Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr OR.26.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2014 r. o zmianie zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:54:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.27.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli Pracowników w Urzedzie Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:54:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.28.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:54:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.29.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie upowaznienia Zastępcy Burmistrza Miasta Redy oraz Sekretarza Miasta do prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Reda oraz Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:53:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.30.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:53:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr IN.8.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy będących w administracji Urzędu Miasta Redy na terenie Gminy Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr IN.7.2014 Burmisrza Miasta Redy z dnia 2 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6.IN.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 1.07.2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu pt.: ROZWÓJ CYFROWY GMINY REDA. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5.IN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie połączenia lokali komunalnych nr 1 i 2 położonych w Redzie przy ul. Cechowej 19 wynajmowanych na czas nieoznaczony. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4.IN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego położonego w Redzie przy ul. Cechowej 19/2 na lokal komunalny wynajmowany na czas nieoznaczony. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3.IN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017". Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:41:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr IN.2.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy będących w administracji Urzędu Miasta Redy na terenie Gminy Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:40:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.5.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 15 września 2014 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów w Gminie Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:37:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.4.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 09 września 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:37:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.3.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia-ćwiczeń z zakresu zabezpieczania imprezy plenerowej. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:37:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.2A.2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia- ćwiczeń OSP Reda w zakresie prawidłowego użycia sprzętu spalinowego- pilarki do drewna. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:37:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK 2 / 2014 Burmistrza Miasta Reda z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia-ćwiczeń z zakresu zabezpieczenia imprezy masowej. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:36:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.1.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 marca 2014 w sprawie przeprowadzenia szkolenia -ćwiczeń OSP Reda w zakresie działań Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:36:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.13.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Redzie ul. Gniewowska 33. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:34:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.27.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2014 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:33:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.26.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:32:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.25.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2014 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:32:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.24.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 października 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:32:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.23.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:32:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.21.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:32:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.20.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie Panu Mirosławowi Rożyńskiemu. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:31:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.19.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:31:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.18.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:31:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.17.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2014 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:28:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.16.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2014 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:28:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr Ok.15.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2014 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:28:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.14.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2014 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:28:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.13.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Redzie ul. Gniewowska 33. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:28:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.12.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie ul. Gniewowska 33. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:27:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.11.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:27:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.10.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku w zakresie profilaktyki i roziązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:27:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.9.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:27:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.8.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznastwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:27:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr Ok.7.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy Nr OK.6.2014 z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznastwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:23:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.6.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznastwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:23:48 edycja dokumentu