Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr OK.10.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 2019-05-29 10:15:23
Zarządzenie nr OK.9.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2019 rok 2019-05-17 09:08:35
Zarządzenie nr OK.8.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie 2019-04-11 12:06:01
Zarządzenie nr OK.6.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2019-03-26 12:29:52
Zarządzenie nr OK.5.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2019-03-20 07:31:59
Zarządzenie nr OK.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019. 2019-02-14 15:38:47
Zarządzanie nr OK.3.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2019-02-06 08:40:26
Zarządzenie nr OK.2.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-01-30 07:50:52
Zarządzenie nr OK.1.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda 2019-01-24 15:36:19