Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr OK.27.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu Miasta Redy 2019-11-21 14:46:40
dokument Zarzadzenie nr OK.26.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gimny Miasto Reda w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu Miasta Reda 2019-11-18 12:40:08
dokument Zarządzenie nr OK.25.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 października 2019 roku w zprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziłalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2019-10-23 15:29:02
dokument Zarządzenie Nr OK.24.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2019-10-15 15:20:15
dokument Zarządzenie nr OK.23.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 1 w Redzie w zakresie zarządu mieniem. 2019-09-10 15:35:42
dokument Zarządzenie nr OK.21.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Redzie. 2019-08-27 13:46:51
dokument Zarządzenie nr OK.20.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie. 2019-08-27 13:45:21
dokument Zarządzenie nr OK.19.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Redzie. 2019-08-16 11:08:55
dokument Zarządzenie nr OK.18.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Redzie. 2019-08-16 11:51:55
dokument Zarządzenie nr OK.17.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Miasta Reda 2019-08-16 11:18:19
dokument Zarządzenie nr OK.16.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-16 11:07:09
dokument Zarządzenie nr OK.15.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-16 11:06:15
dokument Zarządzenie nr OK.14.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-16 11:05:01
dokument Zarządzenie nr OK.13.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-16 11:04:07
dokument Zarządzenie nr OK.12.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-16 11:02:04
dokument Zarządzenie nr OK.11.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyznania na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2019 rok 2019-07-02 08:04:26
dokument Zarządzenie nr OK.10.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 2019-05-29 10:15:23
dokument Zarządzenie nr OK.9.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2019 rok 2019-05-17 09:08:35
dokument Zarządzenie nr OK.8.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie 2019-04-11 12:06:01
dokument Zarządzenie nr OK.6.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2019-03-26 12:29:52
dokument Zarządzenie nr OK.5.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2019-03-20 07:31:59
dokument Zarządzenie nr OK.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019. 2019-02-14 15:38:47
dokument Zarządzanie nr OK.3.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2019-02-06 08:40:26
dokument Zarządzenie nr OK.2.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-01-30 07:50:52
dokument Zarządzenie nr OK.1.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda 2019-01-24 15:36:19