Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 16.00


BR.0002.14.2015 Reda, dnia 25.11.2015r.

Radna/y

……………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 19 ust.2 pkt. 2 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr 12.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miasto Reda, do gminnego zasobu nieruchomości /DRUK NR 128/.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat /DRUK NR 129/.

 7. Projekt uchwały w sprawie włączenia nowopowstałej ulicy do obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 130/.

 8. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012r w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 131/.

 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnych działań z Gminą Miejską Rumia i Gminą Miasta Wejherowa na rzecz ubiegania się o dofinansowanie dla projektu
  pt. „Budowa węzłów integracyjnych na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego”, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot /DRUK NR 132/.

 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata 2015-2018” /DRUK NR 133/.

 11. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2015 rok /DRUK NR 134/.

 12. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/34/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 135/.

 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy
  /DRUK NR 136/.

 14. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 26-11-2015 09:59:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 26-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 26-11-2015 09:59:01