Zarządzenie nr GN.27.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego nieograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1281 m2, obejmującej działki: nr 43/126 obręb Reda1 o pow. 433m2 i nr 44/4 obręb Reda 1 o pow. 848m2, położone w kompleksie Rodzinnego Parku Miejskiego przy ul. 1 Maja w Redzie.