Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXI sesja Rady Miejskiej w Redzie - 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 16.00


BR.0002.21.2016 Reda, dnia 15.06.2016r.

Radna/y

……………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 37 ust.5 Statutu Gminy Miasto Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 19 listopada 2014r. poz.3934) zawiadamiam, że XXI sesja Rady Miejskiej w Redzie poświęcona sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Redy odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr 19 i 20.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /DRUK NR 194/.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość- na okres do 3 lat /DRUK NR 195/.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość- na okres do 3 lat /DRUK NR 196/.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami najemcą, których przedmiotem są te same nieruchomości - na okres do 3 lat /DRUK NR 197/.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej /DRUK NR 198/.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II /DRUK NR 199/.

 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane , dla miasta Reda /DRUK NR 200/.

 4. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkaniami Gminy Miasto Reda /DRUK NR 201/.

 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 202/.

 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Reda- Aktualizacja”
  /DRUK NR 203/.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz I” Działanie 6.1Aktywna Integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 /DRUK NR 204/.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz II” Działanie 6.2 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 /DRUK NR 205/.

 9. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda na lata 2015-2020” /DRUK NR 206/.

 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Reda /DRUK NR 207/.

 11. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2016 rok /DRUK NR 208/.

 12. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/142/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 209/.

 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2015 rok /DRUK NR 210/.

 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy absolutorium za 2015 rok /DRUK NR 211/.

 15. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 16. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o sesji.pdf (PDF, 657.34Kb) 2016-06-16 15:27:00 495 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 16-06-2016 15:27:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 16-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 16-06-2016 15:27:00