Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr MOPS.3.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:29:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:29:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.1.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:27:47 edycja dokumentu
Zarządznie nr IN.3.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Gminy Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:26:37 edycja dokumentu
Zarządznie nr IN.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia stawekczynszu dla lokali socjalnych zlokalizowanych w zasobach Gminy Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:26:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr IN.1.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy stanu potrzeb szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Reda na potrzeby realizacji projektu pn. "Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość." ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna. Poddziałanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:25:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr SO/5/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:24:51 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/11/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy w 2012 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:24:48 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/12/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego na 2012 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:24:45 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/20/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:24:37 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/21/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2012 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:22:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/20/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:20:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/19/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:16:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/18/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechnienia kultury fizyczniej i sportu oraz z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:07:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/17/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:04:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/16/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 października 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz przeciwdziałania alkoholozmowi. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:00:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/15/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:57:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/14/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2012 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:53:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/13/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2012 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:39:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/12/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego na 2012 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:36:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/11/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy w 2012 roku z zakresu turystyki i krajoznastwa. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:30:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/10/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i w zakresie turystyki i krajoznastwa. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:28:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/9/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:26:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/8/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia na 2012 rok otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:23:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/7/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 lutrgo 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:20:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/6/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lutrgo 2012 r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:18:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/5/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutrgo 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:15:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/4/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 lutrgo 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz przeciwdziałania alkoholozmowi. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:13:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/3/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy w 2012 roku z zakresu promocji zdrowia, naukim, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznastwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy, przeciwdziałania patologiom społecznym. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:11:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/2/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:07:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/1/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontawiacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:05:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 14:58:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN/25/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy przeznaczonej do sprzedaży Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 14:53:04 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.36.2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 14:49:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.35.2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia piątych ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 14:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.33.2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 września 2012 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 14:45:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.20.2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 14:43:29 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie, w obrębie 1 u zbiegu ulic: Puckiej i Gdańskiej Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 14:39:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.39.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 14:35:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.12.2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 14:20:00 dodanie dokumentu