Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XLI sesja Rady Miejskiej w Redzie - 28 marca 2018r. (środa) o godz. 16.00

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie § 19 ust. 2  pkt. 2   Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję XLI sesję  Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 28 marca 2018r. (środa) o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr 40
 5. Przedstawienie sprawozdania za 2017 rok z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w tym  z realizacji:
  - gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy,
  - gminnego Programu Wspierania Rodziny,
  - gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie za rok 2017.
 7. Projekt uchwały  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie  /DRUK NR 444/.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 445/.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego  /DRUK NR 446/.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa /DRUK NR 447/.
 11. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja /DRUK NR 448/.
 12. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na rok 2018 /DRUK NR 449/.
 13. Projekt uchwały w sprawie  podziału Miasta Redy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /DRUK NR 450/.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Miasto Reda na lata 2018-2020  /DRUK NR 451/.
 15. Projekt uchwały  o zmianie Uchwały nr XXXVIII/401/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 452/.
 16. Projekt uchwały  o zmianie Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia  20 grudnia 2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2018 rok /DRUK NR 453/.
 17. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 454/.
 18. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 22-03-2018 15:07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Ferra 22-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 13-05-2024 08:36:22