Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Redzki Wiatr


IN.6220.4.12.2014 Reda, dnia 21.04.2016 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA REDY

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), mając na względzie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

BURMISTRZ MIASTA REDY

zawiadamia że zgromadzono pełen materiał dowodowy w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach : 879 i 743 (obręb 6) w Redzie (lokalizacja turbin).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Puckiej 9, pok. Nr 14 (poniedziałek, wtorek i środa w godz. 730- 1530, czwartek w godz. w godz. 900- 1700, a piątek w godz. 730- 1515). Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta w Redzie, wywieszenie na tablicach ogłoszeń : Urzędu Miasta w Redzie, Urzędu Miasta Rumi i Urzędu Gminy Kosakowo.

Z-ca Burmistrza Miasta

mgr inż. Halina Grzeszczuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 29-04-2016 12:19:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 29-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 29-04-2016 12:19:07