Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr OR.1.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:59:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:59:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.3.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:58:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:58:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR MOPS 5/2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:58:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR MOPS 6/2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:58:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:57:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.8.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:57:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.9.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz powierzeń w Urzędzie Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:57:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.10.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta w Redzie, nie opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:57:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.11.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:57:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.12.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 kwietnia 2014r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:57:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.13.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 kwietnia 2014r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR.13/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy Burmistrzem Miasta Redy, Zastępcą Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:57:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.14.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:56:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.15.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie rozpowszechniania materiałów promocyjnych Gminy Miasto Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:56:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.16.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:56:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.17.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:56:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.18.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 maja 2014r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR/8/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu tworzenia projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów aktów prawnych i Burmistrza Miasta oraz postępowania z nimi Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:56:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.19.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 maja 2014r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR/16/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:56:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.20.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzienia postępowań administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:55:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.21.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie siedziby Gminy Miasto Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:55:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.21A.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla budynku Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:55:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.22.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:55:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.24.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:55:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.24.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:54:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.25.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian na święto przypadające w innym dniu niż niedziela Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:54:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.26.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2014 r. o zmianie zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:54:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.27.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli Pracowników w Urzedzie Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:54:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.28.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:54:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.29.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie upowaznienia Zastępcy Burmistrza Miasta Redy oraz Sekretarza Miasta do prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Reda oraz Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:53:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.30.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:53:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr IN.8.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy będących w administracji Urzędu Miasta Redy na terenie Gminy Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr IN.7.2014 Burmisrza Miasta Redy z dnia 2 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6.IN.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 1.07.2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu pt.: ROZWÓJ CYFROWY GMINY REDA. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5.IN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie połączenia lokali komunalnych nr 1 i 2 położonych w Redzie przy ul. Cechowej 19 wynajmowanych na czas nieoznaczony. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4.IN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego położonego w Redzie przy ul. Cechowej 19/2 na lokal komunalny wynajmowany na czas nieoznaczony. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3.IN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017". Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr IN.2.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy będących w administracji Urzędu Miasta Redy na terenie Gminy Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:40:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.5.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 15 września 2014 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów w Gminie Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:37:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.4.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 09 września 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:37:35 edycja dokumentu