Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy


Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych

pn. „Redzki Wiatr” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

BURMISTRZ MIASTA REDY

zawiadamia, że w dniu 15.12.2015 r. Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4242.6.2015.KSZ.9 z dnia 03.09.2015 r. złożył uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach : 879 i 743 (obręb 6) w Redzie (lokalizacja turbin).

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Puckiej 9, pok. Nr 14 ( poniedziałki, wtorki i środy w godz. 730- 1530, w czwartki w godz. 900- 1700, a w piątki w godz. 730- 1515). Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Redy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Informuję również, że uzupełnienie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko zostało skierowane do RDOŚ w Gdańsku, PPIS w Wejherowie i PPIS w Pucku w celu uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu  Miasta w Redzie, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie, Urzędu Miasta Rumi i Urzędu Gminy Kosakowo.

Informuję, że zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z-ca Burmistrza Miasta

mgr inż. Halina Grzeszczuk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu przez Pro Eko Energia Sp. z o.o. 12.2015.rtf (RTF, 68.20Kb) 2016-02-26 14:08:10 512 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 26-02-2016 14:08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 26-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 26-02-2016 14:09:09