Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych

pn. „Redzki Wiatr” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

BURMISTRZ  MIASTA  REDY

zawiadamia, że zgodnie z Postanowieniem Burmistrza Miasta Redy nr IN.6220.4.5.2014 z dnia 26.08.2014 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Inwestor Pro Eko Energia Sp. z o.o., 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96 (XIII piętro) przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach : 879 i 743 (obręb 6) w Redzie (lokalizacja turbin).

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu                w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. Nr 4 ( poniedziałki, wtorki i środy w godz. 730- 1530, w czwartki w godz. 900- 1700, a w  piątki w godz. 730- 1515). Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Redy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Informuję również, że raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko wraz              z wnioskiem Inwestora oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały skierowane do RDOŚ w Gdańsku i PPIS w Wejherowie w celu uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu  Miasta w Redzie, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta             w Redzie, Urzędu Miasta Rumi i Urzędu Gminy Kosakowo.

Informuję, że zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz  Miasta  Redy

                                                                                                             Krzysztof  Krzemiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 06-02-2015 12:45:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 06-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 06-02-2015 12:50:48