Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Redzie, w obrębie 2, przy ul Łopianowej, w rejonie ulic Polnej oraz przy ul. Trzcinowej.

 

I N F O R M A C J A

 

 

BURMISTRZA MIASTA REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, na okres 21 dni, wykazy dla niżej opisanych nieruchomości, położonych w Redzie, w obrębie 2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1. położonych przy ul Łopianowej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi:

- łącznego obszaru 0,0883 ha, oznaczonej numerami działek: 1362/9 o powierzchni 0,0624
ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/13 o powierzchni 0,0258
ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0

- łącznego obszaru 0,0800 ha, oznaczonej numerami działek: 1362/7 o powierzchni 0,0563
ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/16 o powierzchni 0,0237
ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0,

II. położonej w rejonie ulic Polnej - Trzcinowej, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczonej pod usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne
oraz pod zieleń urządzoną ogólnodostępną, oznaczonej numerem działki 1390/1
o powierzchni 0,5330 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00006489/0,

III. położonej przy ul. Trzcinowej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczonej pod usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne, oznaczonej
numerem działki 1390/2 o powierzchni 0,4679 ha, wpisanej w księdze wieczystej
GD1W/00006489/0.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków tj:

- przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa ich
własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33,
w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia
19 stycznia 2017r.

 

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami: 58 678-80-14 oraz
58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 i 203, w Urzędzie Miasta w Redzie przy
ul. Gdańskiej 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-12-2016 13:25:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 08-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-12-2016 13:26:04