Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:40:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:39:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:39:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizacje zadań publicznych Miasta Redy w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (10-02-2015) Maciej Lewandowski 2015-02-10 18:27:36 dodanie dokumentu
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017 Maciej Lewandowski 2015-02-09 17:51:55 edycja dokumentu
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017 Maciej Lewandowski 2015-02-09 16:06:25 dodanie dokumentu
Reda: Budowa układu drogowego wraz z niezbędna infrastrukturą na odcinku od zrealizowanego odcinka ul. Kosynierów w Rumi z włączeniem do istniejącego ronda w ul. Obwodowej w Redzie Maciej Lewandowski 2015-02-09 15:56:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR OR.1.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-02-09 08:44:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR GN.4.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Maciej Lewandowski 2015-02-09 08:42:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Reda w roku 2015 Maciej Lewandowski 2015-02-06 14:32:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:50:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:46:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:45:18 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:44:49 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:44:18 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:43:35 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Maciej Lewandowski 2015-02-06 12:42:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 185/2 Maciej Lewandowski 2015-02-05 13:53:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 06.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-02-04 15:31:11 dodanie dokumentu
Reda: Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Reda ul. Derdowskiego 25 Maciej Lewandowski 2015-02-04 14:44:02 dodanie dokumentu
Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Lewandowski 2015-01-30 14:40:21 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe na dzień 1.12.2014 Maciej Lewandowski 2015-01-30 14:36:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok Maciej Lewandowski 2015-01-29 10:52:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 05.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie rocznego opracowania sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia i sprawozdań finansowych za 2014 rok Maciej Lewandowski 2015-01-29 09:55:51 dodanie dokumentu
Oświetlenie ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Reda w 2015 roku Maciej Lewandowski 2015-01-21 15:28:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 04.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:42:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 03.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:40:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 02.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:39:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 01.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta w Redzie na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:38:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 02.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:31:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 02.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:31:06 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 02.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:30:03 dodanie dokumentu
IV sesja Rady Miejskiej w Redzie 28 stycznia 2015r. (środa) o godz. 16.00 Maciej Lewandowski 2015-01-21 14:17:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 13:48:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie procedur kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Redy Maciej Lewandowski 2015-01-21 13:47:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Miasta Redy oraz Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-01-21 13:47:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 13:46:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 13:45:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 13:45:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia Autopoprawki projektu uchwały w sprawie Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-01-21 13:44:55 dodanie dokumentu