Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr OK.27.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:43:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.26.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2015 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:43:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.25.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2015 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:42:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.24.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad przeglądów okresowych budynków oswiatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:42:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.23.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:42:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.22.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:41:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.21.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:41:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.20.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:40:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.19.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:40:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.18.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora placówki Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:40:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.17.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie ul. Zawadzkiego 12 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:39:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.16.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 wRedzie ul. Brzozowa 30 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:38:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.15.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:38:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.14.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Redzie ul. A.Zawadzkiego 12. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:38:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.13.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 maja w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie ul. Brzozowa 30. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:37:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.12.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie ul. Zawadzkiego 12. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:37:07 edycja dokumentu
Zarządznie Nr OK.11.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie ul. Brzozowa 30. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:36:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OK.10.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:36:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.9.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2015 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:35:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.8.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Misto Reda w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:35:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.7.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:34:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.6.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:34:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.5.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole i do publicznej szkoły Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:34:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.4.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Misto Reda w 2015 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kutury i sztuki, ochrony dóbr kultry i dziedzictwo nardowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:33:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.3.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:33:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.2.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:32:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.1.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:31:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.4.2015 Burmistrza Miasta Reda z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia-ćwiczeń OSP reda z zakresu imprezy sportowej Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:30:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.3.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia/ćwiczeń OSP Reda z zakresu zabezpieczenia imprezy masowej Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:30:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.2.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń Urządu Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:29:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.1.2015 Burmistrza Miasta Reda z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia-ćwiczeń OSP Reda w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 10:29:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr IN.5.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przygotowania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej i powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:57:32 edycja dokumentu
Zarządznie nr IN.4.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Porządkowego korzystania z placu zabaw Gminy Miasto Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:57:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr IN.3.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:56:46 edycja dokumentu
Zarządzenie nr IN.2.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Porządku Domowego do obowiązkowego stosowania w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:56:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr IN.1.2015 burmistrza Miasta Redy z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie Regulaminu Porządkowego korzystania z boisksportowych Gminy Miasta Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:55:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.5.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:55:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.4.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:54:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3.MOPS.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:54:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2.MOPS.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych i świadczeńz zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do wydawania decyzji w tych sprawach Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:53:55 edycja dokumentu