Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Łopianowej, przy ul. Trzcinowej oraz przy ul. Szymanowskiego

 

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2016r., poz. 2147 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni, wykazy dla niżej opisanych nieruchomości, położonych w Redzie w obrębie 2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1. położonej przy ul. Łopianowej, łącznego obszaru 0,0883 ha, oznaczonej numerami działek:
1362/9 o powierzchni 0,0624 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4
i 1364/13 o powierzchni 0,0258 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod mieszkalnictwo
jednorodzinne i usługi,

2. położonej przy ul. Trzcinowej, oznaczonej numerem działki 1390/2 o powierzchni
0,4679 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00006489/0, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne
lub wielorodzinne,

3. położonej przy ul. Szymanowskiego, oznaczonej numerem działki 130/39 o powierzchni
0,1136 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod uprawy ogrodnicze, mieszkalnictwo
jednorodzinne.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków tj:

- przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia  26 stycznia 2018r.

 

Informacji o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 678-80-34 lub (58) 678-80-14, osobiście w pokoju nr 203 i 202 Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą mailową: nieruchomosci@reda.pl

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 15-12-2017 12:50:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 15-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 15-12-2017 12:51:07