Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr OK.33.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2018-12-27 13:55:24
dokument Zarządzenie nr OK.32.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady realizacji projektu pt. "Przedszkolaki z perspektywą - utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie", realizowanego w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-05-17 09:13:46
dokument Zarządzenie nr OK.31.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2018 rok 2018-11-08 13:43:15
dokument Zarządzenie nr OK.30.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2018 rok. 2018-10-15 08:15:43
dokument Zarządzenie nr OK.27.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2018 rok 2018-08-20 15:30:28
dokument Zarządzenie Nr OK.26.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Miasto Reda. 2018-08-02 12:25:17
dokument Zarzdzenie Nr OK.25.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Redzie ul. Łąkowa 27 2018-07-20 12:49:34
dokument Zarządzenie Nr OK.24.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 2018-08-01 12:35:07
dokument Zarządzenie nr OK.23.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2018 rok. 2018-07-11 11:11:55
dokument Zarządzenie nr OK.22.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-07-06 13:27:02
dokument Zarządzenie nr OK.21.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-07-06 13:25:58
dokument Zarządzenie Nr OK.20.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2018-06-19 07:42:20
dokument Zarządzenie nr OK.19.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki spotrowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 2018-06-01 14:58:26
dokument Zarządzenie nr OK.18.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2018-06-01 14:55:59
dokument Zarządzenie Nr OK.17.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Miasto Reda. 2018-05-21 14:39:59
dokument Zarządzenie Nr OK.16.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Redzie ul. Łąkowa 27. 2018-05-21 14:50:38
dokument Zarządzenie Nr OK.15.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4. 2018-05-21 14:47:44
dokument Zarządzenie Nr OK.14.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego Przedszkola nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 i nowo zakładanego Przedszkola nr 2 w Redzie ul. Łąkowa 27. 2018-05-21 14:43:54
dokument Zarządzenie Nr OK.13.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie jako siedzib komisji rekrutacyjnych przeprowadzających postępowania rekrutacyjne do nowo zakładanych: Przedszkola nr 1 w Redzie przy ul. Gniewkowskiej 4 oraz Przedszkola nr 2 w Redzie przy ul. Łąkowej 27. 2018-05-21 14:31:48
dokument Zarządzenie nr OK.12.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych z terenu Miasta Redy 2018-04-03 14:42:46
dokument Zarządzenie nr OK.11.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II Szkół Podstawowych z terenu Miasta Redy. 2018-04-03 14:32:01
dokument Zarzadzenie nr OK.10.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 marca 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2019" 2018-04-04 14:49:44
dokument Zarządzenie nr OK.9.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2018-04-03 08:12:11
dokument Zarządzenie nr OK.8.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 2018-04-03 08:04:16
dokument Zarządzenie Nr OK.7.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2018-04-03 07:56:39
dokument Zarządzenie Nr OK.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Reda. 2018-02-22 16:11:11
dokument Zarządzenie Nr OK.5.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2018 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2018-02-16 07:38:03
dokument Zarządzenie Nr OK.4.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 2018-02-07 13:58:54
dokument Zarządzenie Nr OK.2.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018. 2018-01-31 13:38:36
dokument Zarządzenie Nr OK.1.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 2018-01-03 09:38:49