Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie

 

ZK.6220.13.3.1.2016                                                                                                                                                   Reda, dnia 31.03.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administra-cyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) Burmistrz Miasta Redy zawiadamia strony postę-powania, że zgodnie z art. 63 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w dniu 31.03.2017 r. wydał postanowienie nr ZK.6220.13.3.2016 o braku konieczności przeprowa-dzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania dla przedsię-wzięcia pn.:

„Budowa ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie”

na odcinku od ul. 12 Marca do ul. Przemysłowej.

w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonego na wniosek Gminy Miasto Reda, 84-240 Reda, ul. Gdańska 33, reprezentowanej przez p. Andrzeja Kaźmierczaka, NORD PROJEKT Andrzej Kaźmierczak, 84-230 Rumia, ul. Wrocławska 7.

Z dokumentem można się zapoznać w Urzędzie Miasta Redy przy ul. Gdańskiej 33, pok. Nr 122 (poniedziałek, wtorek i środa w godz. 730- 1530, czwartek w godz. w godz. 900- 1700, a piątek w godz. 730- 1515).

Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta Redy i wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Miasta Redy.

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta

mgr inż. Halina Grzeszczuk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie.pdf (PDF, 107.35Kb) 2017-04-18 07:34:19 449 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 18-04-2017 07:34:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Pałasz 14-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 18-04-2017 07:35:46