Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
DODATEK WĘGLOWY, w tym wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego Joanna Frankowska 2022-10-17 23:06:43 edycja dokumentu
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm) Krzysztof Lubner 2022-10-17 15:07:32 dodanie dokumentu
DODATEK WĘGLOWY, w tym wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego Joanna Frankowska 2022-10-17 10:40:06 edycja dokumentu
DODATEK WĘGLOWY, w tym wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego Joanna Frankowska 2022-10-17 10:39:21 edycja dokumentu
Konsultacje z Organizacjami nPozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 19 października 2022 r. Krzysztof Lubner 2022-10-14 14:14:37 dodanie dokumentu
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, oznaczonej numerem działki 287/19, obszaru 0,0240 ha, położonej w Redzie, w obrębie 2 Krzysztof Lubner 2022-10-14 12:32:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.43.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży Krzysztof Lubner 2022-10-14 12:29:34 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 7 września 2022 r. (środa) o godz. 8.00 Beata Lubińska 2022-10-14 09:41:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KG.3.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-10-13 16:42:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KG.3.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-10-13 16:41:05 dodanie dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. małych grantów przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Reda Krzysztof Lubner 2022-10-12 08:18:39 edycja dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. małych grantów przez Akademię Piłkarską Jedynka Reda Krzysztof Lubner 2022-10-12 08:18:32 edycja dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. małych grantów przez Akademię Piłkarską Jedynka Reda Krzysztof Lubner 2022-10-12 08:18:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.41.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2022 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-10-11 15:19:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.23.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w Redzie Krzysztof Lubner 2022-10-11 10:57:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr MOPS.24.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2022 roku o uchyleniu Zarządzeń Burmistrza Miasta Redy w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kohnke - inspektora ds. dodatków mieszkaniowych i inspektora ds. biurowych i prawa zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Krzysztof Lubner 2022-10-11 10:54:59 dodanie dokumentu
Protokół nr LII/2022 z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 29 września 2022 roku Beata Lubińska 2022-10-11 09:36:08 dodanie dokumentu
Preparaty jodowe Joanna Frankowska 2022-10-10 15:45:30 edycja dokumentu
Preparaty jodowe Joanna Frankowska 2022-10-10 15:44:50 dodanie dokumentu
Preparaty jodowe (zakładka menu) Krzysztof Lubner 2022-10-10 15:06:05 dodanie pozycji menu
Posiedzenie dnia 14 października 2021r. (piątek) o godz. 9:00 Beata Lubińska 2022-10-10 13:05:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji nr UA.6733.1.2.2022.KG z dnia 06.10.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci kablowej SN 15kV wraz ze słupem SN oraz rozbiórce sieci napowietrznej SN 15 kV wraz ze słupami SN na fragmentach działek nr 1188/2, 1188/3, 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1192 i 1193 (obręb 2) położonych przy ul. Kazimierskiej w Redzie. Hanna Dziubek-Lechowska 2022-10-07 08:33:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji nr UA.6733.1.2.2022.KG z dnia 06.10.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci kablowej SN 15kV wraz ze słupem SN oraz rozbiórce sieci napowietrznej SN 15 kV wraz ze słupami SN na fragmentach działek nr 1188/2, 1188/3, 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1192 i 1193 (obręb 2) położonych przy ul. Kazimierskiej w Redzie. Hanna Dziubek-Lechowska 2022-10-07 08:31:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2022-10-07 07:36:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2022-10-07 07:36:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2022-10-07 07:33:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2022-10-07 07:32:52 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. 12 Marca, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031344/6, oznaczonej numerem działki 204/19, obszaru 0,1076 ha, Krzysztof Lubner 2022-10-06 15:17:27 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. 12 Marca, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031344/6, oznaczonej numerem działki 204/19, obszaru 0,1076 ha, Krzysztof Lubner 2022-10-06 15:16:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.42.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Krzysztof Lubner 2022-10-06 15:14:52 dodanie dokumentu
Oferta złożona w ramach tzw. małych grantów przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Reda Krzysztof Lubner 2022-10-06 11:43:16 dodanie dokumentu
IMGW PIB- ostrzeżenie meteorologiczne nr 186 - Silny wiatr/1, od godz. 10:00 dnia 06.10.2022 do godz. 19:00 dnia 06.10.2022 Dorota Kobiella 2022-10-06 09:35:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie w obrębie 1, 2, 5 Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:22:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie w obrębie 1 Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:21:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie w obrębie 1 Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:21:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.41.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:19:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.40.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat. Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.39.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat. Krzysztof Lubner 2022-10-05 11:17:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.39.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 października 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2022 rok Krzysztof Lubner 2022-10-05 10:13:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.40.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Redzie Krzysztof Lubner 2022-10-05 10:12:02 dodanie dokumentu