Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 16 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 14.00


Radna/y

……………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 19 ust.2 pkt. 2 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 16 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 138/.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, zabudowanej urządzeniem infrastruktury technicznej- stacją transformatorową
  /DRUK NR 139/.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość- na okres do 3 lat /DRUK NR 140/.

 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku Gminie Wejherowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 40.000,00 zł. /DRUK NR 141/.

 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy
  /DRUK NR 142/.

 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu /DRUK NR 143/.

 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda na lata 2015 - 2020”./DRUK NR 144/.

 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /projekt dostarczony w dniu 19.11.2015r. DRUK NR 145/.

 12. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2016 rok /projekt dostarczony w dniu 19.11.2015r. DRUK NR 146/.

 13. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w R e d z i e

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 678-80-26, faks: 58 678-31-24 e-mail: rada.miejska@reda.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 15-12-2015 15:08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 15-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 15-12-2015 15:08:45