr_1_-_projekt_budowlany.zip (ZIP, 487MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 14:12:33 487MB 49 razy
12 zalacznik_nr_1_-projekt_wykonawczy.zip (ZIP, 77.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 14:14:00 77.MB 41 razy
13 Zalacznik_nr_1 -Przedmiary.zip (ZIP, 3.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 14:14:32 3.0MB 50 razy
14 Zalacznik_nr_1 -SST.zip (ZIP, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 14:14:51 2.6MB 36 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (PDF, 33.KB) 2018-05-23 14:14:18 33.KB 150 razy
Wynik postępowania
1 ROZSTRZYGNIECIE przetarg 10.ZF.PN.RB.2018.pdf (PDF, 36.KB) 2018-06-12 12:59:53 36.KB 93 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA.pdf (PDF, 376KB) 2018-08-08 08:10:23 376KB 42 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Skarżyńska 07-05-2018 13:30:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Skarżyńska 07-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Skarżyńska 08-08-2018 08:10:23