Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXIII sesja Rady Miejskiej w Redzie - 19 października 2016 r. (środa) o godz. 16.00

Radna/y

 

……………………………………………………………

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 19 ust.2 pkt.2 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 19 października 2016 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr 22.

 5. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Reda w roku szkolnym 2015/2016.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, będącej w dzierżawie na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat i zabudowanej przez dzierżawców na podstawie zezwolenia na budowę /DRUK NR 226/.

 7. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy w zamian za odszkodowanie /DRUK NR 227/.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości- na okres do 3 lat /DRUK NR 228/.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, których przedmiotem jest ten sam lokal i ta sama nieruchomość- na okres do 3 lat /DRUK NR 229/.

 10. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XII/124/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 w Redzie /DRUK NR 230/.

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Redy /DRUK NR 231/.

 12. Projekt uchwały w sprawie obowiązujących na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej /DRUK NR 232/.

 13. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie miasta Redy wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych oraz ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej /DRUK NR 233/.

 14. Projekt uchwały o uchyleniu Uchwały nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu /DRUK NR 234/.

 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Poprawa, jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /DRUK NR 235/.

 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenie przez Gminę Miasto Reda wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda” w ramach konkursu dla działania 10.4 Redukcja Emisji Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 /DRUK NR 236/.

 17. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego
  /DRUK NR 237/.

 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” realizowanego w ramach konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne űródła Energii Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 /DRUK NR 238/.

 19. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2016 rok /DRUK NR 239/.

 20. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/142/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 240/.

 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania pn. „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” w ramach konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne űródła Energii Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 /DRUK NR 241/.

 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 /DRUK NR 242/.

 23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy /DRUK NR 243/.

 24. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok /DRUK NR 244/.

 25. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Redzie informacji dotyczącej wniosku Pana T.P z dnia 31 sierpnia 2016r. oraz 11 września 2016 r.

 26. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 27. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o sesji.pdf (PDF, 777.84Kb) 2016-10-13 16:11:03 411 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 13-10-2016 16:11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Okrój 13-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 13-10-2016 16:12:32