Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie stron będących właścicielami działek nr 848/5 i 855 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym, o wydaniu decyzji nr UA.6730.1.8.2022.HS/KL z dnia 23.05.2024r. o odmowie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze na części działki nr 849/13 (nieobjętej MPZP), położonej w Redzie (obręb 01). Klaudia Gierszewska 2024-05-23 13:29:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie stron będących właścicielami działek nr 848/5 i 855 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym, o wydaniu decyzji nr UA.6730.1.8.2022.HS/KL z dnia 23.05.2024r. o odmowie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze na części działki nr 849/13 (nieobjętej MPZP), położonej w Redzie (obręb 01). Klaudia Gierszewska 2024-05-23 13:27:36 dodanie dokumentu
OR.152.8.2024 Petycja w sprawie niesprawiedliwego sposobu naliczenia kosztu odbioru odpadów komunalnych w m. Reda Maciej Lewandowski 2024-05-23 13:00:06 edycja dokumentu
IMGW - OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 125 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1 od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024 Beata Gacioch 2024-05-23 08:57:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wydało decyzję Sygn. Akt SKO Gd/4808/23 z dnia 15.04.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.04.2024 r.) uchylającą decyzję Burmistrza Miasta Redy nr UA.6733.1.5.2020.JW z dnia 11.07.2023 r. oraz przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Tut. Urząd podjął czynności w celu ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Klaudia Gierszewska 2024-05-22 15:06:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wydało decyzję Sygn. Akt SKO Gd/4808/23 z dnia 15.04.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.04.2024 r.) uchylającą decyzję Burmistrza Miasta Redy nr UA.6733.1.5.2020.JW z dnia 11.07.2023 r. oraz przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Tut. Urząd podjął czynności w celu ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Klaudia Gierszewska 2024-05-22 15:05:11 edycja dokumentu
Zawiadomienie że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wydało decyzję Sygn. Akt SKO Gd/4808/23 z dnia 15.04.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.04.2024 r.) uchylającą decyzję Burmistrza Miasta Redy nr UA.6733.1.5.2020.JW z dnia 11.07.2023 r. oraz przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Tut. Urząd podjął czynności w celu ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Klaudia Gierszewska 2024-05-22 15:03:51 dodanie dokumentu
Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Redzie Krzysztof Lubner 2024-05-21 14:41:23 dodanie dokumentu
Protokół nr II/2024 z obrad II sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 17 maja 2024 roku Beata Lubińska 2024-05-21 13:30:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR ZK/2/2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 17 maja 2024 r. o zmianie Zarządzenia Nr ZK/11/2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania i realizacji "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda" Krzysztof Lubner 2024-05-21 12:18:33 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 23 maja 2024r. (czwartek) o godz. 14:00 Beata Lubińska 2024-05-21 11:45:14 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 23 maja 2024r. (czwartek) o godz. 13:00 Beata Lubińska 2024-05-21 11:43:45 dodanie dokumentu
Komisje VIII Kadencji (zakładka menu) Beata Lubińska 2024-05-21 10:11:44 edycja pozycji menu
Komisje IX kadencji (zakładka menu) Beata Lubińska 2024-05-21 10:10:44 dodanie pozycji menu
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.1.2024.EG z dnia 17.05.2024r. na wniosek Gminy Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ewelina Gularska 2024-05-20 15:52:15 edycja dokumentu
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.1.2024.EG z dnia 17.05.2024r. na wniosek Gminy Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ewelina Gularska 2024-05-20 15:51:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie stron postępowania iż w postępowaniu na wniosek Gminy Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, z dnia 03.01.2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.1.2024.EG z dnia 17.05.2024r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ewelina Gularska 2024-05-20 15:44:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie stron postępowania iż w postępowaniu na wniosek Gminy Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, z dnia 03.01.2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.1.2024.EG z dnia 17.05.2024r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ewelina Gularska 2024-05-20 15:43:55 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Redzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Maciej Lewandowski 2024-05-20 15:34:12 dodanie dokumentu
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE WCZKG.4849 woj. pomorskie Ostrzeżenie/2 Burze, z bardzo silnymi opadami deszczu Beata Gacioch 2024-05-20 09:57:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy referent / Samodzielny referent / Podinspektor / Specjalista w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Redzie Krzysztof Lubner 2024-05-17 12:11:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy - Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Krzysztof Lubner 2024-05-17 10:42:31 edycja dokumentu
III sesja Rady Miejskiej w Redzie 23 maja 2024r. (czwartek) o godz. 15.00 Beata Lubińska 2024-05-16 13:07:45 edycja dokumentu
III sesja Rady Miejskiej w Redzie 23 maja 2024r. (czwartek) o godz. 15.00 Beata Lubińska 2024-05-16 13:07:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie stron postępowania, że dobiega końca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu tymczasowego na części działki nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. Klaudia Gierszewska 2024-05-15 14:47:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie stron postępowania, że dobiega końca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu tymczasowego na części działki nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. Klaudia Gierszewska 2024-05-15 14:46:52 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Obwodowej i Rolniczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Klaudia Gierszewska 2024-05-15 14:39:55 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Obwodowej i Rolniczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Klaudia Gierszewska 2024-05-15 14:39:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Mostowa w zasięgu istniejących działek drogowych 1201/2, 1201/3 obr. 02 Reda i 1201 obr. 06 Reda", w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Miasto Reda. Ewelina Gularska 2024-05-14 15:58:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2024 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Krzysztof Lubner 2024-05-14 14:30:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Klaudia Gierszewska 2024-05-14 14:16:02 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Klaudia Gierszewska 2024-05-14 14:15:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie strony będącej właścicielem działki nr 848/5 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym, o wydaniu decyzji nr UA.6730.1.10.2023.HS/KL z dnia 14.05.2024r. o odmowie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348 i części działki nr 1347, w Redzie (obręb 01). Hanna Dziubek-Lechowska 2024-05-14 12:12:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie strony będącej właścicielem działki nr 848/5 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym, o wydaniu decyzji nr UA.6730.1.10.2023.HS/KL z dnia 14.05.2024r. o odmowie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348 i części działki nr 1347, w Redzie (obręb 01). Hanna Dziubek-Lechowska 2024-05-14 12:10:14 edycja dokumentu
Zawiadomienie strony będącej właścicielem działki nr 848/5 (obręb 1) o nieuregulowanym stanie prawnym, o wydaniu decyzji nr UA.6730.1.10.2023.HS/KL z dnia 14.05.2024r. o odmowie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348 i części działki nr 1347, w Redzie (obręb 01). Hanna Dziubek-Lechowska 2024-05-14 12:09:03 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEJ z dnia 13 maja 2024r. w sprawie ustanowienia strefy objętej zakażeniem afrykańskim pomorem świń na terenie województwa pomorskiego Dorota Kobiella 2024-05-14 09:29:22 dodanie dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (zakładka menu) Krzysztof Lubner 2024-05-13 13:17:25 edycja pozycji menu
ZARZĄDZENIE NR GN.16.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, oddanej w użytkowanie wieczyste, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego Krzysztof Lubner 2024-05-13 13:15:42 dodanie dokumentu
Informacja o wykazie Krzysztof Lubner 2024-05-13 13:13:48 edycja dokumentu
Informacja o wykazie Krzysztof Lubner 2024-05-13 13:13:35 dodanie dokumentu