Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 30.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Redy na 2015r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:05:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Redy na 2015r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:04:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 28.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta Redy na 2015r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:04:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta Redy na 2015r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:03:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 26.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta Redy na 2015r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:03:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta Redy na 2015r. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:03:03 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 24.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta Redy na 2015 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:02:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22.FIN.2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:01:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21.FIN.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:00:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:00:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:00:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 lipca 2015 r. o uchyleniu Zarządzenia 35/FIN/2013 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie Instrukcji Gospodarki Kasowej w Urzędzie Miasta w Redzie z późniejszymi zmianami Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:58:56 edycja dokumentu
Zarządznie Nr FIN.17.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie Zarządzenia 31/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Procedury windykacji należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:58:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:58:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:54:00 edycja dokumentu
Zarządznie Nr 13.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:53:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 maja 2015 w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:53:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:52:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10.FN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności dokumentów stanowiących podstawę wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:52:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 09.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:51:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 08.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:51:08 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 07.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:50:41 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 06.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:50:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 05.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie rocznego opracowania sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia i sprawozdań finansowych za 2014 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:49:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 04.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:49:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 03.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:48:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 03.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:48:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 01.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta w Redzie na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:47:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.31.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 6 w redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:46:01 edycja dokumentu
Zarządznie Nr OK.30.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:45:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.29.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:45:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.28.2015 Burmistrza MIasta Redy z dnia 29 września 2015 r. sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:44:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.27.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:43:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.26.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2015 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:43:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.25.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2015 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:42:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.24.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad przeglądów okresowych budynków oswiatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:42:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.23.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:42:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.22.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:41:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.21.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:41:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.20.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:40:55 edycja dokumentu