Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT41637 REDA POLNOC, działka nr 563/5, obręb 2 w Redzie, ul. Wiejska 104, 84-240 Reda, woj. pomorskie, polegającej na posadowieniu wieży stalowej o wysokości około 38 metrów wraz z szafami technologicznymi u jej podnóża i przyłączem elektro-energetycznym.


ZK.6220.7.1.1.2016 Reda, dnia 27.07.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm. )

zawiadamia się

strony postępowania, że na wniosek POLKOMTEL Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4, reprezentowanej przez p. Grzegorza Fronczka, ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 51 z dnia 14.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT41637 REDA POLNOC, działka nr 563/5, obręb 2 w Redzie, ul. Wiejska 104, 84-240 Reda, woj. pomorskie, polegającej na posadowieniu wieży stalowej o wysokości około 38 metrów wraz z szafami technologicznymi u jej podnóża i przyłączem elektro-energetycznym.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawia-domienia w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Puckiej 9, pok. Nr 14 (poniedziałek, wtorek i środa w godz. 730- 1530, czwartek w godz. w godz. 900- 1700, a piątek w godz. 730- 1515) można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta Redy i wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Redy.

Z-ca Burmistrza Miasta

mgr inż. Halina Grzeszczuk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie budowy przy ul Wiejskiej stacji bazowej telefonii komorkowej -plik pdf.pdf (PDF, 151.83Kb) 2016-08-17 15:25:20 480 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 17-08-2016 15:25:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrza Zastępca 17-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 17-08-2016 15:25:20