Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2022 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2022-02-03 16:39:03
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na realizację zadania ?Zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością? 2021-09-10 07:53:16
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-07-14 11:39:09
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-05-31 12:09:25
dokument Burmistrz Miasta Redy Ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-07-30 16:53:20
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - dokument stracił ważność 2020-02-13 15:01:39
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. - dokument stracił ważność 2020-02-10 12:45:28
dokument Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2020 - dokument stracił ważność 2020-01-29 15:24:20
dokument Ogoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku 2020-01-09 11:20:21
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-12-27 14:39:57
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacj zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenia nauki pływania dla uczniów klas III Szkół podstawowych z terenu Miasta Redy 2019-10-23 15:35:36
dokument Ogoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2019-02-14 15:43:49
dokument Ogoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku 2018-12-27 13:51:27
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II Szkół Podstawowych z terenu Miasta Redy. 2018-03-08 14:44:43
dokument OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Edukacja Przedszkolna 2018-03-01 16:30:52
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2018 roku z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. 2018-01-31 13:27:17
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Redy w 2018 roku. 2018-01-02 14:10:31
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II Szkół Podstawowych z terenu Miasta Redy. 2017-03-14 14:51:04
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2017 roku z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. 2017-02-08 14:46:13
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2017 roku. 2017-01-03 14:54:04
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2016 roku z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. 2016-02-01 14:33:33
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2016 2016-01-04 15:35:08
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizacje zadań publicznych Miasta Redy w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (25-09-2015) 2015-09-25 11:29:26
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizacje zadań publicznych Miasta Redy w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (10-02-2015) 2015-02-10 18:27:36
dokument Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2015 roku 2015-01-19 15:35:32