Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII sesja Rady Miejskiej w Redzie.Sesja - dnia 28 października 2015 r. (środa) o godz. 14.00


BR.0002.12.2015 Reda, dnia 21.10.2015r.

Radna/y

……………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 19 ust.2 pkt. 2 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 28 października 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr 11.

 5. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Reda w roku szkolnym 2014/2015.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda, do gminnego zasobu nieruchomości /DRUK NR 108/.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda, do gminnego zasobu nieruchomości /DRUK NR 109/.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 110/.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, w drodze przetargu na okres 20 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Reda
  /DRUK NR 111/.

 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/502/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 czerwca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Akacjowej i Wiejskiej /DRUK NR 112/.

 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/472/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 marca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie /DRUK NR 113/.

 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II /DRUK NR 114/.

 13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Redy, określenie stawek dziennych opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa /DRUK NR 115/.

 14. Projekt uchwały w sprawie określenia rocznej stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Redy, zasad ustalania i terminów płatności oraz sposobu jej poboru
  /DRUK NR 116/.

 15. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Redy /DRUK NR 117/.

 16. Projekt uchwały w sprawie określenia obowiązujących na terenie miasta Redy, stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej /DRUK NR 118/.

 17. Projekt uchwały w sprawie określenia , obowiązujących na terenie miasta Redy, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych oraz ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej /DRUK NR 119/.

 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie /DRUK NR 120/.

 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury w Redzie
  /DRUK NR 121/.

 20. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2015 rok /DRUK NR 122/.

 21. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/34/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 123/.

 22. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok /DRUK NR 124/.

 23. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Reda w latach 2016-2020 /DRUK NR 125/.

 24. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok w Redzie /DRUK NR 126/.

 25. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 w Redzie /DRUK NR 127/.

 26. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 27. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 23-10-2015 11:52:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 23-10-2015 11:52:12