Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr OR.2.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-14 15:32:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR GN.3.2023 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat. Maciej Lewandowski 2023-02-14 14:49:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej Maciej Lewandowski 2023-02-14 14:46:28 dodanie dokumentu
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 r Maciej Lewandowski 2023-02-14 14:34:55 edycja dokumentu
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 r Maciej Lewandowski 2023-02-14 14:34:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.7.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2023 roku w sferach: ochrony i promocji zdrowia; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Maciej Lewandowski 2023-02-13 15:19:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.8.1.2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-13 13:26:12 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie - uchwała Nr LVII/549/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2023-02-13 12:57:59 dodanie dokumentu
Plany audytu wewnętrznego i protokoły (zakładka menu) Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-13 10:03:41 edycja pozycji menu
Plany audytu wewnętrznego (zakładka menu) Krzysztof Lubner 2023-02-13 07:41:33 edycja pozycji menu
Zarządzenie nr FN.13.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:52:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr FN.13.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:51:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.12.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 stycznia 2023 r. zmianie Zarządzenia nr FN.11.2023 z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:51:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.11.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:50:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.10.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia w 2023 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku zwanego dalej "Funduszem Pomocy" na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:50:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.9.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:49:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.8.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wpłat i wypłat DODATKÓW ENERGETYCZNYCH Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:49:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.7.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:48:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.6.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:44:09 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.-3676 - Silny wiatr/2; od godz. 22:00 dnia 10.02.2023 do godz. 14:00 dnia 11.02.2023 Beata Gacioch 2023-02-10 12:17:44 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3675 woj. pomorskie; Zjawisko/stopień zagrożenia Sztorm/2; od godz. 11:05 dnia 10.02.2023 do godz. 07:00 dnia 11.02.2023 Beata Gacioch 2023-02-10 11:46:44 edycja dokumentu
Komunikat WCZKG.3675 woj. pomorskie; Zjawisko/stopień zagrożenia Sztorm/2; od godz. 11:05 dnia 10.02.2023 do godz. 07:00 dnia 11.02.2023 Beata Gacioch 2023-02-10 11:43:42 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3666- Sztorm/2, od godz. 23:00 dnia 09.02.2023 do godz. 11:00 dnia 10.02.2023 Dorota Kobiella 2023-02-10 08:00:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.5.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku Krzysztof Lubner 2023-02-09 16:17:04 dodanie dokumentu
15 lutego 2023 roku od godziny 13:30 do 20:30 - rozpoczęcie przy budynku PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, przez Redę drogą krajową nr 6, zakończenie w Rumi, ul. Ślusarska 4 (przy budynku MOPS-u) Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-09 15:51:07 dodanie dokumentu
Zgromadzenia (zakładka menu) Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-09 15:47:51 dodanie pozycji menu
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4211.59.2022.A z dnia 2.02.2023r Joanna Adryjańska 2023-02-09 13:30:08 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 Beata Lubińska 2023-02-07 13:43:10 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 Beata Lubińska 2023-02-07 13:42:54 edycja dokumentu
Plan zamówień 2023 rok Justyna Wójcik 2023-02-06 14:37:00 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 7 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30 Beata Lubińska 2023-02-06 14:04:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2023-02-03 09:35:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2023-02-03 09:33:39 edycja dokumentu
IMGW PIB- ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 33 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1 od godz. 11:00 dnia 03.02.2023 do godz. 21:00 dnia 03.02.2023 Beata Gacioch 2023-02-03 08:08:01 edycja dokumentu
IMGW PIB- ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 33 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1 od godz. 11:00 dnia 03.02.2023 do godz. 21:00 dnia 03.02.2023 Beata Gacioch 2023-02-03 08:07:23 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3645- Sztorm/2, od godz. 07:40 dnia 02.02.2023 do godz. 19:00 dnia 02.02.2023 Dorota Kobiella 2023-02-02 07:59:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2023 Maciej Lewandowski 2023-02-01 14:29:04 dodanie dokumentu
Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Krzysztof Lubner 2023-01-31 15:13:08 edycja dokumentu
Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Krzysztof Lubner 2023-01-31 15:12:33 edycja dokumentu
Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Krzysztof Lubner 2023-01-31 15:11:48 dodanie dokumentu