Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXIV sesja Rady Miejskiej w Redzie - 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 16.00


BR.0002.23.2016 Reda, dnia 23.11.2016r.

Radna/y

……………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 19 ust.2 pkt.2 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 244/.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na czas nieoznaczony, oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 245/.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/271/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 marca 2001 r., o nadaniu nazw, nowym ulicom na terenie miasta Redy /DRUK NR 246/.

 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy /DRUK NR 247/.

 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Drogowców i Rzemieślniczej /DRUK NR 248/.

 9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu /DRUK NR 249/.

 10. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok /DRUK NR 250/.

 11. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 251/.

 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Reda na lata 2017-2021” /DRUK NR 252/.

 13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej /DRUK NR 253/.

 14. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXIII/226/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Redy /DRUK NR 254/.

 15. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2016 rok /DRUK NR 255/.

 16. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/142/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 256/.

 17. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

 18. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o sesji.pdf (PDF, 462.79Kb) 2016-11-25 12:48:25 537 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 25-11-2016 12:48:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Okrój 25-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 25-11-2016 12:48:25