Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gmina Miasto Reda zaprasza do składania ofert na wykonanie ramki i podkładki pod tablice rejestracyjne z nadrukiem.

Reda, dnia 23.01.2020 r.

OR.056.1.2020

 

Zamówienie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. . Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE OR.056.1.2020.

 

Gmina Miasto Reda zaprasza do składania ofert na wykonanie ramki i podkładki

pod tablice rejestracyjne z nadrukiem.

 

 

Zamawiający: Gmina Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda NIP 588-235-10-74

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

  1. Wykonanie podkładki i ramki (stanowiących 1 komplet) pod tablice rejestracyjne z nadrukiem w ilości 1000 szt. Wybrany Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekty produktu. Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału, nadruk całkowicie odporny na warunki atmosferyczne oraz myjnie.
  2. Dostarczenie produktów do siedziby Zamawiającego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zamieszczonej tabeli nr. 1.

 

Kryterium oceny oferty – 100% cena.

 

Oceniana będzie cena brutto oferty. Cena obejmuje również koszty projektów, matryc, transportu i wszelkich innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamówienia. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja1@reda.pl

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Anna Bubacz, tel. 58 678 80 37, promocja1@reda.pl

 

Opis sposobu przygotowania oferty.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego, w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 6 luty 2020 r. do godz. 17:00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).

O wyborze oferty Wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w ofercie adres.

Informacje dodatkowe:

 

1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, przed podpisaniem umowy.

 

Tabela nr. 1

 

Opis przedmiotu zamówienia

element znakowania

Ilość sztuk

Wymiary ramki: 520 mm x 132 mm x 12 mm, druk farbą bezpośrednio na ramce, szerokość zadruku min 20 mm na całej długości ramki, metoda znakowania LED UV lub sitodruk UV, full color z przejściami tonalnymi. Ramka do tablic posiadająca atest 8SD-1590 i zgodna z dyrektywą wystających krawędzi pojazdów silnikowych. Całość wykonana z wytrzymałego polistyrenu wysokoudarowego (HIPS), sprężynki zapobiegające drganiu ramki.

Grafika full color z przejściami tonalnymi

1000 kompletów

 

Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

  1. DANE  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda; NIP: 588-235-10-74

 

  1. DANE  WYKONAWCY:

•          Nazwa    …………………………………………………………………

•          Adres  ….....……………………………………………………………...

•          Tel. Fax. …………………………………………………………………

•          NIP  …...…………………………………………………………………

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe OR.056.1.2020 z dn. 23.01.2020 r. na wykonanie i dostarczenie do siedziby Urzędu Miasta w Redzie 1000 kompletów (w skład kompletu wchodzi ramka i podkładka) pod tablice rejestracyjne z nadrukiem zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zadanie za łączną cenę:

 

………………………………………………..…………… złotych brutto,

 

słownie …………………………………………….………………………

 

w tym cena za 1 komplet tj. ramka + podkładka:

 

            ………………………………………………..…………… złotych brutto,

 

            słownie ………………………………………………….…………………

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zapytania OR.056.1.2020 oraz akceptuję wszystkie jego zapisy.

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.

 

……………………..miejscowość i data

 

………………………………………………………

 podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego

 przedstawiciela Wykonawcy

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe OR.056.1.2020.doc (DOC, 59KB) 2020-01-23 13:17:25 59KB 108 razy
2 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 735KB) 2020-01-23 13:17:38 735KB 111 razy
Wynik postępowania
1 Wynik zapytania.pdf (PDF, 268KB) 2020-02-07 13:32:58 268KB 94 razy
2 Wynik OR.056.1.2020.pdf (PDF, 152KB) 2020-02-07 13:33:49 152KB 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 23-01-2020 13:17:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Janiak 23-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 07-02-2020 13:33:49