Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVI sesja Rady Miejskiej w Redzie - 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 16.00

 

 

 

BR.0002.16.2016 Reda, dnia 20.01.2016r.

 

 

Radna/y

 

……………………………………………………………

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 19 ust.2 pkt. 2 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dni 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr 13 i nr 14.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 149/.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 150/.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 151/.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości /DRUK NR 152/.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda, do gminnego zasobu nieruchomości /DRUK NR 153/.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, na okres 10 lat, oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy /DRUK NR 154/.

 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy -na okres 3 lat /DRUK NR 155/.

 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, na okres 10 lat, oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy /DRUK NR 162/.

 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat /DRUK NR 163/.

 14. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 156/.

 15. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 157/.

 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016 roku /DRUK NR 158/.

 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ZS nr 2 w Redzie /DRUK NR 159/.

 18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie na 2016 rok /DRUK NR 160/.

 19. Projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie na rok 2016 /DRUK NR 161/.

 20. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 21. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w R e d z i e

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 678-80-26, faks: 58 678-31-24 e-mail: rada.miejska@reda.pl

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozioł 20-01-2016 13:11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kozioł 20-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozioł 16-03-2016 09:12:42