Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzanie NR GN.3.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Reda Maciej Lewandowski 2015-01-19 11:06:14 dodanie dokumentu
Zarządzanie NR GN.2.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Reda Maciej Lewandowski 2015-01-19 10:59:38 dodanie dokumentu
Budżet i jego opiniowanie w 2016 r. Maciej Lewandowski 2015-01-19 10:44:06 dodanie dokumentu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki D, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo - uchwała nr V/55/2011 z dnia 16.02.2011r. Maciej Lewandowski 2015-01-16 09:21:20 edycja dokumentu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki D, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo - uchwała nr V/55/2011 z dnia 16.02.2011r. Maciej Lewandowski 2015-01-16 09:20:50 usunięcie załacznika
Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej Maciej Lewandowski 2015-01-16 08:44:48 dodanie dokumentu
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Miłosza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 150/18 obszaru 0,0858 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 Maciej Lewandowski 2015-01-16 08:41:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.1.2015 Burmistrza Miasta Redy w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Maciej Lewandowski 2015-01-16 08:23:34 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość gruntowa, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rekreacji i sportu, na czas oznaczony, do 3 lat, położona w Redzie przy ul. Puckiej w obrębie 2, stanowiąca część działki 253/12 o powierzchni 380 m Maciej Lewandowski 2015-01-14 15:32:07 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-01-13 08:35:10 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej - uchwała nr XLVIII/501/2014 z dnia 18.06.2014r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:29:21 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy - uchwała nr XLII/453/2014 z dnia 22.01.2014r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:29:04 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulic Spółdzielczej, Przemysłowej i Polnej - uchwała nr XXXIV/375/2013 z dnia 26.06.2013r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:28:37 edycja dokumentu
Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca - części południowej - uchwała nr XXXIV/374/2013 z dnia 26.06.2013r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:28:21 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Długiej i Harcerskiej - uchwała nr XXXII/364/2013 z dnia 28.05.2013r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:28:03 edycja dokumentu
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej i 1-ego Maja - uchwała nr XXXII/365/2013 z dnia 28.05.2013r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:27:29 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie - uchwała nr XXX/332/2013 z dnia 27.03.2013r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:26:50 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego pomiędzy ulicami Gdańską i Leśną wzdłuż terenów kolejowych - uchwała nr XXVI/280/2012 z dnia 28.11.2012r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:26:24 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Leśnej - uchwała nr XXX/331/2013 z dnia 27.03.2013r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:26:04 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Wierzbowej, Wiejskiej i Alei Lipowej - uchwała nr XXVII/291/2012 z dnia 28.12.2012r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:25:47 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego w rejonie ulic Drogowców, Rzemieślniczej i Gniewowskiej - uchwała nr XXVI/279/2012 z dnia 28.11.2012r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:25:24 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy na obszarze jednostki "C" w rejonie ul. Gdańskiej i Obwodowej - uchwała nr XXIII/235/2012 z dnia 27.06.2012r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:25:07 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon ul. Gniewowskiej, dot. dz. nr 480/3 - uchwała nr XX/214/2012 z dnia 25.04.2012r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:24:47 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmująca obszar położony w rejonie ul. Warzywniczej w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9MU - uchwała nr VII/89/2011 z dnia 27.04.2011r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:24:26 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Redy obejmującego obszar położony w rejonie ulic Długiej i Skautów w Redzie - uchwała nr VII/88/2011 z dnia 27.04.2011r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:23:57 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Cechowej, Puckiej, Wiejskiej, Jodłowej, Akacjowej i Kazimierskiej - w tym zmiany fragmentów planów miejscowych obowiązujących w tym rejonie - uchwała nr VI/78/2011 z dnia 24.03.2011r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:23:34 edycja dokumentu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki D, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo - uchwała nr V/55/2011 z dnia 16.02.2011r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:23:12 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon Ciechocina, obejmująca obszary położone w rejonie ulic Olchowej i Brzozowej w Redzie - uchwała nr V/54/2011 z dnia 16.02.2011r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:22:50 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej - uchwała nr LVI/466/2010 z dnia 09.11.2010r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:22:31 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie - uchwała nr LII/443/2010 z dnia 12.07.2010r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:21:17 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy - uchwała nr LII/442/2010 z dnia 12.07.2010r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:20:59 edycja dokumentu
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy - rejon ul. Leśnej i Leśnej II - uchwała nr LII/441/2010 z dnia 12.07.2010r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:20:33 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej, Puckiej i Wejherowskiej - uchwała nr XLIX/420/2010 z dnia 08.06.2010r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:14:53 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon ul. Puckiej, Długiej i Harcerskiej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/353/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 grudnia 2001r. (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2002r. Nr 11, poz. 187) - uchwała nr XLVIII/408/2010 z dnia 28.04.2010r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:14:25 edycja dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej, na obszarze pasa drogowego ulicy 12 Marca - uchwała nr XLVIII/409/2010 z dnia 28.04.2010r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:13:51 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Ogińskiego, zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca w Redzie - częśćpołudniowa zatw. Uchwałą Nr XXVI/262/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 06.02.2001r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 35, poz.373 z 2001r.) - uchwała nr XLII/393/2006 z dnia 23.02.2006r. Stanisław Frank 2015-01-12 12:13:16 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Gniewowskiej, Ogrodowej i Cechowej - uchwała nr XXV/228/2008 z dnia 17.09.2008r. Stanisław Frank 2015-01-12 11:19:29 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy przy ul. Jarej obejmującego działkę nr 303/14 (obręb 1) - uchwała nr XXIV/214/2008 z dnia 26.06.2008r. Stanisław Frank 2015-01-12 10:58:13 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Ogińskiego - uchwała nr XVII/188/2008 z dnia 19.03.2008r. Stanisław Frank 2015-01-12 10:57:53 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Norwida - uchwała nr XVI/176/2008 z dnia 07.02.2008r. Stanisław Frank 2015-01-12 10:20:12 edycja dokumentu