Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VI sesja Rady Miejskiej w Redzie - 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda zwołuję VI sesję  Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania za 2018 rok z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w tym  z realizacji:

- gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy,

- gminnego Programu Wspierania Rodziny,

- gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 1. Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019”/DRUK NR 64/.
 2. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości /DRUK NR 65/.
 3. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 66/.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te  same nieruchomości, na okres do 3 lat /DRUK NR 67/.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami  gminnych lokali użytkowych, na okres do 3 lat  /DRUK NR 68/.
 6. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda /DRUK NR 69/.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /DRUK NR 70/.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda od dnia 1 września 2019 roku /DRUK NR 71/.
 9. Projekt uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda  /DRUK NR 72/.
 10. Projekt uchwały  o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia  19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok  /DRUK NR  73/.
 11. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 74/.
 12. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie.pdf (PDF, 480.37Kb) 2019-03-25 13:35:04 448 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 25-03-2019 13:35:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Ferra 25-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 13-05-2024 08:35:30