Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 8.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 07:41:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 7.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 07:40:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 07:40:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4.1.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:50:35 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 5.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:49:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:48:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:36:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta w Redzie na 2016 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:35:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.8.2016 Burmistra Miasta Redy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Rektrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:34:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.7.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, określenia trybu jej pracy i sposobu likwidacji składników majątkowych Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:34:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.5.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:33:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.6.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:33:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.4.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:33:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.3.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:32:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:32:12 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr OR.1.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad używania flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, flagi Redy oraz flagi Unii Europejskiej w miejscach publicznych na terenie mista Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:31:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.5.2016 Burmistrza Miasta Reda z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Punktu Kontaktowego - Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, związanych z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie miasta Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:30:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK/1/2016 Burmistrza Miasta Reda z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:30:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.4.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa rady prawnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:29:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.3.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:29:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:29:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr MOPS.1.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:27:47 edycja dokumentu
Zarządznie nr IN.3.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Gminy Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:26:37 edycja dokumentu
Zarządznie nr IN.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia stawekczynszu dla lokali socjalnych zlokalizowanych w zasobach Gminy Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:26:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr IN.1.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy stanu potrzeb szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Reda na potrzeby realizacji projektu pn. "Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość." ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna. Poddziałanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:25:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr SO/5/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:24:51 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/11/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy w 2012 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:24:48 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/12/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego na 2012 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:24:45 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/20/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:24:37 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/21/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2012 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:22:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/20/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:20:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/19/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:16:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/18/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechnienia kultury fizyczniej i sportu oraz z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:07:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/17/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:04:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/16/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 października 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz przeciwdziałania alkoholozmowi. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 16:00:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/15/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:57:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/14/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2012 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:53:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/13/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2012 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:39:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/12/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego na 2012 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:36:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/11/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy w 2012 roku z zakresu turystyki i krajoznastwa. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-21 15:30:44 dodanie dokumentu